MARSite on-line | Archiwum
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona LucasArts Entertainment Company]
 
  Nowy trailer do Indiana Jones and the Emperor's Tomb    (0)
 
 
2002-12-15 21:15 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Jest nowy trailer do gry Jones and the Emperor's Tomb, który mo?na obejrze? w dwóch wersjach (320x240 - 4MB i 480x360 - 12MB) na stronie producenta tutaj.

  Nowy oficjalny serwis LucasFiles.com z plikami do pobrania    (0)
 
 
2002-12-12 19:12 • Autor: mars • ¬ródło: LucasFiles.com

   LucasArts Entertainment Company uruchmi?a nowy serwis http://www.lucasfiles.com gdzie zacz??a umieszcza? wszystkie pliki (patche, dema) zwi?zane z ich produktami oraz materia?y opracowane przez fanów (np. mody). Na razie wida? dominacje produktów zwi?zanych z "Gwiezdnymi Wojnami", ale mo?na te? pobra? trailer gry Outlaws. W przysz?o?ci ma by? tego wi?cej. Mo?na te? tu znale?? linki do stron tematycznych po?wi?conych poszczególnym grom. Wi?cej informacji na stronieLucasArts.

  Escape from Monkey Island, Emperor's Tomb    (0)
 
 
2002-12-02 23:09 • Autor: mars 

   Nowa recenzja do gry Escape from Monkey Island.
Nowe screeny oraz ok?adka do zapowiadanej gry Indiana Jones and the Emperor's Tomb.

  Demo Dark Forces MOD pod Jedi Outcast    (0)
 
 
2002-12-02 22:03 • Autor: mars • ¬ródło: Dark Forces MOD

   Kilka dni temu (27 listopada) zosta?o udost?pnione demo MODa gry Dark Forces, które mo?na ?ci?gn?? ze strony http://darkforces.jediknight.net/downloads.shtml. Aby mo?na by?o w nie zagra?, niezb?dne jest posiadanie gry .

  Od dzi? oceniam produkty    (0)
 
 
2002-11-19 20:59 • Autor: mars 

   Wprowadzi?em oceny produktów, których wyniki s? w oknach wprowadzaj?cych do gry, a analiza przyznawanych punktów znajduje si? w oknie z recenzj?. Ocena dotyczy produktów z opracowana ju? stron?, a kryteria oceniania produktów s? tutaj.

  Strona gry The Curse of Monkey Island    (0)
 
 
2002-11-14 10:54 • Autor: mars 

   ?eby kto? nie pos?dzi? mnie, ?e po?wi?cam czas tylko "Gwiezdnym Wojnom" zrobi?em stron? do gry The Curse of Monkey Island. Kontynuacji ?wietnej serii przygodówek.

  Nowa strona gry The Phantom Menace    (0)
 
 
2002-11-14 10:46 • Autor: mars 

   Mimo, ?e strona jest do?? rzadko aktualizowana, nie oznacza to, ?e prace nad ni? nie trwaj?. Na razie zapraszam na now? stron? po?wi?cona grze The Phantom Menace.

  MOD gry Star Wars Dark Forces    (0)
 
 
2002-10-16 20:40 • Autor: mars • ¬ródło: Dark Forces MOD

   Mam ?wietn? nowin? dla fanów Gwiezdnych Wojen, która ucieszy starych gierkomanów, no i powinna nowych, którzy nie znaj? wspania?ej gry (która podwa?y?a rz?dy Dooma w 1994 r) Dark Forces. Grupa fanów postanowi?a wprowadzi? t? pozycj? w XXI wiek. Wi?cej informacji znajduje si? na stronie remake'a gry Dark Forces, lub u twórców nowej edycji: Dark Forces: A Mod For Jedi Knight II.

  Premiera Emperor's Tomb przesuni?ta    (0)
 
 
2002-10-16 20:35 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Mam z?? wiadomo?? dla fanów przygód Indiana Jones. Jak si? mo?na by?o domy?la?, premiera Indiana Jones and the Emperor's Tomb zosta?a przesuni?ta na wiosn? 2003. Na pocieszenie do?o?y?em nowe screeny z gry.

  SCUMM XXI-go wieku    (0)
 
 
2002-10-12 18:20 • Autor: mars 

   Zapraszam do przeczytania artyku?u "SCUMM XXI-go wieku" na temat modernizacji silnika starych gier przygodowych ze stajni LucasArts (m. in.: Day of the Tentacle, seria Indiana Jones, seria Monkey Island), który pozwala zagra? nam w nie na nowoczesnym sprz?cie z poprawion? grafik?. Powinno to zainteresowa? g?ównie fanów gier przygodowych z pierwszej po?owy lat 90 ubieg?ego wieku.

  Indiana Jones powróci w "Grobowcu Cesarza"    (0)
 
 
2002-10-03 19:17 • Autor: mars 

   Zosta?a wykonana nowa strona do gry, która jeszcze nie zosta?a wydana, ale jej produkcja mnie mile zaskoczy?a. Na razie s? na niej jedynie wiadomo?ci, które zosta?y podane do wiadomo?ci przez LucasArts. Mowa oczywi?cie o grze Indiana Jones and the Emperor's Tomb.
Z uwagi, ?e wi?cej czasu po?wi?cam robieniom stron do gier, jak by nie patrzy? zaleg?o?ci mam spore, pozosta?e dzia?y na mojej stronie b?d? nieco zaniedbane. Aktualno?ci b?d? raczej tyczy? si? oznajmianiem o wykonaniu nowej strony. ?eby jednak by?y na tej stronie aktualno?ci, zamie?ci?em (LA - Aktualno?ci) link za pomoc? którego b?d? tu pokazywane aktualno?ci bezpo?rednio ze strony LucasArts.

  Prace nad stron? gry Indiana Jones and the Infernal Machine w toku    (0)
 
 
2002-10-03 19:00 • Autor: mars 

   Trwaj? prace nad stron? po?wi?con?, moim zdaniem najlepszej gry ze stajni LucasArts Entertaiment Company, czyli ?wietnej grze przygodowej: Indiana Jones and the Infernal Machine.

  Przesuni?ta premiera "Knights of the Old Republic" na XBox'a    (0)
 
 
2002-08-13 20:06 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Premiera Knights of the Old Republic zosta?a przesuni?ta: Xbox - wiosna 2003, PC - lato 2003.

  Aktualizacja strony Jedi Outcast    (0)
 
 
2002-07-31 16:06 • Autor: mars 

   Doda?em nowe screeny do Jedi Outcast i przebudowa?em troch? t? stron?, aby szybciej si? wczytywa?a.

  Aktualizacja strony Emperor's Tomb    (0)
 
 
2002-07-15 19:53 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   W zapowiedzi gry Indiana Jones and the Emperor's Tomb doda?em nowe screeny z gry udost?pnione przez producenta gry.

  Nowa strona do Shadows of the Empire    (0)
 
 
2002-07-15 19:49 • Autor: mars 

   Trwaj? ko?cowe prace nad stron? do gry Star Wars Shadows of the Empire, na któr? juz zapraszam.

  Patch 1.04 do Jedi Outcast    (0)
 
 
2002-07-14 13:05 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Pojawi? si? nowy patch do gry Star Wars JK II Jedi Outcast - patch 1.04.

  Strona gry Rogue Squadron    (0)
 
 
2002-07-03 20:19 • Autor: mars 

   I jeszcze zapraszam na now? stron? do ?wietnego symulatora lotów - Star Wars Rogue Squadron.

  Strona gry Mysteries of the Sith    (0)
 
 
2002-07-03 19:37 • Autor: mars 

   Zapraszam na now? stron? do Star Wars Mysteries of the Sith - Jedi Knight misje, dodatku do gry Star Wars Jedi Knight.

  Star Wars w ?wiecie Role Playing - zapowied? Galaxies    (0)
 
 
2002-06-19 21:30 • Autor: mars 

   Po krótkiej przerwie wracam do pracy nad stron?. Najwi?cej zmian znajdziecie na stronie po?wi?conej produktom LucasArts - aktualizacja listy, opracowanie intr do kilku produktów oraz opracowanie strony do zapowiadanej na koniec roku gry Role Playing - Star Wars: Galaxies. Zaktualizowana zosta?a te? lista nagród.

  Trwaj? prace nad stron? LucasArts    (0)
 
 
2002-06-19 20:57 • Autor: mars 

   Po przerwie wywo?anej sesj? zaczynam powoli wraca? do pracy nad stron?. Oczywi?cie prace dotycz? dzia?u LucasArts. Wi?cej informacji na temat post?pu prac w wy?ej wymienionym dziale.

  Nowa strona do gry Outlaws    (0)
 
 
2002-06-03 09:11 • Autor: mars 

   Zosta?a opracowana strona do gry Outlaws, na któr? serdecznie zapraszam. Jest to jedna z gier, które na d?ugo pozostaj? w pami?ci.

  Jest ju? strona do gry Star Wars Racer    (0)
 
 
2002-05-06 11:02 • Autor: mars 

   Zapraszam na gotow? ju? stron? po?wi?con? grze Star Wars Episode I - Racer. Obecnie bior? si? za stron? do gry Star Wars: Jedi Knight II - Jedi Outcast.

  Trwaj? prace nad nowymi stronami do gier    (0)
 
 
2002-04-08 19:09 • Autor: mars 

  Star Wars Starfighter na PlayStation 2 - premiera w TV    (0)
 
 
2002-04-04 19:35 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Jak informuje serwis LucasArts Entertaiment Company, odby?a si? telewizyjne premiera handlowa gry Star Wars Starfighter na konsol? PlayStation 2.

  Mapy do Galactic Battlegrounds    (0)
 
 
2002-04-01 18:00 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Je?li stworzy?e? swoje mapy do gry Galactic Battlegrounds, to mo?esz je umie?ci? na stronie www.lucasarts.com/contest/.

  Jedi Outcast ju? jest    (0)
 
 
2002-03-29 14:35 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Wreszcie odby?a si? ?wiatowa premiera d?ugo oczekiwanego tytu?u Star Wars: Jedi Knight II - Jedi Outcast. Co najwa?niejsze tym razem premiera odby?a si? w zak?adanym czasie, a nie jak si? to ju? nieraz zdarza?o grubo po nim. Teraz nasuwa si? pytanie czy najbardziej oczekiwany tytu? zadowoli wszystkich fanów. Dla polskich fanów wa?ne jest to, ?e premiera w Polsce ma si? pokrywa? z europejsk? (29 marzec). Z uwagi na ?wi?ta nie mia?em okazji sprawdzi?, czy dystrybutor dotrzyma? terminu. Z?? wiadomo?ci? jest jednak to, ?e jak wszystkie produkty LucasArts w Polsce, b?dzie on nie na kiesze? zwyk?ego gracza - podobno 169 z?. Polskim wydawc? gry jak zwykle w przypadku produktów tej firmy, b?dzie LEM (Licomp Empik Multimedia).

  Intra do gier    (0)
 
 
2002-01-23 08:13 • Autor: mars 

   Nowo?ci? na tej stronie b?d? krótkie intra wprowadzaj?ce do ka?dej gry. Pozwoli to na szybkie zapoznanie si? z tematem gry i podj?ciem decyzji czy warto na ni? wchodzi?. Wa?ne to jest g?ównie dla modemowców, gdy? nie musz? marnowa? czasu na ?adowanie si? strony w?a?ciwej tym bardzie, ?e dany temat mo?e ich nie zainteresowa?.

  Gotowa pierwsza strona do gry Jedi Knight    (0)
 
 
2002-01-16 21:42 • Autor: mars 

   Trwaj? ko?cowe prace nad stron? po?wi?con? pierwszej opisywanej grze: Star Wars: Dark Forces II - Jedi Knight.  AKTUALNO¦CI - ARCHIWUM:
 
 

    AKTUALNO¦CI:

                            [Powrót na poprzedni± stronę]  

    ARCHIWUM:

                                                 

[Strona twórców nieoficjalnej polskiej wersji gry KotOR II: The Sith Lords]
[Strona firmy Licomp Empik Multimedia, dystrybutora mi?dzy innymi gier firmy LucasArts Entertainment Company.]
Copyright © 2001-2022 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor & mars