MARSite on-line | Star Wars Jedi Outcast
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona gry Star Wars Jedi Outcast]


 
  Star Wars Jedi Outcast - uaktualnienia do gry
 
 
Star Wars Jedi Outcast: patch 1.04:

Tytu?: Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast
Typ pliku: Patch (update)
Wersja: 1.04
Rozmiar: 9.07 MB
Pobierz: ze strony producenta: http://support.lucasarts.com/patches/jedioutcast2.htm.

Patch 1.04 zawiera wszystkie modyfikacje poprzedniego patcha 1.03. Nie wp?ynie on na dzia?anie save'ów gry. Jest on g?ównie przeznaczony dla graczy graj?cych w trybie wieloosobowym. Nowy patch wprowadza modyfikacje takie jak:

- poprawiono stabilno?? pracy serwerów,
- usuni?to problemy z poruszaniem si? i walk? mieczem,
- zmodyfikowano dzia?anie amunicji w broni Imperium,
- poprawiono b??d przy u?ywaniu mocy przyci?gania (Force Pull),
- poprawiono b??d z u?ywaniem ró?nych przedmiotów w rozgrywce FFA walk na miecze (FFA saber challenge),
- dostosowano te? d?wi?ki i krzyki wydawane przez postacie, stosowne do rodzaju ich "szkody" jak? odnie?li na zdrowiu i zadawanych ciosów,
- skorygowano zdolno?? pozwalaj?c? graczowi spa?? z du?ych wysoko?ci w spowolnionym ruchu.

Uwagi:

- zosta?a zachowana kompatybilno?? z save'ami zapisanymi przy u?yciu patcha 1.03,
- dema nagrane przy patchu 1.03 nie dzia?aj? z patchem 1.04,
- po zainstalowaniu patcha 1.04, b?d? obs?ugiwane tylko serwery z tej wersji patcha,
- modemowcy musz? dokona? zmian w konfiguracji aby obs?uzy? nowy protokó? IP.

[Powrót na gór? strony]


Star Wars Jedi Outcast: patch 1.03:

Tytu?: Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast
Typ pliku: Patch (update)
Wersja: 1.03
Rozmiar: 7.10 MB
Pobierz: ze strony producenta: http://support.lucasarts.com/patches/jedioutcast.htm.

Wa?ny patch, zarówno dla graj?cych pojedynczo jak i w trybie multiplayer. Zawiera 4 nowe mapy do gry w trybie Multiplayer Duel.

Wprowadzone zmiany:

- Obs?uga EAX® 3.0 (dla kart Creative Labs Inc. SoundBlaster® Audigy oraz Extigy – bez kart Aureal Vortex i Vortex 2) oraz OpenAL.

Multiplayer:
- 4 nowe mapy do Multiplayer Duel z botami: duel_bespin, duel_temple, duel_hangar oraz duel_training.

Rozwi?zano problemy z:
- Materia?ami wybuchowymi i minami.
- Uruchamianiem trybu Multiplayer na komputerach z procesorami AMD.
- U?ywaniem przez graczy niedozwolonych modeli w grze.
- U?ywaniem przez graczy Mocy poza ustawionymi na serwerze ograniczeniami.
- Dodano ikon? klawiatury nad g?ow? gracza gdy ten z kim? "rozmawia" lub konfiguruje ustawienia Mocy.
- Wykonanie "backflip’a" wymaga teraz dwukrotnego naci?ni?cia przycisku skoku.
- Zmodyfikowany zosta? sposób u?ywania miecza ?wietlnego w trybie Multiplayer.
- Miecz ?wietlny ma mniejsz? si?? ra?enia na samym pocz?tku i na samym ko?cu uderzenia – powinno to zapobiec ?mierci od mu?ni?cia samym ko?cem miecza.
- Inni gracze nie b?d? widzie? po?wiaty gracza u?ywaj?cego Mocy dopóki sami nie zostan? zaatakowani.
- Force Heal oraz Drain wymagaj? teraz wi?cej energii>

W trybie Duel:
- rekonfiguracja ustawie? Mocy nie powoduje spadni?cia na sam dó? kolejki gdy jeden gracz wyjdzie w czasie gry inny zawodnik nie do??czy do meczu z punktacj? osoby, która z niego wysz?a Zmiana skinów nie powoduje straty wyników na ekranie
- I inne.

Dla pojedynczego gracza:

- Obs?uga myszy z Force Feedback.
- Cz??ciowa obs?uga Force Feedback dla joysticków.

Rozwi?zano problemy z:

- AT-ST na Artus_Topside.
- Brakiem reakcji ?o?nierzy na widok zw?ok ich towarzysza.
- Brakiem reakcji przeciwników na detonator termiczny rzucony w ich kierunku.
- I inne


[Powrót na poprzedni± stronę]  [Powrót na górę strony]


 
[poprzedni screen][następny screen]


Copyright © 2001-2022 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor