MARSite on-line | Star Wars Jedi Outcast
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona gry Star Wars Jedi Outcast]


 
  Star Wars Jedi Outcast - klawiszologia
 
 

KLAWISZ OPIS
Poruszanie si?:
W lub ^ - do przodu,
S lub - do ty?u,
¬ - obrót w lewo,
® - obrót w prawo,
A - krok w lewo,
D - krok w prawo,
Shift - bieganie/chodzenie,
V - obrót/krok w bok,
Spacja - skok/wspinanie,
C - kucanie/zchodzenie,
Atak / rozgl?danie si?:
Mysz_klawisz1 - atak,
Aln lub Mysz_klawisz1 - atak alternatywny,
L - tryb walki mieczem,
E - u?yj / uruchom,
PageUp - patrzenie do góry,
PageDown - patrzenie w dó?,
/ - trzymanie klawisza "/" umo?liwia rozgl?danie si? za pomoc? myszki,
END - wycentrowanie widoku,
G / Mysz_klawisz3 - zbli?enie,
P - widok z 3 osoby/1 osoby
Bro?:
1 - Lightsaber / Stun Baton (miecz laserowy/"paralizator"),
2 - Blaster Pistol (pistolet laserowy),
3 - Blaster Rifle (karabin laserowy),
4 - Disruptor Rifle (karabin rozrywaj?cy),
5 - Bowcaster (kusza),
6 - Heavy Repeater (bro? ci??ka),
7 - DEMP 2
8 - flechette
9 - Merr Sonn,
0 -
Scroll myszy up/down - nast?pna / poprzednia bro?,
Q/R - nast?pna / poprzednia bro?,
Page Dn -
Page Up -
Moce:
F1 - odpychanie,
F2 - przyci?ganie,
F3 - szybkie poruszanie si?,
F5 - samouzdrowienie,
F4 - zdolno?? wp?ywania na s?abe umys?y,
F6 - duszenie,
F7 - o?lepianie (rzucanie piorunami),
F - u?ycie wybranej mocy
X - nast?pna moc,
Z - poprzednia moc,
Inwentarz:
G - elektrobinaculars - elektroniczna lornetka,
B - zbiornik Bacta,
KP_PGDN - Seek drone,
KP_Left - noktowizor,
KP_5 - wartowni - dzia?ko automatyczne,
ENTER - u?ycie wybranego przedmiotu,,
] - poprzedni przedmiot z inwentarza,
[ - nast?pny przedmiot z inwentarza,
Klawisze specjalne:
TAB lub M - dane o misji,
F9 - szybki zapis,
F10 - menu do zapisu gry,
F11 - menu do odczytu gry,
F12 - szybkie wczytanie gry.[Powrót na poprzedni± stronę]  [Powrót na górę strony]


 
[poprzedni screen][następny screen]


Copyright © 2001-2022 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor