MARSite on-line | Archiwum
  -[ MARSite on-line ]-  

 
  George Lucas: "Spider-Man" jest g?upi; plany dot. IJ4, SW    (0)
 
 
2007-05-10 11:02 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

   Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

"Kilka dni temu odby? si? zorganizowany przez magazyn "Time" obiad dla 100 najbardziej wp?ywowych ludzi Hollywood. W czasie spotkania Lucas zdradzi? kilka nowych szczegó?ów dotycz?cych swoich najnowszych filmowych projektów, a tak?e nazwa? "Spider-Mana 3" g?upim.

W czasie rozmowy z jednym z redaktorów serwisu FoxNews,com Lucas zdradzi?, ?e widzia? ju? wszystkie filmy, nad których efektami specjalnymi pracowa?a jego firma Industrial Light & Magic. Mówi, ?e widzia? te? kilka innych najnowszych produkcji, w tym "Spider-Mana 3", do których ILM efektów nie robi?o. Nie to jest chyba jednak powodem, ?e Lucas nazwa? nowy film o cz?owieku-paj?ku
g?upim. Niewiele w nim tre?ci - dowodzi Lucas. Kiedy podzieli si? go na cz??ci okazuje si?, ?e fabu?y w?ród nich naprawd? niewiele. Wielu ludzi my?la?o, ?e podobnie ma si? sprawa z "Gwiezdnymi wojnami", jednak mnie si? wydaje, ?e nie oni nie maj? racji.

W rozmowie z Lucasem nie mog?o oczywi?cie zabrakn?? pyta? o dwa najgor?tsze z kilku jego najnowszych projektów: "Indian? Jonesa 4" i telewizyjne wcielenia "Gwiezdnych wojen". Je?li chodzi o najnowszy film o Indym, Lucas zdradza, ?e cho? posta? jego ojca rzeczywi?cie jest w scenariuszu, to Sean Connery wci?? nie podpisa? kontraktu na udzia? w obrazie. O "Gwiezdnych wojnach" mówi? natomiast, ?e trwaj? prace nad now? seri? animowanych "Wojen klonów" oraz wst?pne przygotowania do realizacji dwóch telewizyjnych filmów, które b?d? kontynuacj? Gwiezdnej Sagi. Na razie Lucas zdradza jedynie, ?e ka?dy z nich b?dzie trwa? oko?o godziny.
"  Soundtrack do "Dru?yny Pier?cienia" najlepszy. Williams najpopularniejszy.    (0)
 
 
2007-05-08 16:27 • Autor: mars • ¬ródło: Onet.pl

   [Howarda Shore - W?adca Pier?cieni: Dru?yna Pier?cienia]Jak donosi serwis Onet.pl:

"?cie?ka d?wi?kowa do trylogii "W?adca Pier?cieni" to ulubiona muzyka filmowa brytyjskich s?uchaczy.

Muzyka do filmu "Dru?yna Pier?cienia" skomponowana przez Howarda Shore'a pokona?a dzie?a takich mistrzów muzyki filmowej, jak John Williams, John Barry, czy Ennio Morricone.

Z kolei Williams zaj?? pierwsze miejsce w rankingu najpopularniejszych kompozytorów wed?ug s?uchaczy radia Classic FM, mi?dzy innymi dzi?ki soundtrackom do takich filmów, jak "Lista Schindlera", "Gwiezdne wojny" oraz "Park Jurajski".
"  Najlepszy film lub serial SF ostatnich 25 lat    (0)
 
 
2007-05-06 12:22 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

   Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

""Matrix" braci Wachowskich nakr?cony w 1999 roku wygra? plebiscyt czytelników Entertainment Weekly na najlepszy film lub serial fantastycznonaukowy ostatnich 25 lat.

"Matrix" pokona? w kolejno?ci: serial "Battlestar Galactica", "?owc? androidów" klasyk z 1982 roku, kultowy serial "Z archiwum X" oraz "Star Trek II: Gniew Khana".

Szóste miejsce na li?cie zaj?? "Brazil", za? w pierwszej 10. znalaz?y si? tak?e: "E.T.", "Star Trek: Nast?pne pokolenie", "Obcy: decyduj?ce starcie" oraz "Co?".

Obecny serialowy przebój z gatunku SF zatytu?owany "Heroes" (Herosi) znalaz? si? na 18 pozycji tego rankingu.

W 2004 roku na naszej stronie przeprowadzili?my plebiscyt na najlepszy film science fiction. Wygra?y wtedy "Gwiezdne wojny". Pe?ne zestawienia znale?? mo?na tutaj.

  AKTUALNO¦CI - ARCHIWUM:
 
 

    AKTUALNO¦CI:

                            [Powrót na poprzedni± stronę]  

    ARCHIWUM:

                                             

[Indiana Jones Site - najwi?kszy portal przygodowy w Polsce]
[Najwi?ksza polska strona po?wi?cona Gwiezdnym Wojnom]
[Imperial City Online]
Star-Trek.com.pl
The Truth about The X-Files
[Strona serwisu filmowego.]


Copyright © 2001-2021 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor