MARSite on-line | Star Wars Dark Forces MOD pod Jedi Academy - oficjalna polska strona
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona gry Star Wars Dark Forces MOD pod Jedi Academy]


 
  Star Wars Dark Forces MOD - zapowied?
 
 
MOD gry to nic innego jak ponowne odtworzenie plansz z gry Dark Forces firmy LucasArts, przeboju 1993 roku, u?ywaj?c do tego zmodyfikowanego enginu 3D wykorzystanego w Jedi Academy (czwartej cz??ci Dark Forces). Zgodnie z za?o?eniami autorów, w nowej edycji Dark Forces maj? znale?? si? wszystkie plansze z oryginalnego produktu - czyli 14 plansz. Wszyscy przeciwnicy, bro? i modele z gry, zostan? ponownie odtworzenie, najlepiej jak si? to uda twórcom MODa. Autorzy nie chc? wprowadza? ?adnych zmian do produktu. Dlatego nie ma co si? spodziewa? cho?by wprowadzenia do arsena?u miecza ?wietlnego i mocy. Nie oznacza to, zgodnie z tym co mówi? autorze, ?e nie mo?e zrobi? tego kto? inny, kto zna si? cho? troch? na strukturze gier opartych na engine Quake. Na razie trudno powiedzie? jak ostatecznie b?dzie wygl?da? MOD gry. Ostatnio zaobserwowa?em, ?e przy okazji pracy nad drug? wersj? dema, która ma zawiera? trzy plansze, w tym pierwsz? wydana ju? w pierwszym demie, ?e autorzy umieszczaj? na mapach wiele elementów, które nie wyst?powa?y w oryginalnej wersji gry. Mowa tutaj o ró?nych panelach komputerowych, czy stoj?cych na dziedzi?cu wahad?owców. Oczywi?cie takich szczegó?ów b?dzie wi?cej, ale wychwyc? ich Ci, którzy grali w oryginalnego Dark Forces'a. Dodawanie tych elementów jest oczywi?cie wyt?umaczone zastosowaniem technologii (zmodyfikowanego silnika Quake III Arena), który ma spore mo?liwo?ci. W tym miejscu mo?e nasun?? si? pytanie, jak bardzo zostanie zatracony klimat gry? Na pewno gra b?dzie bardziej dynamiczna i efektowna. Ale dla fanów liczy si? przede wszystkim ten nie powtarzalny klimat, który tak naprawd? towarzyszy? oryginalnej grze oraz jej nast?pcy, grze Jedi Knight. Jest to produkt nie komercyjny, wi?c raczej twórcy nie powinni si? koncentrowa? na wymy?lnych fajerwerkach.

Obok zamieszczam kilka screenów które pochodz? ze strony twórców MODa: darkforces.jediknight.net.
Na niektórych screenach znajduj? si? nie odrestaurowane jeszcze tekstury, co mo?e wp?yn?? na dziwny wygl?d niektórych fragmentów przedstawionych na screenach:

Stara?em si? zrobi? chocia? kilka screenów w oryginalnym Dark Forces, mnie wi?cej w tych samych miejscach co zosta?y zrobione w nowej edycji na pierwszej planszy: The Secret Base. Wyniki mo?ecie zobaczy? tutaj.

Tutaj mo?ecie zobaczy? poziom zaawansowania prac.[Powrót na poprzedni± stronę]  [Powrót na górę strony]


 
[poprzedni screen][następny screen]


Copyright © 2001-2022 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor