MARSite on-line | Archiwum
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona LucasArts Entertainment Company]
 
  Kilka ciekawostek zwi?zanych z LEGO Star Wars III: The Clone Wars    (0)
 
 
2010-12-30 14:13 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Wydawane od kilku lat adaptacje filmów i komiksów w konwencji klocków LEGO ciesz? si? olbrzymi? popularno?ci? szczególnie w?ród najm?odszych graczy. Niema?y sukces sta? si? równie? udzia?em serii Star Wars, nie dziwi wi?c fakt, i? LucasArts szykuje si? do wydania kolejnej ods?ony, tym razem nosz?cej podtytu? The Clone Wars.

Do premiery gry pozosta?y nieca?e dwa miesi?ce, z tej okazji serwis USA Today opublikowa? gar?? ciekawostek zwi?zanych z trzecim odcinkiem serii. ?ród?em informacji jest Andrew Bell, kierownik projektu:

  • wszystkie obiekty w grze – w tym postacie, pojazdy oraz inne konstrukcje – musia?y najpierw zosta? zbudowane w ?wiecie rzeczywistym, dopiero potem tworzy?o si? ich wirtualne odpowiedniki w grze. Zajmowa?y si? tym dwie osoby – na pe?nym etacie.
  • do dyspozycji graczy oddanych zostanie ??cznie ponad 175 postaci i pojazdów.
  • scenariusz gry nie jest oparty wy??cznie na serialu animowanym – obecne b?d? równie? zdarzenia z filmów kinowych, m.in. wielka bitwa na Geonosis z finale Ataku Klonów.
  • w?ród sekretnych postaci b?dzie mo?na odnale?? bohaterów z klasycznej trylogii, trzeciego sezonu serialu, a nawet z gry Star Wars: The Force Unleashed.
  • w pewnym momencie gry na ekranie znajduje si? ponad trzysta interaktywnych postaci, takich jak droidy, klony czy pojazdy.


?wiatowa premiera gry LEGO Star Wars III: The Clone Wars zaplanowana jest na 15 lutego 2011. Gra uka?e si? na sze?ciu platformach: PC, Playstation 3, Xbox 360, Wii, PSP oraz DS."
  Demo Star Wars: The Force Unleashed II w planach    (0)
 
 
2010-08-23 17:01 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Serwis Joystiq dowiedzia? si?, ?e mi?o?nicy Star Wars: The Force Unleashed II doczekaj? si? dema, które zostanie wydane jeszcze przed premier? gry zaplanowan? na ko?cówk? pa?dziernika tego roku. W wersji demonstracyjnej zobaczymy najprawdopodobniej wszystko to co pokazano na otwartych halach tegorocznej edycji targów gamescom

W krótkim demie dost?pnym na targach ogl?damy Starkillera, który próbuje wydosta? si? z Kamino. Bohater dysponuje standardowym asortymentem broni i ruchów – mieczem ?wietlnym i ró?nymi mocami. Przemierzaj?c korytarze napotkamy na wielu przeciwników i efektowne sceny. Ekipa z tvgry.pl opublikowa?a spory fragment widowiskowego dema produkcji.

Warto przypomnie?, ?e tak?e pierwsza cz??? gry by?a promowana przy pomocy dema. Produkcja cieszy?a si? du?ym zainteresowaniem graczy i zdoby?a g?ównie pozytywne oceny w recenzjach, wi?c druga ods?ona serii by?a tylko kwesti? czasu. Force Unleashed opowiada o przygodach Starkillera, sekretnego ucznia Dartha Vadera i reprezentanta Ciemnej Strony Mocy.
"

[Star Wars: The Force Unleashed II]

  Ruszy?a otwarta beta Clone Wars Adventures    (0)
 
 
2010-08-21 10:46 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

" Nieca?e trzy miesi?ce temu pisali?my o ujawnieniu Clone Wars Adventures, czyli casualowego darmowego MMO osadzonego w realiach Gwiezdnych Wojen. Dzi? natomiast wszyscy zainteresowani wypróbowaniem tej produkcji mog? to zrobi? bior?c udzia? w rozpocz?tych w?a?nie otwartych beta testach.

[Star Wars: Clone Wars Adventures]


Wystarczy uda? si? na oficjaln? stron?, zarejestrowa?, a nast?pnie poczeka? na emaila potwierdzaj?cego przyj?cie do trwaj?cych testów. Wersja beta oferuje mo?liwo?? zagrania postaci? z trzech ras - do wyboru s? ludzie, klony oraz twi'lekowie. Ka?da z nich posiada wersj? m?sk? i kobiec?, a dodatkowo mamy jeszcze pewn? kontrol? nad wygl?dem naszego wirtualnego alter ego. Gra inicjowana jest z poziomu przegl?darki i wymaga wpierw zainstalowania odpowiedniej wtyczki. Clone Wars Adventures wspiera na razie tylko Firefoxa, Chrome oraz Internet Explorera (od wersji 8 wzwy?). Grafika jest w pe?ni trójwymiarowa i cho? nie zachwyci nikogo, kto obejrza? filmiki z Old Republic czy Force Unleashed II, to pewien swój urok ma i jednocze?nie do p?ynnego dzia?ania wymaga naprawd? skromnego sprz?tu.

Zgodnie z nazw? ca?o?? oparto na telewizyjnym serialu animowanym Gwiezdne wojny: Wojny klonów, który cho? cieszy si? sporym uznaniem widzów nie mia? jednak do tej pory szcz??cia do interaktywnych adaptacji. Miejmy nadziej?, ?e Clone Wars Adventures uda si? wymaza? z pami?ci fanów olbrzymi? pora?k?, jak? okaza?a si? gra Republic Heroes.

[Star Wars: Clone Wars Adventures]


Clone Wars Adventures tworzony jest przez Sony Online Entertainment i pomimo, ?e jest produkcj? MMO osadzon? w realiach Gwiezdnych Wojen to nie stanowi? b?dzie bezpo?redniej konkurencji dla tworzonego przez Bioware Star Wars: The Old Republic poniewa? oba te tytu?y maja zupe?nie inny charakter i docelow? klientel?.

Clone Wars Adventures zaprojektowany zosta? na mod?? Free Realms. Jest wi?c casualowym MMO, niewymagaj?cym op?acania ?adnego abonamentu (cho? taka opcja równie? si? pojawi i zapewni dodatkowe atrakcje), ale za to posiadaj?cym rozbudowane wsparcie dla mikro-transakcji. Ca?o?? przeznaczona jest raczej dla m?odszych odbiorców oraz niedzielnych graczy, cho? zapewne spodoba si? równie? wielu innym osobom, zw?aszcza, je?li s? fanami uniwersum stworzonego przez George Lucasa. Zabawa opiera si? g?ownie na mini gierkach odpowiednio dopasowanych do realiów tego ?wiata. Przyk?adem niech b?d? wyzwania logiczne polegaj?ce na dopasowaniu kolorystycznym kamyków, co ma pozwoli? nam dostroi? kryszta?y potrzebne do stworzenia miecza ?wietlnego. W pe?nej wersji znale?? si? maj? m.in. wy?cigi, pojedynki szermiercze, programowanie robotów, tower defense, karcianki oraz bitwy w kosmosie.

Na koniec przypomnijmy jeszcze, ?e wed?ug ostatnich zapowiedzi gra ma wystartowa? ju? 15 wrze?nia tego roku, wi?c zainteresowanym wzi?ciem udzia?u w beta testach radzimy si? pospieszy?.
"
  Filmik z rozgrywki w grze The Force Unleashed II    (0)
 
 
2010-06-17 12:17 • Autor: mars • ¬ródło: GameTrailers.com

   Trwaj?ce targi E3 to cenne ?ród?o informacji o grach wzbogaconych o materia?y wideo. Nas oczywi?cie najbardziej interesuj? sprawy zwi?zane z firm? LucasArts. Dlatego, zainteresowanych tematem gier w ?wiecie Gwiezdnych Wojen, a szczególnie Star Wars The Force Unleashed II, odsy?amy na stron? GameTrailers.com, gdzie jest kilka ciekawych filmików dotycz?cych wspomnianej produkcji. Szczególnie polecamy obejrze? wywiad z producentem wykonawczym LucasArts – Hadenem Blackmanem, który wypowiada si? na temat nowo?ci w nadchodz?cej produkcji.

[Star Wars: The Force Unleashed II]


Wywiad wzbogacono od do?? obszerny materia? z rozgrywki w The Force Unleashed II, który jest te? komentowany przez producenta. Materia? na pewno jest spoilerem, gdy? dotyczy pierwszej lokacji z gry, a jego akcja ma miejsce na Kamino.

[Star Wars: The Force Unleashed II]

  Podano dat? premiery gry Monkey Island 2: LeCuck's Revenge Special Edition    (0)
 
 
2010-06-17 11:55 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Na oficjalnej stronie remake’u hitu z 1991 roku, gry Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, opublikowano zabawny filmik, w którym, na ko?cu podano dat? premiery Edycji Specjalnej. Z godnie z informacj?, gra trafi do nas 7 lipca (czyli latem jak obiecywano) i b?dzie mo?na j? naby? w wersjach cyfrowych na XBOXa Live Arcade, PC oraz PlayStationNetwork.

[Monkey Island 2: LeChuck's Revenge Special Edition]


Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge Special Edition to ju? druga cz??? tej znakomitej serii przygotówek firmy LucasArts. Poprzednia cz???, The Secret of Monkey Island: Special Edition, w od?wie?onej wersji trafi?a do nas rok temu. Nowa gra, tak samo jak i poprzednia, da nam mo?liwo?? rozkoszowa? si? now? szat? graficzn? jak oryginaln?, pikselowat?.

[Monkey Island 2: LeChuck's Revenge Special Edition]


Monkey Island 2 to kontynuacja zabawnych przygód Guybrusha Threepwooda, który usilnie chce zosta? piratem oraz zdoby? serce Eleine Marley. Oczywi?cie, ponowie jego przeciwnikiem zostanie LeChuck, z którym poprzednio nasz bohater zadar?. Z uwagi, ?e jest on z?ym duchem pirata, nie ma co liczy?, ?e zapomni nam nasze przewinienia i jego tytu?owa zemsta jest murowana.

[Monkey Island 2: LeChuck's Revenge Special Edition]

  Zapowiedziano pierwsz? gr? Star Wars na Kinect (XBOX 360)    (0)
 
 
2010-06-14 21:16 • Autor: mars 

   Podczas dzisiejszej konferencji Microsoftu na rozpocz?tych w?a?nie targach E3, podczas prezentacji nowatorskiego kontrolera Kinect (znanego do tej pory jako Project Natal) dla XBOXa 360, zaprezentowano now? gr? w ?wiecie Gwiezdnych Wojen. Z uwagi, ?e gra ma wykorzystywa? nowy patent na sterowanie postaci? w grze, tytu? ten b?dzie dost?pny tylko na XBOXa 360. Za produkcj? gry odpowiada firma LucasArts, a sam produkt ma trafi? na pó?ki sklepowe w przysz?ym roku.

[Microsoft KINECT dla XBOXa 360]
Microsoft KINECT dla XBOXa 360.


Po krótkim zwiastunie pokazanym na E3, wiadomo, ?e b?dziemy gra? jako rycerz Jedi. Za pomoc? odpowiednich gestów b?dziemy wymachiwa? mieczem ?wietlnym oraz pos?ugiwa? si? Mocami. Trudno na razie sobie wyobrazi? jak b?dzie to wygl?da?o w praktyce. Szczególnie je?li chodzi o same pojedynki na miecze.


  Nowy zwiastun gry The Force Unleashed II    (0)
 
 
2010-06-12 12:17 • Autor: mars • ¬ródło: GameTrailers

   Targi E3 zaczn? si? po weekendzie, a my ju? mo?emy si? zapozna? z nowym materia?em na temat Star Wars The Fororce Unleashed II. Tym razem, dzi?ki serwisowi GameTrailers mo?emy zobaczy? ekskluzywny zwiastun. Trwaj?cy ponad 4 minuty filmik mo?ecie zobaczy? na stronie wspomnianego serwisu, lub poni?ej newsa.
  Zawarto?? Edycji Kolekcjonerskiej Star Wars: The Force Unleashed II    (0)
 
 
2010-06-09 11:52 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Star Wars: The Force Unleashed II to bez w?tpienia najwa?niejsza pozycja w planie wydawniczym LucasArts na ten rok. Dlatego nikogo nie powinno dziwi?, ?e poza wersj? standardow? szykowana jest równie? Edycja Kolekcjonerska. Zawarto?? tej ostatniej zosta?a w?a?nie ujawniona.

[Star Wars: The Force Unleashed II]


Edycje Kolekcjonerskie planowane s? jedynie w przypadku wersji na PlayStation 3 i Xboksa 360. Nabywcy zestawu poza sam? gr? otrzymaj?:
  • Kolekcjonerskie stalowe pude?ko.
  • Figurk? Starkillera, kryj?c? kart? pami?ci USB o pojemno?ci 2GB, na któr? za?adowany zostanie cyfrowy album z grafikami koncepcyjnymi.
  • Mo?liwo?? wykorzystania w grze specjalnie przygotowanych dla tej edycji skórek postaci oraz kryszta?u do miecza ?wietlnego.
  • Trzy dodatkowe tryby wyzwa? w grze.
Star Wars: The Force Unleashed II ma wyl?dowa? na europejskich pó?kach sklepowych ju? 29 pa?dziernika tego roku. Kilka dni temu potwierdzono, ?e w?ród platform docelowych znajdzie si? tak?e PC. Co wa?ne, wszystko wskazuje na to, ?e gracze komputerowi otrzymaj? swoj? wersj? tego samego dnia co konsolowi. LucasArts wi??e z premier? gry du?e nadzieje, co nie dziwi, je?li wzi?? pod uwag? fakt, ?e pierwsza cz??? sprzeda?a si? w 7 milionach egzemplarzy. To wi?cej ni? osi?gn??a jakakolwiek inna gra osadzona w uniwersum Gwiezdnych Wojen.
"

[Star Wars: The Force Unleashed II]

  Star Wars: The Force Unleashed II tak?e na PC    (0)
 
 
2010-05-31 18:26 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Pierwsza cz??? Star Wars: The Force Unleashed sprzeda?a si? w wielu milionach sztuk, nic dziwnego zatem, ?e po jakim? czasie zapowiedziany zosta? sequel. Pierwowzór przez d?ugi czas nie chcia? opu?ci? konsol, a? do czasu wydania rozszerzonej wersji Ultimate Sith Edition, która ukaza?a si? równie? na pecety. Wed?ug dotychczasowych doniesie? tak?e kontynuacja mia?a je omin??, jednak najnowsze informacje mówi? co innego.

Jak podaje serwis Gaming Target, poza potwierdzonymi dotychczas platformami docelowymi, gra zmierza tak?e na komputery osobiste. Podano nawet trzy ró?ne teamy deweloperskie, które maj? zaj?? si? poszczególnymi edycjami. Pecetow? wersj? zajmie si? wi?c Aspyr Media, na Wii gra uka?e si? dzi?ki zespo?owi Red Fly, a tworzeniem na pozosta?ych konsolach zajmie si? wewn?trzne studio LucasArts.

[Star Wars: The Force Unleashed II]


Rewelacje te zdaje si? potwierdza? oficjalny serwis internetowy Activision. Na podstronie po?wi?conej omawianej tu produkcji w spisie platform docelowych pojawi?o si? bowiem tak?e PC. Wygl?da wi?c na to, ?e tym razem pecetowcy nie b?d? musieli czeka? d?ugimi miesi?cami na swoj? gr? opart? na uniwersum Gwiezdnych Wojen.

[Star Wars: The Force Unleashed II]


Ameryka?sk? dat? premiery Star Wars: The Force Unleashed II ustalono na 26 pa?dziernika bie??cego roku, za? europejsk? na 29 tego? samego miesi?ca. W?ród potwierdzonych systemów wymieniano dotychczas PlayStation 3, Xboxa 360, Wii, PSP oraz NDS, a za priorytetowe uznawano dwa pierwsze sprz?ty. W grze ponownie wcielimy si? w posta? Starkillera, jednego z tajnych uczniów samego Dartha Vadera, a fabu?a b?dzie przedstawia? nieznane dot?d wydarzenia w tym uniwersum.
  The Force Unleashed II – nowe grafiki i data premiery gry    (0)
 
 
2010-05-05 21:01 • Autor: mars 

   Wczoraj prezentowali?my Wam pierwsze grafiki z gry Star Wars The Force Unleashed II, które co prawda by?y s?abymi skanami z magazynu Gamekyo, ale dla prawdziwego fana cenne. Dzi? znajdziecie na naszej stornie po?wi?conej grze zrzuty z gry w dobrej jako?ci, które pochodz? ze strony VE3D oraz oficjaln? dat? premiery gry, która zosta?a podana na facebookowym koncie firmy LucasArts. I tak, po raz drugi wcielimy si? w skór? Starkillera 26 pa?dziernika tego roku. Znaj?c obecne realia, do tego czasu powinni?my ju? regularnie otrzymywa? kolejne informacje o grze, których celem b?dzie wzmaganie naszego apetytu na ten produkt. Gra ma trafi? na Xboxa 360, PlayStation 3, Wii, PSP oraz NDS.

[Star Wars: The Force Unleashed II]

  Pierwsze obrazki i grafiki z gry Star Wars: The Force Unleashed II    (0)
 
 
2010-05-04 08:42 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"W sieci pojawi?y si? obrazki z gry Star Wars: The Force Unleashed II, pochodz?ce z nowego numeru jednego z magazynów bran?owych (Gamekyo). Nienajlepszej jako?ci uj?cia pokazuj? elementy znane fanom Gwiezdnych wojen, czyli miecze ?wietlne, charakterystyczne postacie, czy machiny krocz?ce. Prace nad produkcj? zosta?y potwierdzone w grudniu ubieg?ego roku.

Pierwszy The Force Unleashed pojawi? si? w 2008 roku i zebra? raczej pochlebne recenzje, w których jednak wskazywano na liczne wady produkcji. Mimo mieszanych reakcji fanów, tytu? sprzeda? si? w bardzo zadowalaj?cym nak?adzie (ponad 7 milionów egzemplarzy), co nie pozostawi?o z?udze? odno?nie kontynuacji. Pracuje nad ni? wewn?trzne studio LucasArts.

[Star Wars: The Force Unleashed II]


Twórcy gry s? skr?powani ramami uniwersum George’a Lucasa, co potwierdzaj? pierwsze obrazki, na których nie ogl?damy absolutnie niczego nowego. G?ówny bohater produkcji ponownie b?dzie korzysta? z ciemnej strony mocy i dwóch mieczy ?wietlnych, a podczas przygód zmierzy si? ze szturmowcami/klonami (wyposa?onymi w jetpacki), czy machinami AT-ST.

Star Wars: The Force Unleashed II trafi w pierwszej kolejno?ci najprawdopodobniej na Xboksa 360 i PlayStation 3. Mo?liwe, ?e produkcja pó?niej zostanie przeniesiona na pecety - tak przynajmniej sta?o si? z poprzedni? cz??ci?, która wróci?a jako Ultimate Sith Edition. Na razie nie mamy potwierdzenia czy tytu? pojawi si? na konsolach koncernu Nintendo (Wii, DS).

[Star Wars: The Force Unleashed II]

[Star Wars: The Force Unleashed II]

[Star Wars: The Force Unleashed II]

[Star Wars: The Force Unleashed II]
  Trzecia ods?ona Star Wars: Battlefront skasowana?    (0)
 
 
2010-04-10 15:46 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Z informacji, do których dotar?a redakcja bloga Kotaku wynika, ?e deweloping trzeciej ods?ony cyklu Star Wars: Battlefront, okre?lanej kodow? nazw? Star Wars: Battlefront Online, zosta? wstrzymany przez firm? LucasArts.
Informatorzy Kotaku donosz?, ?e powy?sza decyzja poci?gn??a za sob? konieczno?? przeprowadzenia zwolnie? bli?ej nieokre?lonej liczby pracowników studia deweloperskiego Slant Six (o samym fakcie pisali?my wczoraj). Wed?ug wie?ci ze stycznia bie??cego roku, to w?a?nie producent trzech ods?on cyklu SOCOM - Confrontation na PS3, a tak?e Tactical Strike i Fireteam Bravo 3 na PSP – prowadzi? prace nad trzecim Battlefrontem.

[Star Wars: Battlefront]


Z danych pozyskanych przez redakcj? Kotaku mo?na wywnioskowa?, ?e firma LucasArts zadecydowa?a o wstrzymaniu produkcji w ubieg?ym miesi?cu, kiedy okaza?o si?, ?e studio Slant Six nie da rady uko?czy? dewelopingu gry przed ko?cem 2010 roku. Z uwagi na fakt, ?e LucasArts zaplanowa?o ju? na 2011 rok premiery kilku wa?nych gier bazuj?cych na licencji Gwiezdnych Wojen, debiut kolejnej móg?by doprowadzi? do przesycenia rynku.

O tym, ?e trzecia ods?ona Battlefronta znajduje si? w produkcji wiedzieli?my nieoficjalnie od grudnia 2009 roku. Wówczas to informacjami sugeruj?cymi taki obrót sprawy podzieli? si? Chris Merazzo, aktor pracuj?cy nad seri?. Nieco ponad miesi?c pó?niej w Sieci pojawi?y si? plotki, ?e projektowaniem Battlefront Online zaj??o si? Slant Six.

Dwie poprzednie ods?ony Battlefronta zosta?y wydane odpowiednio w 2004 oraz 2005 roku. W obu przypadkach gry dopuszcza?y mo?liwo?? jednoczesnej rywalizacji sieciowej nawet 64 osobom (do 32 w przypadku edycji konsolowych) i cieszy?y si? spor? popularno?ci? (na serwerach do dzisiaj mo?na spotka? najwi?kszych zapale?ców). Studia pracuj?ce nad produkcjami, czyli PandemicFree Radical, ju? nie istniej?. Pierwsze z nich zosta?o zamkni?te po licznych zwolnieniach (cz??? pracowników przeniesiono do EA Los Angeles, gdzie kontynuuj? prace nad Mercs Inc). Drugi producent powa?ne k?opoty finansowe i w efekcie zosta? wykupiony przez firm? Crytek.
"
  Remake Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge potwierdzony!    (0)
 
 
2010-03-12 08:55 • Autor: mars 

   LucasArts potwierdzi? powstanie remeke’a gry Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge (1991), sequela wielkiego hitu - The Secret of Monkey Island z 1990 roku, którego od?wie?ona wersja mia?a swoj? premier? w lipcu zesz?ego roku. Specjalna edycja gry ma pojawi? si? na rynku latem tego roku i ma zaszczyci? swoja obecno?ci? takie platformy jak: Xbox 360 Live, PC, oraz iPhone oraz po raz pierwszy na PlayStation 3 i Macach (LucasArts zapowiedzia?o, ?e poprzednia cz??? wkrótce te? trafi na te ostatnie dwie platformy).

Tak jak to mia?o miejsce w poprzedniej cz??ci i tutaj mo?emy liczy? na od?wie?on? grafik?, ?cie?k? d?wi?kow? oraz kompletne dialogi nagrane przez aktorów. Na razie mo?emy podziwia? jedynie walory graficzne na oficjalnej stronie gry oraz poni?ej.

[Remake Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge]
[Remake Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge]
[Remake Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge]
[Remake Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge]

  Wznowienie drugiej ods?ony Monkey Island coraz bli?ej    (0)
 
 
2010-03-07 17:32 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Publikacja wznowienia The Secret of Monkey Island (PC, X360, iPhone – lipiec 2009 roku) okaza?a si? ciekawym i udanym przedsi?wzi?ciem. Nic wi?c dziwnego, ?e w Sieci zacz??y si? pojawia? plotki na temat mo?liwo?ci wprowadzenia do sprzeda?y remake’u Monkey Island 2: LeChuck's Revenge.

[Monkey Island]


Dotar?a do nich redakcja serwisu Kotaku. Z pozyskanych przez ni? informacji wynika, ?e produkcja – wzorem wspomnianego The Secret of Monkey Island – mia?aby otrzyma? od?wie?on? opraw? audiowizualn?. W?ród planowanych ods?on, oprócz tych na PC, Xboksa 360 i iPhone’a, jest rzekomo tak?e edycja na PlayStation 3.

Do oficjalnej zapowiedzi wznowienia Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge ma doj?? w czasie Game Developers Conference 2010. Impreza odb?dzie si? w dniach 9-13 marca.

W drugiej cz??ci przygód nieustraszonego pirata Guybrusha Threepwooda, uczestniczymy w poszukiwaniach pirackich skarbów. Przeszkadza nam w tym pirat LeChuck, którego przez przypadek wskrzeszamy i staramy si? ponownie wyprawi? na tamten ?wiat.
"
  7 milionów sprzedanych egzemplarzy Star Wars The Force Unleashed    (0)
 
 
2010-02-22 18:48 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Pomimo niezbyt pozytywnych recenzji, Star Wars: The Force Unleashed odnios?a spory komercyjny sukces. Kilka dni temu LucasArts opublikowa?o dane, z których wynika, ?e sprzeda? produkcji przekroczy?a kolejn? magiczn? barier?. W sumie gra rozesz?a si? dotychczas w 7 milionach egzemplarzy. W przeci?gu ostatniego roku liczba wzros?a o 1,3 miliona. Tym bardziej utwierdza to The Force Unleashed na pozycji lidera w?ród dotychczasowych produkcji osadzonych w ?wiecie Gwiezdnych Wojen.

Opowie?? o uczniu samego Dartha Vadera rozszerzona zosta?a w dwóch dodatkach przedstawiaj?cych alternatywne losy bohatera. Pierwszy, rozgrywaj?cy si? na pustynnej planecie Tatooine, udost?pniony zosta? latem 2009 roku poprzez us?ugi Xbox LIVE oraz PlayStation Network. Kolejny, zamykaj?cy w?tek fabularny, osadzony na lodowej Hoth, w??czony zosta? natomiast do pakietu Ultimate Sith Edition, który trafi? równie? na komputery osobiste.

Posiadacze podstawowej wersji z 2008 roku na razie musieli obej?? si? smakiem. Po kilku miesi?cach po?lizgu równie? i drugi dodatek trafia do sieci jako DLC. W wersji na PlayStation 3 rozszerzenie jest ju? dost?pne i wycenione zosta?o na 36 z?otych. Na Xbox LIVE pojawi si? ju? jutro w cenie 800 punktów.

[Star Wars The Force Unleashed]


Sukces tytu?u Star Wars: The Force Unleashed zach?ci? LucasArts do prac nad kontynuacj?. Druga cz??? zapowiedziana zosta?a na 2010 rok. Platformy s? na razie nieznane, chocia? prawdopodobnie w pierwszym rzucie gra trafi na Xboksa 360 i PlayStation 3.
"
  LEGO Star Wars III: The Clone Wars w produkcji    (0)
 
 
2010-02-09 07:51 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Panowie z Traveller’s Tales nie zamierzaj? da? graczom spokoju. Przerobili ju? na klockow? gr? Indian? Jonesa, Batmana, a nawet Harry’ego Pottera. Teraz natomiast Anglicy zamierzaj? powróci? do swoich korzeni. Autorzy LEGO Star Wars zapowiedzieli w?a?nie trzeci? ods?on? gwiezdnej serii, gr? LEGO Star Wars III: The Clone Wars.

[LEGO Star Wars]


W nadchodz?cej produkcji dane nam b?dzie prze?ledzi? wydarzenia s?awetnej Wojny Klonów i wzi?? udzia? w mi?dzygalaktycznym konflikcie pomi?dzy Republik? a si?ami separatystów. Wszystko zostanie oczywi?cie podlane specyficznym, „klockowym” humorem, za? gracze prócz przechodzenia g?ównej kampanii b?d? mogli tak?e pobawi? si? ulepszonym edytorem poziomów oraz przetestowa? nowe tryby rozgrywki.

Niejako przy okazji Traveller’s Tales ujawni?o, ?e dot?d tytu?y z cyklu LEGO Star Wars rozesz?y si? na ca?ym ?wiecie w liczbie 20 mln egzemplarzy. Najnowszy, zaplanowany na jesie? projekt, ma pomóc w wy?rubowaniu tego ?wietnego wyniku. Powstaj?ce we wspó?pracy z LucasArts The Clone Wars uka?e si? na pecetach oraz konsolach – PS3, X360, Wii, PSP i NDS.
"


  AKTUALNO¦CI - ARCHIWUM:
 
 

    AKTUALNO¦CI:

                            [Powrót na poprzedni± stronę]  

    ARCHIWUM:

                                                 

[Strona twórców nieoficjalnej polskiej wersji gry KotOR II: The Sith Lords]
[Strona firmy Licomp Empik Multimedia, dystrybutora mi?dzy innymi gier firmy LucasArts Entertainment Company.]
Copyright © 2001-2022 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor & mars