MARSite on-line | Archiwum
  -[ MARSite on-line ]-  

 
  Tim Burton wyre?yseruje ekranizacj? Grim Fandango?    (0)
 
 
2006-07-14 20:51 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Tim Burton zamierza wyre?yserowa? ekranizacj? bestsellerowej gry przygodowej o nazwie Grim Fandango – taka oto plotka obiega w?a?nie spo?eczno?? graczy oraz mi?o?ników filmu. A wszystko to dzieje si? za spraw? strony The Movie Center, na ?amach której ukaza? si? tekst po?wi?cony Timowi Burtonowi z wplecionymi wypowiedziami samego re?ysera.

Z owego tekstu dowiadujemy si?, ?e Tim Burton aktualnie pracuje nad filmem nosz?cym tytu? Sweeney Todd, którego premiera zaplanowana jest na 2007 rok. Nast?pnie zamierza zaj?? si? prac? nad obrazem, do którego niedawno otrzyma? scenariusz, czyli wy?ej wspominanym
Grim Fandango.

[Grim Fandango]


Jak donosi renomowany serwis Gamespot, próby potwierdzenia powy?szych rewelacji u ?ród?a (czyli firmy LucasArts odpowiedzialnej za stworzenie w/w niezapomnianego tytu?u oraz u samego re?ysera) spe?z?y na niczym. W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak uzbroi? si? w cierpliwo?? i poczeka? na oficjalne komentarze w tej sprawie.

[Grim Fandango]


Dla niewtajemniczonych przypomnijmy, ?e Grim Fandango to przygodówka charakteryzuj?ca si? wy?mienit? opraw? audiowizualn?, niezwykle atrakcyjn? fabu?? oraz wci?gaj?cym klimatem. Mimo, ?e gra zosta?a wydana stosunkowo dawno (w roku 1998), to wci?? wywo?uje szeroki, promienny u?miech na twarzach wielu graczy.

Natomiast Tim Burton to jeden z najoryginalniejszych re?yserów wspó?czesnego kina. Na swoim koncie ma stworzenie wielu fantastycznych, charakteryzuj?cych si? specyficznym humorem, obrazów, m.in.: Charlie i fabryka czekolady, Gnij?ca panna m?oda, Du?a ryba, Ed Wood, Edward No?ycor?ki czy niezapomniany Sok z ?uka.

Wydaje si?, ?e po??czenie specyfiki Tima Burtona z Grim Fandango mog?oby przynie?? nam niezapomniane, tym razem filmowe wra?enia. Miejmy nadziej?, ?e powy?sza rewelacja oka?e si? prawd?, a nie tylko "wyssan? z palca" plotk?.
"  Oscary 2006. Du?e szanse dla Spielberga i Williamsa!    (0)
 
 
2006-03-04 18:31 • Autor: mars 

   Ju? jutro, 5 marca 2006, w sali Kodak Theatre w Hollywood odb?dzie si? 78. ceremonia rozdania Oscarów. W?ród nominowanych znajdziemy te? filmy, którym nasz serwis jest po?wi?cony.
Najlepiej w ubieg?ym roku wypad? Steven Spielberg, którego dwa filmy startuj? po Oscary: "Monachium", które walczy? b?dzie o 5 statuetek w tym o te najwa?niejsze (Najlepszy film i re?yser) oraz "Wojna ?wiatów", maj?ca szanse na 3 statuetki.
Nie gorzej wypad? John Williams, który przegra? rok temu z naszym rodakiem Janem A.P. Kaczmarkiem ("Marzyciel"). Tym razem ma podwójn? szans? za muzyk? do filmów: "Wyznanie gejszy" i "Monachium".
Najgorzej wypad?y film George Lucasa "Gwiezdne wojny: cz??? III - Zemsta Sithów". Dosta?y a? jedn? nominacj?, za charakteryzacj?.

Lista nominacji dla tych filmów wygl?da nast?puj?co:

  • Najlepszy Film: "Monachium",
  • Najlepszy Re?yser: Steven Spielberg ("Monachium"),
  • Najlepszy Scenariusz Adaptowany: Tony Kushner i Eric Roth ("Monachium")
  • Najlepszy Monta?: Michael Kahn ("Monachium")
  • Najlepsza Muzyka: John Williams (dwie nominacje za: "Wyznania gejszy" i "Monachium")
  • Najlepszy d?wi?k: Andy Nelson, Anna Behlmer i Ronald Judkins ("Wojna ?wiatów)"
  • Najlepsze Efekty Specjalne: Dennis Muren, Pablo Helman, Randy Dutra i Daniel Sudick ("Wojna ?wiatów")
  • Najlepszy Monta? D?wi?ku: Richard King ("Wojna ?wiatów")
  • Charakteryzacja: Dave Elsey i Annette Miles ("Gwiezdne wojny: Epizod III – Zemsta Sithów")


Oczywi?cie trzymamy kciuki za wszystkich wy?ej wymienionych twórców tych filmów.

Zainteresowanych pozosta?ymi nominacjami odsy?am na strony po?wi?cone tegorocznej ceremonii Oscarowej, które przygotowa?a StopklatkaINTERIA.PL.  "WotW", "RotS". Oscarowi kandydaci za Monta? Efektów D?wi?kowych    (0)
 
 
2006-01-10 12:12 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka

   Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

"Ameryka?ska Akademia Filmowa wytypowa?a siedem filmów, które rywalizowa? b?d? o trzy nominacje w kategorii Monta? Efektów D?wi?kowych. Hollywoodzkie superprodukcje zdominowa?y tradycyjnie t? kategori?.

Na li?cie tej znajduj? si?:

"The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe"/"Opowie?ci z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa"
"Harry Potter and the Goblet of Fire"/"Harry Potter i Czara Ognia"
"King Kong"
"Memoirs of a Geisha"/"Wyznania gejszy"
"Star Wars: Episode III Revenge of the Sith"/"Gwiezdne wojny: cz??? III - Zemsta Sithów"
"Walk the Line"/"Spacer po linie"
"War of the Worlds"/"Wojna ?wiatów"

Dziesi?ciominutowe specjalne klipy opisuj?ce prace nad efektami specjalnymi zostan? 24 stycznia 2006 zaprezentowane komitetowi, który podejmie ostateczn? decyzj? o przyznaniu trzech nominacji w tej kategorii.

List? wszystkich nominacji poznamy 31 stycznia.

W zesz?ym roku kategori? t? wygra? film "Iniemamocni", który pokona? inne uznane produkcje hollywoodzkie.
"  Christopher Lee zapewnia filmom sukces    (0)
 
 
2006-01-04 12:52 • Autor: mars • ¬ródło: Interia.pl

   [Christopher Lee] Jak donosi serwis Film.Interia.pl:

"Brytyjski aktor Christopher Lee ("W?adca Pier?cieni", "Gwiezdne wojny") uplasowa? si? na szczycie listy najbardziej marketingowych aktorów w Ameryce w 2005 roku. 83-letni aktor wyst?pi? w zesz?ym roku w filmach, które zarobi?y ??cznie 640 milionów dolarów.

Lee wyst?pi? w 2005 roku w dwóch filmach Tima Burtona: "Charlie i fabryka czekolady" oraz "Gnij?ca panna m?oda". Najwi?cej jednak pieni?dzy przyniós? trzeci obraz, w którym zagra?: "Gwiezdne wojny: Epizod 3 - Zemsta Sithów" George'a Lucasa.
Marketingowego nosa mia? Lee równie? w 2002 roku, kiedy role w "Gwiezdnych wojnach: Epizod II - Atak klonów" oraz "W?adcy Pier?cieni" wywindowa?y go na 1. miejsce identycznej listy.

Filmy w których wyst?pi? Lee zarobi?y, o ponad 70 milionów dolarów wi?cej ni? pi?? obrazów, w których w 2005 roku wyst?pi? Ewan McGreggor. Szkocki aktor uplasowa? si? na drugim miejscu.

Trzecie miejsce przypad?o Morganowi Freemanowi, którego wyst?p w sze?ciu filmach 2005 roku przyniós? im w sumie 555,9 milionów dolarów zysków.

Na kolejnych pozycjach uplasowali si? Samuel L. Jackson oraz Gary Oldman. Jackson pozostaje liderem wszech czasów w tej kategorii, a Oldman przyniós? tylko dwóm filmom a? 468,5 milionów dolarów wp?ywów.
"
  AKTUALNO¦CI - ARCHIWUM:
 
 

    AKTUALNO¦CI:

                            [Powrót na poprzedni± stronę]  

    ARCHIWUM:

                                             

[Indiana Jones Site - najwi?kszy portal przygodowy w Polsce]
[Najwi?ksza polska strona po?wi?cona Gwiezdnym Wojnom]
[Imperial City Online]
Star-Trek.com.pl
The Truth about The X-Files
[Strona serwisu filmowego.]


Copyright © 2001-2021 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor