MARSite on-line | Aktualności
  -[ MARSite on-line ]-  

 
  Star Trek + Star Wars = Kraina Marze?    (0)
 
 
2008-04-08 00:32 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight 

   News niecodzienny, poniewa? dotyczy niezwykle znanego aktora, który d?ugie lata gra? w Drugiej Najwi?kszej Gwiezdnej Sadze - Star Trek, nie pozbawiony jednak i gwiezdnowojennego akcentu.

Brent Spiner, bo o nim mowa, czyli odtwórca roli bia?oskórego androida Data'y, nie spoczywa na laurach po zamkni?ciu swojej przygody z seri?. Multiutalentowany, wielbiciel Bing'a Crosby'ego, Frank'a Sinatry, George'a Gershwin'a, Cole Porter'a i filmów z lat 40 i 50 zako?czy? niedawno nagrania do s?uchowiska CD pod tytu?em Dreamland. Jest to opowie?? o unosz?cym si? mi?dzy jaw? i snem cz?owieku, prze?ywaj?cym niespotykane przygody i spotykaj?cym tam mi?o?? ?ycia. Brent zamierza? nada? swojemu projektowi oddaj?ce ducha filmów lat 50 barwy - opowie?? jest pomy?lana jako d?wi?kowa podró? przez czarnobia?y ?wiat noir. Narracje przerywaj? nastrojowe piosenki w wykonaniu Maude Maggart i Brenta.

Bardzo szczególnym go?ciem s?uchowiska jest nie kto inny, a sam Mark Hamill w jednej z g?ównych (oprócz Brenta) ról. Mo?ecie go krótko zobaczy? przy pracy na poni?szym filmie z produkcji.

P?yt? mo?na kupi? na stronie g?ównej Brenta, a wywiad dotycz?cy projektu przeczytacie tutaj.
  KOMENTARZE (0):
 
 

 ¨ Brak komentarzy

    

  AKTUALNOŚCI - ARCHIWUM:
 
 

    AKTUALNOŚCI:

                              [Powrót na poprzednią stronę]  

    ARCHIWUM:

                                             

[Indiana Jones Site - najwi?kszy portal przygodowy w Polsce]
[Najwi?ksza polska strona po?wi?cona Gwiezdnym Wojnom]
[Imperial City Online]
Star-Trek.com.pl
The Truth about The X-Files
[Strona serwisu filmowego.]


Copyright © 2001-2021 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatności.
Layout made by Kirtan Loor