MARSite on-line | Aktualności
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona LucasArts Entertainment Company]
 


  The Clone Wars - nowy tytu? na konsole    (0)
 
 
2008-06-20 12:24 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • Źródło: LucasArts

   LucasArts zapowiedzia? w?a?nie nowy tytu? Star Wars - The Clone Wars. Gra wyjdzie w dwóch wariacjach. Pierwsza z nich, zatytu?owana The Clone Wars: Jedi Alliance dost?pna b?dzie dla posiadaczy konsolki Nintendo DS. Gracz b?dzie móg? wzi?? udzia? w wydarzeniach serialu The Clone Wars. Ci??ar gry oparty zostanie na uzupe?niaj?cej si? wspó?pracy Mistrza i Padawana, ka?dy etap rozpocznie si? od wyboru ulubionej pary Rycerzy, natomiast wykorzystanie podczas rozgrywki stylusa uczyni walk? oraz poruszanie si? prostym i intuicyjnym. Producent zapowiada mo?liwo?? dowolnego tworzenia par Mistrz/Padawan (na przyk?ad Anakin i Obi-Wan, Mace i Ahsoka), rozwijania ich wspólnych mo?liwo?ci poprzez tworzenie spersonalizowanych i uzupe?niaj?cych si? podczas walki kombosów oraz umiej?tno?ci, jak równie? gr? co-op ze znajomymi poprzez WiFi.

Drugim tytu?em, znacznie wa?niejszym dla graczy, jest gra The Clone Wars: Lightsaber Duels, która uka?e si? na platform? Wii. Jak mo?na si? ju? domy?li? gracz otrzyma wreszcie mo?liwo?? pe?nej kontroli nad mieczem ?wietlnym przy wykorzystaniu Wiimote. Twórcy zapowiadaj? mo?liwo?? wzi?cia osobistego udzia?u w niezapomnianych duelach z ca?ej sekstologii, jak równie? w nowych które pojawi? si? w animowanej serii telewizyjnej. Stworzone od podstaw na potrzeby Wiimote sterowanie, mo?liwo?? wyboru postaci znanych i kochanych (Anakin Skywalker i Genera? Grievous), jak i tych nowych (w tym Ahsoka Tano oraz Asajj Ventress), mo?liwo?? niszczenia przedmiotów i manipulowania nimi (na przyk?ad ?cinanie kolumn i wysy?anie ich Pchni?ciem Mocy w kierunku przeciwnika), znane z filmów lokacje (m.in. Tatooine, lub ca?kiem nowa planeta Teth) - to wszystko ma spe?ni? marzenia wszystkich fanów Star Wars.

Wydanie gry planowana jest na wakacje 2008.

[Star Wars the Clone Wars]


  KOMENTARZE (0):
 
 

 ¨ Brak komentarzy

    

  AKTUALNOŚCI - ARCHIWUM:
 
 

    AKTUALNOŚCI:

                              [Powrót na poprzednią stronę]  

    ARCHIWUM:

                                                 

[Strona twórców nieoficjalnej polskiej wersji gry KotOR II: The Sith Lords]
[Strona firmy Licomp Empik Multimedia, dystrybutora mi?dzy innymi gier firmy LucasArts Entertainment Company.]
Copyright © 2001-2021 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatności.
Layout made by Kirtan Loor & mars