MARSite on-line | George Lucas
  -[ MARSite on-line ]-  
 
  George Lucas
 
 
[Powrót na poprzedni? stron?]

nazwisko i imiona: - Lucas, George
zawód: - re?yser, scenarzysta, producent
data i miejsce urodzenia: - 14 maj 1944, Modesto, Kalifornia, USA
wykszta?cenie: - Uniwersity of Southern California
rodzina: - by?a ?ona: Marcia Lucas,
dzieci: Amanda, Katie, Jett
debiut: - "Look at Life" (1965)
najwi?kszy sukces: - saga "Gwiezdnych Wojen", filmy i serial "Indiana Jones"
informacje dodatkowe: - w?a?ciciel: LucasFilm Ltd., LucasArts Entertaiment Company LLC, Lucas Digital Ltd. LLC, Lucas Licensing Ltd., Lucas Lerning Ltd.
Filmografia

Kariera filmowa george Lucasa rozpocze?a si? 1970 roku, po tym jak wyre?yserowa? swój pierwszy film fantastyczny "THX 1138" wyprodukowany przez American Zoetrope. Rok pó?niej w 1971, za?o?y? w?asn? firm? LucasFilm Ltd. w San Rafael, w Kalifornii (ostatecznie wsk?ad LucasFilm wchodzi kilka dzia?ów: Iindustrial Light and Magic, Skywalker Sound).
W roku 1973 Lucas wyre?yserowa? na podstawie scenariusza, którego by? wspó?autorem - "American Graffiti", zdobywcy Z?otego Globa (nagroda Nowojorskiego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych i Narodowego Stowarzyszzenia Krytyków Filmowych). Otrzyma? te? pi?? nominacji do oskara. Na planie tego filmu po raz pierwszy spotka? si? Lucas z Harrisonem Fordem moim ulubionym aktorem.
Na nast?pny film (i to jaki) trzeba by?o czeka? a? cztery lata. Mowa tu oczywi?cie o "Gwiezdnych Wojnach" (Star Wars- A New Hope - 1977). Film ten, zdobywca siedmiu Oscarów, pobi? wszelkie rekordy kasowe i g??boko zagnie?dzi? si? w kulturze ca?ego ?wiata. Scenariusz do tego filmu napisa? on sam. By? te? wspó?autorem scenariuszy do kolejnych odcinków - "Imperium Kontratakuje" (The Empire Strike Back - 1980) i "Powrót Jedi" (Return of the Jedi - 1983), których te? by? producentem wykonawczym.
W 1980 by? wspó?autorem scenariusza i producentem wykonawczym nast?pnego kasowego filmu "Poszukiwaczy zaginionej arki", zdobywcy pi?ciu Oskarów. Re?yserem tego filmu by? Steven Spielberg. Nast?pnie wyprodukowa? kontynuacj? przygód Indiana Jonesa, opart? na jego opowiadaniu "Indiana Jones i ?wi?tynia Zag?ady" (Indiana Jones and the Temple of Doom). Film dosta? dwie nominacje do Oscara i Oscara za efekty specjalne.
Na zlecenie Disneylandu w 1986 wyprodukowa? film 3D, fantastyczno-muzyczny "Captain Eo", w re?yserii Francisa Coppoli gdzie zagra? Michael Jackson. Jest tesz autorem jednej z najwi?kszych atrakcji w Disneyland - Star Tours.
W 1988 film "Willow" (re?. Ron Howard) oparty na opowiadaniu Lucasa oraz wyprodukowany przez niego, otrzyma? trzy nominacje do Oscara. W tym samym roku wyprodukowa? film Francisa Coppoli pt. "Tucker: The Man and His Dream", który tak?e otrzyma? trzy nominacje do Oscara.
Rok pó?niej Lucas stworzy? opowiadanie, które sta?a si? baz? wyj?ciow? do realizacji najwi?kszego kasowego przeboju roku 1989, a mianowicie kolejnej cz??ci przygód Indiana Jonesa - "Indiana Jones i ostatnia krucjata" (Indiana Jones and the Last Crusade) - jak na razie ostatniego z tej serii. By?a te? jego producentem wykonawczym. Film dosta? Oscara za efekty d?wi?kowe.
Nast?pnie, w 1992 odby?a si? premiera ?wietnego serialu telewizyjnego (puszczanego w Polsce), opartego na jego opowiadaniach oraz przez niego wyprodukowanego. Mowa tu oczywi?cie o "Kronikach m?odego Indiana Jnesa" (The Young Indiana Jones Chronicles). serial "Kroniki m?odego Indiana Jonesa" dosta?y nagrod? Banff Award za najlepszy serial odcinkowy, nominacj? do Z?otego Globa za najlepszy serial dramatyczny, 12 nagród Emmy i 26 nominacji do Emmy oraz nagrod? Angle Award za warto?ci artystyczne.
Rada Cz?onków Zarz?du Ameryka?skiej Akademii filmowej, w tym samym roku, uhonorowa?a Georga Lucasa nagrod? imienia Irvinga G. Thalberga za wk?ad i osi?gni?cia w sztuce filmowej.
Rok 1994 to produkcja filmu "Zabójcze radio" (Radioland Murders) oparta na jego pomy?le.

[George Lucas - re?yser] W dwudziest? rocznic? powstania pierwszej cz??ci "Gwiezdnych Wojen - Nowej Nadziei", Lucas ponownie wprowadzi? na ekrany kin ca?ego ?wiata "Trylogi? Gwiezdnych Wojen - Wersja Specjalna" (The Star Wars Trilogy - Special Edition). Niniejsza wersja przesz?a zosta?a ca?kowicie odnowiona: ?cie?ka d?wi?kowa zosta?a zmiksowana cyfrowo, dodano nowe efektowne sceny, a stare wzbogacono nowymi efektami specjalnymi, dodano nowe motywy muzyczne. Te zabiegi nie zniszczy?y jednak klimatu filmów, co jest dobrym dowodem no niezwyk?o?? gwiezdnej trylogii. Lucas zapowiedzia? te?, ?e b?d? realizowane kolejne cz??ci "Gwiezdnych Wojen".
Premiera nowego odcinka, którego akcja rozgrywa si? 30 lat przed znan? trylogi?, pt. "Gwiezdne Wojny - Mroczne Widmo" (Star Wars - The Phantom Menace) odby?a si? w 1999. Film zosta? wyre?yserowany przez samego Lucasa. Pomimo, ?e w?ród fanów zdania by?y podzielone, film odniós? wielki sukces. Niedawno ukaza?a si? wersja DVD z dodatkowymi scenami, które nie znalaz?y si? w wersji kinowej.
Prace nad kolejnymi epizodami trwaj? nadal. Premiera epizodu drugiego w Polsce jak i na ?wiecie mia?a miejsce 16 maju 2002 roku (?wiatowa premiera wszystkich cz??ci odby?a si? w maju). Epizod drugi jest znacznie lepszy ni? poprzedni, zreszt? to nie tylko moje zdanie.
Premiera epizodu trzeciego - Zemsty Sithów - wst?pnie zosta?a ustalona na maj 2005 rok (raczej te? w maju). Realizacja kolejnych filmu, a? do premiery, jest najbardziej tajemnicz? produkcj?. Relacje z planu s? bardzo sk?pe, ale s?. Ju? nied?ugo mam nadziej?, ?e zrobi? do niego stron?.
George Lucas jest przewodnicz?cym rady nadzorczej Fundacji Edukacyjnej George'a Lucas'a (George Lucas Educational Foundation) oraz jest cz?onkiem rady fundacji na Rzecz Praw Artystów (Artists Rights Foundation), Fundacji Josepha Campbella oraz Fundacji Filmowej. Jest te? cz?onkiem rady szko?y filmowo- telewizyjnej (USC School of Cinema-Television).George Lucas - filmografia

Rok Tytu? oryginalny Tytu? polski (je?li jest) Informacje dodatkowe
200x Indiana Jones IV Indiana Jones IV producent
2005 Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith Gwiezdne Wojny: epizod II - Zemsta Sithów scenarzysta, re?yser, producent
2002 Star Wars: Episode II - Attack of the Clones Gwiezdne Wojny: epizod II - Atak Klonów scenarzysta, re?yser, producent
1999 Star Wars: Episode I - The Phantom Menace Gwiezdne Wojny: epizod I - Mroczne Widmo scenarzysta, re?yser, producent
1994 Radioland Murders Zabójcze radio producent
1992 The Young Indiana Jones Chronicles (TV) Kronikach m?odego Indiana Jnesa pomys?, producent wykonawczy
1990 Maniac Mansion (TV)
1989 Indiana Jones and the Last Crusade Indiana Jones i Ostatnia Krucjata pomys?, producent wykonawczy
1988 The Land Before Time
1988 Tucker: The Man and His Dream producent
1988 Willow opowiadanie, producent
1988 Powaqqatsi
1987 Star Tours
1986 Ewoks
1986 Captain EO producen wykonawczy
1986 Howard the Duck Kaczor Howard opowiadanie, producent wykonawczy
1986 Labyrinth
1986 The Great Heep
1986 Latino
1985 Ewoks II: The Battle for Endor
1985 Mishima
1985 Ewok and Droids Adventure Hour
1985 Return to Oz
1984 The Ewok Adventure
1984 Indiana Jones and the Temple of Doom Indiana Jones i ?wi?tynia Zag?ady
1983 Return of the Jedi Powrót Jedi opowiadanie, producent wykonawczy
1983 Twice Upon a Time
1981 Body Heat
1981 Raiders of the Lost Ark Poszukiwacze Zaginionej Arki opowiadanie, producent wykonawczy
1980 Kagemusha
1980 The Empire Strikes Back Imperium kontratakuje opowiadanie, producent wykonawczy
1979 More American Graffiti
1977 Star Wars Gwiezdne Wojny scenarzysta, re?yser, producent
1973 American Graffiti Ameryka?skie Graffiti scenarzysta, re?yser
1970 THX 1138 THX 1138 scenarzysta, re?yser
1968 Filmmaker
1967 6.18.67
1967 Anyone Lived in a Pretty How Town
1967 THX 1138:4EB
1967 The Emperor
1966 1.42.08
1966 Herbie
1965

Look at Life

?ród?o: Star Wars Behind The Magic
[Powrót na poprzednią stronę]  [Powrót na górę strony]


 
Copyright © 2001-2021 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatności.
Layout made by Kirtan Loor