MARSite on-line | Aktualno¶ci
  -[ MARSite on-line ]-  

 
  Stan Winston nie ?yje    (0)
 
 
2008-06-17 02:43 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight 

   [Stan Winston] By? legend?, twórc? lalek, make-upów oraz animatroniki u?ytych w takich filmach, jak The Thing, Terminatory (Oscar za cz??? 2), Aliens (Oscar), Predator i Predator 2, Jurassic Park (Oscar), Iron Man... Jego dzie?em by?y równie? kostiumy Wookiech, które ujrze? mo?na by?o w Star Wars Holiday Special.

Odszed? spokojnie w nocy z 15 na 16.06.2008, przegrywaj?c sw? walk? z rakiem krwi...

  Harrison Ford powróci do roli Jacka Ryana?    (0)
 
 
2008-05-27 07:39 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

   Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

"Wygl?da na to, ?e po Indianie Jonesie Harrison Ford powróci do jeszcze jednego bohatera, z którym mia? wcze?niej do czynienia. Jak donosz? zachodnie serwisy aktor prowadzi rozmowny na temat ponownego wcielenia si? w posta? Jacka Ryana.

Ford wcze?niej ogrywa? t? posta? w filmach "Czas patriotów" i "Stan zagro?enia", a jak dobrze wiadomo Ryan to bohater serii ksi??ek napisanych przez Toma Clancy'ego.

Na razie s? to niepotwierdzone jeszcze plotki, ale dobrze przyj?ta rola aktora w czwartym "Indianie Jonesie", mo?e przekona? producentów od ponownego zatrudnienia Forda. Za kandydatur? Forda jest producent Mace Neufeld, ale sprzeciwia si? temu pomys?owi studio Paramount, które woli zatrudni? do roli m?odszego aktora, wi???c z nim nadziej? na sukces nowego filmu o Ryanie.

Wiele zmieni zapewne sukces filmu "Indiana Jones i Królestwo Kryszta?owej Czaszki". Okaza? bowiem mo?e si?, ?e Harrison Ford to ponownie bardzo dochodowy "towar" i "dobra inwestycja".
"
  Star Trek + Star Wars = Kraina Marze?    (0)
 
 
2008-04-08 00:32 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight 

   News niecodzienny, poniewa? dotyczy niezwykle znanego aktora, który d?ugie lata gra? w Drugiej Najwi?kszej Gwiezdnej Sadze - Star Trek, nie pozbawiony jednak i gwiezdnowojennego akcentu.

Brent Spiner, bo o nim mowa, czyli odtwórca roli bia?oskórego androida Data'y, nie spoczywa na laurach po zamkni?ciu swojej przygody z seri?. Multiutalentowany, wielbiciel Bing'a Crosby'ego, Frank'a Sinatry, George'a Gershwin'a, Cole Porter'a i filmów z lat 40 i 50 zako?czy? niedawno nagrania do s?uchowiska CD pod tytu?em Dreamland. Jest to opowie?? o unosz?cym si? mi?dzy jaw? i snem cz?owieku, prze?ywaj?cym niespotykane przygody i spotykaj?cym tam mi?o?? ?ycia. Brent zamierza? nada? swojemu projektowi oddaj?ce ducha filmów lat 50 barwy - opowie?? jest pomy?lana jako d?wi?kowa podró? przez czarnobia?y ?wiat noir. Narracje przerywaj? nastrojowe piosenki w wykonaniu Maude Maggart i Brenta.

Bardzo szczególnym go?ciem s?uchowiska jest nie kto inny, a sam Mark Hamill w jednej z g?ównych (oprócz Brenta) ról. Mo?ecie go krótko zobaczy? przy pracy na poni?szym filmie z produkcji.

P?yt? mo?na kupi? na stronie g?ównej Brenta, a wywiad dotycz?cy projektu przeczytacie tutaj.


  George Lucas: "Spider-Man" jest g?upi; plany dot. IJ4, SW    (0)
 
 
2007-05-10 11:02 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

   Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

"Kilka dni temu odby? si? zorganizowany przez magazyn "Time" obiad dla 100 najbardziej wp?ywowych ludzi Hollywood. W czasie spotkania Lucas zdradzi? kilka nowych szczegó?ów dotycz?cych swoich najnowszych filmowych projektów, a tak?e nazwa? "Spider-Mana 3" g?upim.

W czasie rozmowy z jednym z redaktorów serwisu FoxNews,com Lucas zdradzi?, ?e widzia? ju? wszystkie filmy, nad których efektami specjalnymi pracowa?a jego firma Industrial Light & Magic. Mówi, ?e widzia? te? kilka innych najnowszych produkcji, w tym "Spider-Mana 3", do których ILM efektów nie robi?o. Nie to jest chyba jednak powodem, ?e Lucas nazwa? nowy film o cz?owieku-paj?ku
g?upim. Niewiele w nim tre?ci - dowodzi Lucas. Kiedy podzieli si? go na cz??ci okazuje si?, ?e fabu?y w?ród nich naprawd? niewiele. Wielu ludzi my?la?o, ?e podobnie ma si? sprawa z "Gwiezdnymi wojnami", jednak mnie si? wydaje, ?e nie oni nie maj? racji.

W rozmowie z Lucasem nie mog?o oczywi?cie zabrakn?? pyta? o dwa najgor?tsze z kilku jego najnowszych projektów: "Indian? Jonesa 4" i telewizyjne wcielenia "Gwiezdnych wojen". Je?li chodzi o najnowszy film o Indym, Lucas zdradza, ?e cho? posta? jego ojca rzeczywi?cie jest w scenariuszu, to Sean Connery wci?? nie podpisa? kontraktu na udzia? w obrazie. O "Gwiezdnych wojnach" mówi? natomiast, ?e trwaj? prace nad now? seri? animowanych "Wojen klonów" oraz wst?pne przygotowania do realizacji dwóch telewizyjnych filmów, które b?d? kontynuacj? Gwiezdnej Sagi. Na razie Lucas zdradza jedynie, ?e ka?dy z nich b?dzie trwa? oko?o godziny.
"  Soundtrack do "Dru?yny Pier?cienia" najlepszy. Williams najpopularniejszy.    (0)
 
 
2007-05-08 16:27 • Autor: mars • ¬ródło: Onet.pl

   [Howarda Shore - W?adca Pier?cieni: Dru?yna Pier?cienia]Jak donosi serwis Onet.pl:

"?cie?ka d?wi?kowa do trylogii "W?adca Pier?cieni" to ulubiona muzyka filmowa brytyjskich s?uchaczy.

Muzyka do filmu "Dru?yna Pier?cienia" skomponowana przez Howarda Shore'a pokona?a dzie?a takich mistrzów muzyki filmowej, jak John Williams, John Barry, czy Ennio Morricone.

Z kolei Williams zaj?? pierwsze miejsce w rankingu najpopularniejszych kompozytorów wed?ug s?uchaczy radia Classic FM, mi?dzy innymi dzi?ki soundtrackom do takich filmów, jak "Lista Schindlera", "Gwiezdne wojny" oraz "Park Jurajski".
"  Najlepszy film lub serial SF ostatnich 25 lat    (0)
 
 
2007-05-06 12:22 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

   Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

""Matrix" braci Wachowskich nakr?cony w 1999 roku wygra? plebiscyt czytelników Entertainment Weekly na najlepszy film lub serial fantastycznonaukowy ostatnich 25 lat.

"Matrix" pokona? w kolejno?ci: serial "Battlestar Galactica", "?owc? androidów" klasyk z 1982 roku, kultowy serial "Z archiwum X" oraz "Star Trek II: Gniew Khana".

Szóste miejsce na li?cie zaj?? "Brazil", za? w pierwszej 10. znalaz?y si? tak?e: "E.T.", "Star Trek: Nast?pne pokolenie", "Obcy: decyduj?ce starcie" oraz "Co?".

Obecny serialowy przebój z gatunku SF zatytu?owany "Heroes" (Herosi) znalaz? si? na 18 pozycji tego rankingu.

W 2004 roku na naszej stronie przeprowadzili?my plebiscyt na najlepszy film science fiction. Wygra?y wtedy "Gwiezdne wojny". Pe?ne zestawienia znale?? mo?na tutaj.  Tim Burton wyre?yseruje ekranizacj? Grim Fandango?    (0)
 
 
2006-07-14 20:51 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Tim Burton zamierza wyre?yserowa? ekranizacj? bestsellerowej gry przygodowej o nazwie Grim Fandango – taka oto plotka obiega w?a?nie spo?eczno?? graczy oraz mi?o?ników filmu. A wszystko to dzieje si? za spraw? strony The Movie Center, na ?amach której ukaza? si? tekst po?wi?cony Timowi Burtonowi z wplecionymi wypowiedziami samego re?ysera.

Z owego tekstu dowiadujemy si?, ?e Tim Burton aktualnie pracuje nad filmem nosz?cym tytu? Sweeney Todd, którego premiera zaplanowana jest na 2007 rok. Nast?pnie zamierza zaj?? si? prac? nad obrazem, do którego niedawno otrzyma? scenariusz, czyli wy?ej wspominanym
Grim Fandango.

[Grim Fandango]


Jak donosi renomowany serwis Gamespot, próby potwierdzenia powy?szych rewelacji u ?ród?a (czyli firmy LucasArts odpowiedzialnej za stworzenie w/w niezapomnianego tytu?u oraz u samego re?ysera) spe?z?y na niczym. W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak uzbroi? si? w cierpliwo?? i poczeka? na oficjalne komentarze w tej sprawie.

[Grim Fandango]


Dla niewtajemniczonych przypomnijmy, ?e Grim Fandango to przygodówka charakteryzuj?ca si? wy?mienit? opraw? audiowizualn?, niezwykle atrakcyjn? fabu?? oraz wci?gaj?cym klimatem. Mimo, ?e gra zosta?a wydana stosunkowo dawno (w roku 1998), to wci?? wywo?uje szeroki, promienny u?miech na twarzach wielu graczy.

Natomiast Tim Burton to jeden z najoryginalniejszych re?yserów wspó?czesnego kina. Na swoim koncie ma stworzenie wielu fantastycznych, charakteryzuj?cych si? specyficznym humorem, obrazów, m.in.: Charlie i fabryka czekolady, Gnij?ca panna m?oda, Du?a ryba, Ed Wood, Edward No?ycor?ki czy niezapomniany Sok z ?uka.

Wydaje si?, ?e po??czenie specyfiki Tima Burtona z Grim Fandango mog?oby przynie?? nam niezapomniane, tym razem filmowe wra?enia. Miejmy nadziej?, ?e powy?sza rewelacja oka?e si? prawd?, a nie tylko "wyssan? z palca" plotk?.
"  Oscary 2006. Du?e szanse dla Spielberga i Williamsa!    (0)
 
 
2006-03-04 18:31 • Autor: mars 

   Ju? jutro, 5 marca 2006, w sali Kodak Theatre w Hollywood odb?dzie si? 78. ceremonia rozdania Oscarów. W?ród nominowanych znajdziemy te? filmy, którym nasz serwis jest po?wi?cony.
Najlepiej w ubieg?ym roku wypad? Steven Spielberg, którego dwa filmy startuj? po Oscary: "Monachium", które walczy? b?dzie o 5 statuetek w tym o te najwa?niejsze (Najlepszy film i re?yser) oraz "Wojna ?wiatów", maj?ca szanse na 3 statuetki.
Nie gorzej wypad? John Williams, który przegra? rok temu z naszym rodakiem Janem A.P. Kaczmarkiem ("Marzyciel"). Tym razem ma podwójn? szans? za muzyk? do filmów: "Wyznanie gejszy" i "Monachium".
Najgorzej wypad?y film George Lucasa "Gwiezdne wojny: cz??? III - Zemsta Sithów". Dosta?y a? jedn? nominacj?, za charakteryzacj?.

Lista nominacji dla tych filmów wygl?da nast?puj?co:

  • Najlepszy Film: "Monachium",
  • Najlepszy Re?yser: Steven Spielberg ("Monachium"),
  • Najlepszy Scenariusz Adaptowany: Tony Kushner i Eric Roth ("Monachium")
  • Najlepszy Monta?: Michael Kahn ("Monachium")
  • Najlepsza Muzyka: John Williams (dwie nominacje za: "Wyznania gejszy" i "Monachium")
  • Najlepszy d?wi?k: Andy Nelson, Anna Behlmer i Ronald Judkins ("Wojna ?wiatów)"
  • Najlepsze Efekty Specjalne: Dennis Muren, Pablo Helman, Randy Dutra i Daniel Sudick ("Wojna ?wiatów")
  • Najlepszy Monta? D?wi?ku: Richard King ("Wojna ?wiatów")
  • Charakteryzacja: Dave Elsey i Annette Miles ("Gwiezdne wojny: Epizod III – Zemsta Sithów")


Oczywi?cie trzymamy kciuki za wszystkich wy?ej wymienionych twórców tych filmów.

Zainteresowanych pozosta?ymi nominacjami odsy?am na strony po?wi?cone tegorocznej ceremonii Oscarowej, które przygotowa?a StopklatkaINTERIA.PL.  "WotW", "RotS". Oscarowi kandydaci za Monta? Efektów D?wi?kowych    (0)
 
 
2006-01-10 12:12 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka

   Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

"Ameryka?ska Akademia Filmowa wytypowa?a siedem filmów, które rywalizowa? b?d? o trzy nominacje w kategorii Monta? Efektów D?wi?kowych. Hollywoodzkie superprodukcje zdominowa?y tradycyjnie t? kategori?.

Na li?cie tej znajduj? si?:

"The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe"/"Opowie?ci z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa"
"Harry Potter and the Goblet of Fire"/"Harry Potter i Czara Ognia"
"King Kong"
"Memoirs of a Geisha"/"Wyznania gejszy"
"Star Wars: Episode III Revenge of the Sith"/"Gwiezdne wojny: cz??? III - Zemsta Sithów"
"Walk the Line"/"Spacer po linie"
"War of the Worlds"/"Wojna ?wiatów"

Dziesi?ciominutowe specjalne klipy opisuj?ce prace nad efektami specjalnymi zostan? 24 stycznia 2006 zaprezentowane komitetowi, który podejmie ostateczn? decyzj? o przyznaniu trzech nominacji w tej kategorii.

List? wszystkich nominacji poznamy 31 stycznia.

W zesz?ym roku kategori? t? wygra? film "Iniemamocni", który pokona? inne uznane produkcje hollywoodzkie.
"


  AKTUALNO¦CI - ARCHIWUM:
 
 
    ARCHIWUM:

                                             

[Indiana Jones Site - najwi?kszy portal przygodowy w Polsce]
[Najwi?ksza polska strona po?wi?cona Gwiezdnym Wojnom]
[Imperial City Online]
Star-Trek.com.pl
The Truth about The X-Files
[Strona serwisu filmowego.]


Copyright © 2001-2023 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor