MARSite on-line | Indiana Jones and the Emperor's Tomb
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona gry Indiana Jones and the Emperor's Tomb] 
  Emperor's Tomb - klawiszologia
 
 

Poni?ej znajduje si? lista ustawie? klawiatury, myszy i joysticka dla gry Indiana Jones and the Emperor's Tomb. Je?eli podczas gry chcesz zmieni? ustawienia klawiatury, myszy lub joysticka, naci?nij ESC, aby otworzy? menu opcji, nast?pnie wybierz z menu przycisk Setup, wtedy w oknie Controls mo?esz zmienia? ustawienia na w?asne:

KLAWISZ OPIS
Poruszanie si? / klawisze akcji:
[W] - bieg do przodu,
[S] - bieg do ty?u,
[A] - big w lewo,
[D] - bieg w prawo,
[lewy ALT] - chodzenie,
[SPACJA] - skok,
[Q] -

toczenie si? w kierunku biegu (np. aby przedosta? si? pod pu?apk? lub wyrw? w ?cianie)

[Z] - zerkni?cie zza lewego rogu ?ciany,
[X] - zerkni?cie zza prawego rogu ?ciany,
[E] - klawisz akcji / u?yj
Obs?uga broni i przedmiotów:
[mysz przycisk 1] - atak podstawowy,
[mysz przycisk 2] - atak drugorz?dny,
[lewy SHIFT] - postawa bojowa/blokowanie,
[1] - pi??ci,
[2] - bat,
[3] - rewolwer,
[R] - prze?aduj magazynek,
Wspinanie si? (Indi mo?e wspina? si? i trzyma? bron jednocze?nie):
wskoczy? lub wej?cie na przeszkod? - wchodzenie / wspinanie si? na wyst?p / drabin?, linie, ?a?cuchu, bacie,
[W] - wspinanie si?,
[S] - zchodzenie,
[A] - wspinanie si? w lewo,
[D] - wspinanie si? w prawo,
Wisz?c na wyst?pie:
[S] - ko?czy zwisanie na wyst?pie,
[A] - przej?cie zwisaj?c na lewo,
[D] - przej?cie zwisaj?c na prawo,
[W] - podci?gni?cie si? na wyst?p,
[SHIFT + W] - zchodzenie z wyst?pu i zawi?ni?cie,
P?ywanie - po powierzchni:
[W] - wios?owanie do przodu,
[S] - wios?owanie do ty?u,
[A / D] - zmiana kierunku p?yni?cia,
P?ywanie - pod wod?:
[SPACJA] - p?yni?cie do przodu,
[SPACJA] - w??czanie / wy??czanie trybu nurkowania,
[W / S] - zanurzanie si? / wynurzanie si?,
[A / D] - zmiana kierunku p?yni?cia,
[E] - podnoszenie przedmiotów.
Inwentarz:
[kursor w gór?] - otwieranie inwentarza,
[kursor w lewo / w prawo] - przewijanie przedmiotów zawartych w inwentarzu,
[kursor w gór?] - zatwierdzenie wyboru danego przedmiotu,
[T] - wybranie/schowanie ostatnio u?ywanego przedmiotu,
[S] - zamkni?cie inwentarza,[Powrót na poprzedni± stronę]  [Powrót na górę strony]


 
[poprzedni screen][następny screen]


Copyright © 2001-2023 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor