MARSite on-line | Aktualności
  -[ MARSite on-line ]-  

 
  George Lucas: "Spider-Man" jest g?upi; plany dot. IJ4, SW    (0)
 
 
2007-05-10 11:02 • Autor: mars • Źródło: Stopklatka.pl

   Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

"Kilka dni temu odby? si? zorganizowany przez magazyn "Time" obiad dla 100 najbardziej wp?ywowych ludzi Hollywood. W czasie spotkania Lucas zdradzi? kilka nowych szczegó?ów dotycz?cych swoich najnowszych filmowych projektów, a tak?e nazwa? "Spider-Mana 3" g?upim.

W czasie rozmowy z jednym z redaktorów serwisu FoxNews,com Lucas zdradzi?, ?e widzia? ju? wszystkie filmy, nad których efektami specjalnymi pracowa?a jego firma Industrial Light & Magic. Mówi, ?e widzia? te? kilka innych najnowszych produkcji, w tym "Spider-Mana 3", do których ILM efektów nie robi?o. Nie to jest chyba jednak powodem, ?e Lucas nazwa? nowy film o cz?owieku-paj?ku
g?upim. Niewiele w nim tre?ci - dowodzi Lucas. Kiedy podzieli si? go na cz??ci okazuje si?, ?e fabu?y w?ród nich naprawd? niewiele. Wielu ludzi my?la?o, ?e podobnie ma si? sprawa z "Gwiezdnymi wojnami", jednak mnie si? wydaje, ?e nie oni nie maj? racji.

W rozmowie z Lucasem nie mog?o oczywi?cie zabrakn?? pyta? o dwa najgor?tsze z kilku jego najnowszych projektów: "Indian? Jonesa 4" i telewizyjne wcielenia "Gwiezdnych wojen". Je?li chodzi o najnowszy film o Indym, Lucas zdradza, ?e cho? posta? jego ojca rzeczywi?cie jest w scenariuszu, to Sean Connery wci?? nie podpisa? kontraktu na udzia? w obrazie. O "Gwiezdnych wojnach" mówi? natomiast, ?e trwaj? prace nad now? seri? animowanych "Wojen klonów" oraz wst?pne przygotowania do realizacji dwóch telewizyjnych filmów, które b?d? kontynuacj? Gwiezdnej Sagi. Na razie Lucas zdradza jedynie, ?e ka?dy z nich b?dzie trwa? oko?o godziny.
"

  KOMENTARZE (0):
 
 

 ¨ Brak komentarzy

    

  AKTUALNOŚCI - ARCHIWUM:
 
 

    AKTUALNOŚCI:

                              [Powrót na poprzednią stronę]  

    ARCHIWUM:

                                             

[Indiana Jones Site - najwi?kszy portal przygodowy w Polsce]
[Najwi?ksza polska strona po?wi?cona Gwiezdnym Wojnom]
[Imperial City Online]
Star-Trek.com.pl
The Truth about The X-Files
[Strona serwisu filmowego.]


Copyright © 2001-2021 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatności.
Layout made by Kirtan Loor