MARSite on-line | Mercenaries
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona gry Mercenaries]


 
  Intro gry Mercenaries
 
 

Gatunek: - Akcja/strzelanka 3D
Premiera: - jesie? 2004
Platforma: - XBox, PS2
Ocena - -

Opis: -
"Mercenaries", gra przeznaczona na konsole Xbox i PlayStation2, b?dzie kolejn? produkcj? powsta?? przy wspó?pracy LucasArts (zleceniodawca) i Pandemic Studios (wykonawca). Te dwie firmy wspó?pracuj? ju? ze sob? przy grze Star Wars Battlefront, której premiera te? jest planowana na jesie?.
B?dzie to gra w 3-ciej osobie z gatunku akcja/strzelanka 3D, której akcja ma si? toczy? w przysz?o?ci i ma by? inspirowana na prawdziwych wydarzeniach na ?wiecie. Akcja ma si? rozgrywa? w pó?nocnej i po?udniowej Korei, gdzie mam miejsce wojskowy zamach, którego celem jest przej?cie kontroli nad pó?nocn? Kore? i zagro?enie ?wiatu za pomoc? broni nuklearnej. Mi?dzynarodowa wspólnota wysy?a tam swoich negocjatorów, którzy maj? ustabilizowa? sytuacj? w tamtym rejonie. Jednak?e, gdy dyplomacja zawodzi, a do g?osu dochodzi anarchia, zostaje wyznaczona nagroda w wysoko?ci stu milionów dolarów za g?ow? pó?nocnokorea?skiego genera?a, jego najlepsze wojska i >doradców naukowych. Ty, jako cz?onek prywatnej spó?ki najemników, zostaniesz oddelegowany, do zdobycia tej nagrody.[Powrót na poprzedni± stronę]  [Powrót na górę strony]


 
[poprzedni screen][następny screen]


Copyright © 2001-2022 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor