MARSite on-line | Indiana Jones and the Emperor's Tomb
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona gry Indiana Jones and the Emperor's Tomb] 
  Emperor's Tomb - t?umaczenie tekstów z gry
 
 

T?umaczenie gry Indiana Jones and the Emperor's Tomb (inaczej spolszczenie gry) w wersji 2.0 zawiera w sobie t?umaczenia zawarte w werji 1.0, (czyli spolszczeniu menu w grze, tytu?ów oraz celów misji, podpowiedzi ("samouczek") pokazywane podczas gry) oraz zawiera wszystkie pozosta?e teksty z gry, czyli dialogi. Wersja 1.0 by?a przeznaczona do gry bez ?adnego uaktualnienia i nie b?d? jej ju? zamieszcza?. Wersja 2.0 dostosowana jest do gry uaktualnionej za pomoc? najnowszego dost?pnego patcha do wersji 1.01 i przy takiej wersji spolszczenie by?o testowane. Dlatego nale?y przed zainstalowanie spolszczenia pobra? niniejsze uaktualnienie i zainstalowa? je. Wi?cej na temat patcha 1.01 oraz jego opis znajdziesz tutaj.

Wykaz i opis plików spolszczaj?cych gr? Indiana Jones and the Emperor's Tomb:

MissionList.txt - lista plansz i misji w grze - tzn. tytu?y lokacji i plansz -> ich wydruk
Objectives.txt - cele do wykonania na poszczególnych planszach
Tips.txt - podpowiedzi ze wskazówkami pokazuj?ce si? podczas grania, np. kiedy si? u?ywa bata, ...
Credits.txt - lista twórców gry
gen_dialogue.str - dialogi g?ówne u?ywane podczas ca?ej gry, czyli okrzyki przeciwnika lub cz?ste odzywki Indy'ego
m01_dialogue.str,
m02_dialogue.str,
m03_dialogue.str,
m04_dialogue.str,
m05_dialogue.str,
m06_dialogue.str,
m07_dialogue.str,
m08_dialogue.str,
m09_dialogue.str,
m10_dialogue.str
- te pliki zawieraj? przet?umaczone teksty z dialogów wypowiadanych przez postacie wyst?puj?ce w grze, które (je?eli jest w??czona opcja pokazywania napisów w opcjach gry) pokazuj? si? na ekranie. Cyfry w plikach oznaczaj? numer lokacji do której teksty s? w nim umieszczone.
strings.str - wszystkie teksty z menu gry, nazwy przedmiotów, artefaktów, klawisz, itp.

Niestety nie jestem w stanie sprawi? aby w grze by?y polskie znaki, przez co teksty b?d? ich pozbawione. Mimo wszystko, powinno to w jakim? stopniu u?atwi? granie tym, którzy nie znaj? angielskiego. Za niedogodno?? przepraszam, a gdyby kto? obszed? ten problem i by?by ch?tny podzieli? si? t? informacj?, by?bym wdzi?czny. Napisz korzystaj?c z tego formularza.

Pliki z t?umaczeniem w wersji 2.0 do pobrania w dziale: "Do pobrania".


Zaczynam od misji i celów misji:

LOKACJA LP. NAZWA PLANSZY CELE
I. Sri Lanka
(Cejlon)

1)

Bramy Zaginionego Miasta - znajd? wej?cie do zaginionego miasta
2) Obóz My?liwych - znajd? drog? przez zatopione ruiny
3) Staro?ytne ?cie?ki - znajd? ?adunek wybuchowy aby wysadzi? bram?
- przedosta? si? przez Bram? Krokodyla
4) Pa?ac Zaginionych Królów - wypracuj sobie drog? na brzeg rzeki w kanionie
5) Rzeka K?ów - zlokalizuj wej?cie do jaskini Bogini Rzeki
6) ?wi?tynia Bogini Rzeki - otwórz ?wi?tyni? Kouru Watu
7) Do ?wi?tej Jaskini - znajd? drog? do ?wi?tyni wewn?trz sanktuarium
8) Cisi stra?nicy - przejd? prób? Cichych Stra?ników
- wypracuj sobie drog? do ?wi?tego Jeziora
9) Idol Kouru Watu - ucieknij z idolem Kouru Watu i prze?yj!
II. Praga

1)

Bramy zamku - odkryj sposób, by w?lizgn?? si? do wn?trza zamku
2) Loch - przedosta? si? przez lochy na dziedziniec
3) Dziedziniec - znajd? drog? do g?ównej cz??ci zamku
4) Wielki Hol - dosta? si? do biblioteki zamkowej
- znajd? klucz do drzwi biblioteki
5) Biblioteka - znajd? map? zamku
- przedosta? si? na dó? do Laboratorium Alchemika
- zlokalizuj przedmiot, który otworzy fa?szyw? biblioteczk?-drzwi
6) Zegar Astrologa -

zlokalizuj pierwszy z 4 kluczowych przedmiotów, otwieraj?cy przej?cie do Laboratorium Alchemika

- rozwi?? pierwsz? zagadk? na ?amig?ówkowym Zegarze Astrologicznym
- wypracuj sobie drog? do Laboratorium Alchemika
7) Zbrojownia - znajd? z?amany miecz
- powró? do Zegara Astrologicznego
8) Zegar Astrologa: cz??? 2 - rozwi?? drug? zagadk? na ?amig?ówkowym Zegarze Astrologicznym
9) Obserwatorium - znajd? manifest Vegi
- powró? do Zegara Astrologicznego
10) Zegar Astrologa: cz??? 3 - rozwi?? trzeci? zagadk? na ?amig?ówkowym Zegarze Astrologicznym
11) Wie?a Vegii - znajd? Kryszta?ow? Dusz?
- powró? do Zegara Astrologicznego
12) Zegar Astrologa: cze?? 4 - rozwi?? czwart? zagadk? na ?amig?ówkowym Zegarze Astrologicznym
13) Laboratorium - odzyskaj drugi fragment Lustra Snów
III. Istambu?

1)

Istambu? - ucieczka - ucieknij z celi i odzyskaj swój ekwipunek
- znajd? drog? do wn?trza ruin Meczetu
2) Tajemnica Meczetu: cz??? 1 -

Nazi?ci chc? wykopa? co? poni?ej Meczetu. Dosta? si? tam i dowiedz si? czego tam szukaj?.

3) Tajemnica Meczetu: cz??? 2 - dosta? si? do d?wigu i przy jego pomocy dosta? si? na dó?
4) Podwodny pa?ac - znajd? map? zatopionego miasta
- wypracuj sobie drog? do pa?acu Belisariusa
5) Wrota Neptuna - wypracuj sobie drog? do ?wi?tyni Posejdona
- znajd? monet? Potwora Morskiego
- znajd? monet? Konia Morskiego
- znajd? monet? Trójz?ba
- znajd? monet? Wina
- otwórz wrota ?wi?tyni
6) Upadek Króla Morza - znajd? komnat? Krakena (o?miornicy-mutanta)
7) K?amstwo Kraken'a - odzyskaj trzeci fragment Lustra Snów
IV. Hong Kong

1)

Z?oty Lotos - Uratuj Mei Ying!
2) Z?oty Lotos: cz??? 2 - Uratuj Mei Ying!
3) Ulice Hong Kongu - Uratuj Mei Ying!
4) Ulice Hong Kongu: cz??? 2 - Uratuj Mei Ying!
V. Hong Kong
1) Nefrytowy wiatr
2) Tajemnica Laguny Peng Lai:
cz??? 1
- zlokalizuj materia? wybuchowy i wysad? dziur? w ?cianie laguny
- znajd? drog? przez staro?ytne ruiny
3) Tajemnica Laguny Peng Lai:
cz??? 2
- dosta? si? na szczyt klifu do wej?cia do bazy ?odzi podwodnych
- dosta? si? do d?wigu i u?yj go aby podnie?? Indy'ego
4) ?elazny krzy? -

przedosta? si? na zewn?trz bazy ?odzi podwodnych, unikaj?c stra?ników, je?li jest to mo?liwe

5) Spotkanie
6) Baza ?odzi podwodnych: cz??? 1 - znajd? drog? do ?odzi podwodnej
7) Baza ?odzi podwodnych: cz??? 2 - przedosta? si? do stacji gondoli
- znajd? przebranie i papiery bezpiecze?stwa
- blefuj?c, przedosta? si? przez Punkt Kontrolny Bezpiecze?stwa
VI. Gondole
1) G?ówna droga do Peng Lai -

przedosta? si? do kana?ów wentylacyjnych i udaj si? do systemu gondoli

2) Infiltracja - znajd? pomieszczenie z generatorem i uruchom system gondoli
- wró? do gondoli i zd?? dosta? si? do niej!
3) Terror na 600 metrach n.p.m. - przetrwaj tak d?ugo, aby dosta? si? do g?ównej bazy gondoli
4) Baza powietrzna - przedosta? si? do stacji gondoli w odleg?ej cz??ci bazy
5) Wspinaczka po przygod? - przywo?aj kolejn? gondol? na stacj?
- wejd? na jej pok?ad i dosta? si? do Fortecy Czarnego Smoka
VII. Forteca
Czarnego
Smoka
1) Forteca Czarnego Smoka - znajd? tajn? drog? do Fortecy Czarnego Smoka
2) Wezwanie do bitwy - przedosta? si? do bazy na pagodzie i zacznij si? wspina? na gór?
3) Wie?a Burz - cofnij sie do komnaty, gdzie przetrzymywana jest Mei Ying
4) Ratunek - pokonaj bli?niaczki Fenga i uratuj Mei Ying
VIII. ?wi?tynia
Z?a
1) Zej?cie w mrok - prze?yj ?miertelne zej?cie w g??b góry
2) Katakumby -

zbadaj ?wi?tyni? Kong Tiena

- rozwi?? I ?amig?ówk? Ching'a i wejd? do wn?trza ?wi?tyni Kong Tiena
3) Szpon Smoka - uzupe?nij I ?amig?ówk? Ching'a
- odzyskaj Pa Chenga i wejd? do wn?trza ?wi?tyni Kong Tiena
4) Cie? króla Tien -

zniszcz trzy Smocze Kule, aby wyzwoli? Mei Ying z pod kontroli demona.

IX. Grobowiec
Cesarza
1) Ratunek na Peng Lai
2) Grobowiec Pierwszego Cesarza - przetrwaj ?miertelne próby zewn?trznego sanktuarium
- otwórz przej?cie do serca Grobowca
3) ?cie?ka niewidzialnej Peril - przetrwaj prób? niewidzialnego
- chro? Mei Ying
4) Dzwony ?mierci - rozwi?? zagadk? Duszy Dzwonów
- znajd? drog? do Terakotowego Labiryntu
5) Zemsta Von Beck'a - Przetrwaj gniew Von Becka
- znajd? portal do ?wiata Podziemi
X. ?wiat
Podziemi
1) Filary ?wiata Podziemi - po??cz ?cian? Snów, aby dosta? si? do Krypty Cesarza
2) Serce Smoka - odzyskaj Serce Smoka
- ucieknij ze skarbem i ocal ?ycie
3) Powstanie czarnego Smoka - zaatakuj Pa Chenga z mistyczn? energi?, aby przenikn?? przez tarcze Kai
- pokonaj Marshalla Kai i ucieknij ze ?wi?tyni Pierwszego Cesarza
- zabierz Serce Smoka z dala od Kai
Epilog[Powrót na poprzedni± stronę]  [Powrót na górę strony]


 
[poprzedni screen][następny screen]


Copyright © 2001-2022 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor