MARSite on-line | Indiana Jones and the Emperor's Tomb
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona gry Indiana Jones and the Emperor's Tomb] 
  Emperor's Tomb - Tips & Tricks
 
 

Poni?ej przedstawiam przepis na ma?e oszustwo, wynikiem którego mo?emy przywróci? sobie maksymalnie ?ycie na konkretnej planszy. Przepis jest nast?puj?cy:

W katalogu z gr? Indiana Jones and the Emperor's Tomb odszukujemy plik MissionList.txt w podkatalogu GameDataIndygameinfo (dla bezpiecze?stwa powiniene? wykona? kopi? tego pliku). Nast?pnie odszukujemy wiersz, który tyczy si? interesuj?cej nas planszy, który wygl?da nast?puj?co:

EXEC 0 1 "The U-boat Base: Part 1" "" M05_SUBBASE_05 "LoadInventory:1"

Jedyne co musimy zrobi?, to przeprowadzi? niewielk? modyfikacj? dopisuj?c fraz?: ResetHealth:1, tak jak przedstawiam to poni?ej:

EXEC 0 1 "The U-boat Base: Part 1" "" M05_SUBBASE_05 "LoadInventory:1 ResetHealth:1"Nie?miertelno?? (God Mode), niesko?czona amunicja, niesko?czony tlen:

W wy?ej wymienionych przypadkach te? nale?y edytowa? plik. Tym razem edytujemy plik: default.cfg, który znajduje si? w katalogu z gr? w podkatalogu: GameDataIndy. W nim musimy tylko doda? now? wiersz, w którym wpisujemy: cheats:1. Oczywi?cie ta nie?miertelno?? nie na wiele si? zda podczas ucieczki przed "Zemst? von Beck'a". Tutaj dalej b?d? liczy?y si? to, o czym wspomnia?em w FAQ do gry.
[Powrót na poprzedni± stronę]  [Powrót na górę strony]


 
[poprzedni screen][następny screen]


Copyright © 2001-2022 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor