MARSite on-line | Star Wars Dark Forces MOD pod Jedi Academy - oficjalna polska strona
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona gry Star Wars Dark Forces MOD pod Jedi Academy]


 
  Star Wars Dark Forces MOD - FAQ
 
 

Je?li masz jakie pytania lub problemy zwi?zane z gr? Star Wars Dark Forces MOD, to napisz e-maila korzystaj?c z tego formularza.

1. Ile poziomów ma gra Dark Forces MOD?

MOD zawiera tyle samo planszy co orygina? z 1993 roku, czyli 14.

[Powrót na gór? strony]


3. W jakiej osobie jest gra Dark Forces MOD (FPP/TPP)?

Z tego co mo?emy zaobserwowa? na screenach z MODa, oprócz pierwszej osoby, która by?a w oryginalnej grze, b?dzie mo?na te? prze??czy? widok na trzeci? osob?.

[Powrót na gór? strony]


4. Czy w grze mo?na robi? savey w dowolnym miejscu?

W odró?nieniu do gry z 1993 roku, tutaj b?dzie mo?na zapisywa? stan gry. Tak? mo?liwo?? daje nam zastosowany silnik z gry Quake III Arena.

[Powrót na gór? strony]


5. Czy w grze jest dost?pny miecz ?wietlny i moce?

Niestety w oryginale nie by?o tych elementów, a autorzy chc? trzyma? si? pierwowzoru. Nie zabronili jednak innym fanom na dodanie takiej modyfikacji do ich produkcji. W przypadku u?ycia mocy, musz? si? tym zaj?? programi?ci. Natomiast, aby mie? miecz ?wietlny, wystarczy wpisa? kod na dodanie wszystkiej broni. Taka mo?liwo?? przynajmniej wyst?pi?a w demie. Nie wiadomo, czy kody zostan? wy??czone w wersji fina?owej. Na razie tak? mo?liwo?? daj? kody do gry Jedi Academy, pod kontrol? której dzia?a MOD.

[Powrót na gór? strony]


6. Czy s? jakie? edytory map do Dark Forces MOD?

Twórcy engine do Quake III Arena zawsze byli otwarci na twórczo?? fanów i udost?pniali edytory do nie komercyjnego zastosowania. Oczywi?cie wykonane mapy dzia?aj? pod oficjaln? gr?. W tym przypadku, MOD zosta? zrobiony pod gr? Jedi Academy, wi?c nale?y zaopatrzy? si? w pakiet narz?dzi edycyjnych do niej. Mo?ecie je znale?? cho?by na stronie http://jediknightii.net.

[Powrót na gór? strony]


7. Czy b?dzie dost?pny tryb gry wieloosobowej w Dark Forces MOD?

Jak znajd? si? ch?tni do jego opracowania.
[Powrót na poprzedni± stronę]  [Powrót na górę strony]


 
[poprzedni screen][następny screen]


Copyright © 2001-2022 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor