MARSite on-line | Aktualności
  -[ MARSite on-line ]-  

 
  Tim Burton wyre?yseruje ekranizacj? Grim Fandango?    (0)
 
 
2006-07-14 20:51 • Autor: mars • Źródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Tim Burton zamierza wyre?yserowa? ekranizacj? bestsellerowej gry przygodowej o nazwie Grim Fandango – taka oto plotka obiega w?a?nie spo?eczno?? graczy oraz mi?o?ników filmu. A wszystko to dzieje si? za spraw? strony The Movie Center, na ?amach której ukaza? si? tekst po?wi?cony Timowi Burtonowi z wplecionymi wypowiedziami samego re?ysera.

Z owego tekstu dowiadujemy si?, ?e Tim Burton aktualnie pracuje nad filmem nosz?cym tytu? Sweeney Todd, którego premiera zaplanowana jest na 2007 rok. Nast?pnie zamierza zaj?? si? prac? nad obrazem, do którego niedawno otrzyma? scenariusz, czyli wy?ej wspominanym
Grim Fandango.

[Grim Fandango]


Jak donosi renomowany serwis Gamespot, próby potwierdzenia powy?szych rewelacji u ?ród?a (czyli firmy LucasArts odpowiedzialnej za stworzenie w/w niezapomnianego tytu?u oraz u samego re?ysera) spe?z?y na niczym. W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak uzbroi? si? w cierpliwo?? i poczeka? na oficjalne komentarze w tej sprawie.

[Grim Fandango]


Dla niewtajemniczonych przypomnijmy, ?e Grim Fandango to przygodówka charakteryzuj?ca si? wy?mienit? opraw? audiowizualn?, niezwykle atrakcyjn? fabu?? oraz wci?gaj?cym klimatem. Mimo, ?e gra zosta?a wydana stosunkowo dawno (w roku 1998), to wci?? wywo?uje szeroki, promienny u?miech na twarzach wielu graczy.

Natomiast Tim Burton to jeden z najoryginalniejszych re?yserów wspó?czesnego kina. Na swoim koncie ma stworzenie wielu fantastycznych, charakteryzuj?cych si? specyficznym humorem, obrazów, m.in.: Charlie i fabryka czekolady, Gnij?ca panna m?oda, Du?a ryba, Ed Wood, Edward No?ycor?ki czy niezapomniany Sok z ?uka.

Wydaje si?, ?e po??czenie specyfiki Tima Burtona z Grim Fandango mog?oby przynie?? nam niezapomniane, tym razem filmowe wra?enia. Miejmy nadziej?, ?e powy?sza rewelacja oka?e si? prawd?, a nie tylko "wyssan? z palca" plotk?.
"





  KOMENTARZE (0):
 
 

 ¨ Brak komentarzy

    





  AKTUALNOŚCI - ARCHIWUM:
 
 

    AKTUALNOŚCI:

                              [Powrót na poprzednią stronę]  

    ARCHIWUM:

                                            



 

[Indiana Jones Site - najwi?kszy portal przygodowy w Polsce]
[Najwi?ksza polska strona po?wi?cona Gwiezdnym Wojnom]
[Imperial City Online]
Star-Trek.com.pl
The Truth about The X-Files
[Strona serwisu filmowego.]


Copyright © 2001-2021 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatności.
Layout made by Kirtan Loor