MARSite on-line | Archiwum
  -[ MARSite on-line ]-  

 
  Serial animowany "Gwiezdne wojny" w pa?dzierniku    (0)
 
 
2008-09-03 08:25 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

   Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

"3 pa?dziernika w USA zostanie wyemitowany pierwszy odcinek serialu animowanego "The Clone Wars". Z tej okazji na oficjalnej stronie Cartoon Network pojawi? si? zwiastun, promuj?cy to wydarzenie.

"Star Wars: The Clone Wars" pierwszy serial telewizyjny od Lucasfilm Animation zadebiutuje w Cartoon Network w pi?tek 3 pa?dziernika o 9 p.m (czasu wschodniego) ze specjaln? jednogodzinnym pokazem, który wprowadzi widzów w noc pe?n? fantastyki, akcji i przygody. Nowy serial "The Secret Saturdays", oraz obecny hit "Ben 10" do??cz? do "The Clone Wars" na ca?onocn? przygod?, ekscytuj?ce historie i innowacyjn? animacj?.

W niepowtarzalnym stylu Lucasfilm Animation w serialu "Star Wars: The Clone Wars" przedstawia przygody Anakina Skywalkera, Obi-Wana Kenobiego, Yody, Ahsoki Tano i innych ulubionych bohaterów z Gwiezdnych Wojen, którzy musz? zmaga? si? z ciemn? stron? podczas rozdzielaj?cy galaktyk?, wype?nionych akcj? Wojen Klonów. Ka?dego tygodnia nowa historia w zmieniaj?cych los galaktyki Wojnach Klonów zostanie nam przedstawiona przez g?ównego re?ysera Dave'a Filoni, oraz wykonawczego producenta George'a Lucasa.

Zmniejszaj?ca si? liczba rycerzy Jedi walczy, aby utrzyma? wolno?? i zachowa? pokój w galaktyce, korzystaj?c z armii genetycznie skonstruowanych klonów, przeciwko niemal nieko?cz?cej si? armii z?owrogich droidów. Potworny konflikt rozwija si? coraz szerzej, a bohaterowie s? zapl?tani w wir wojny, podczas gdy Hrabia Dooku, jego zabójczyni Asajj Venterss, ich mistrz Darth Sidious, mechaniczny Genera? Grievous, oraz szeroka galeria szelm i nigdzie wcze?niej nie widzianych ?otrzyków, chc? ich pokona?.

Jak si? okazuje w pi?tek 3 pa?dziernika ameryka?scy widzowie b?d? mieli szans? obejrze? a? dwa premierowe odcinki TCW.

O godzinie 9.00 p.m. odcinek "Ambush" ("Zasadzka") Opis: Mistrz Jedi Yoda jest na sekretnej misji aby zawrze? pakt z Królem strategicznego dla wojny systemu Toydaria, kiedy nagle zostaje zaatakowany przez Hrabiego Dooku. Yoda i trzech szturmowców-klonów musz? odeprze? z?owrog? zabójczyni? Ventress na us?ugach Dooku i jej liczn? armi? droidów bojowych, aby dowie??, ?e Jedi s? wystarczaj?co silni, aby ochroni? króla i jego ludzi, przed z?owrogimi zniszczeniami wojny.

Za? o godzinie 9:30 p.m. odcinek "Rising Malevolence" ("Rosn?ca niech??") Opis: Szerz?c strach przez ca?? galaktyk?, tajemna bro? Separatystów sieje terror w?ród floty klonów. Anakin i Ahsoka spiesz? si?, aby zd??y? z pomoc? Mistrzowi Jedi Plo Koonowi i jego oddzia?om klonów na czas.

Z kolei od 10 pa?dziernika, co tydzie?, o 8:30 p.m. nast?pi powtórka odcinka z poprzedniego tygodnia, a o godzinie 9:00 p.m. wyemitowany b?dzie odcinek premierowy.

Przypomnijmy, ?e tym samym znamy ju? siedem tytu?ów odcinków w animowanym serialu. Poza podanymi powy?ej s? to: "Cloak of Darkness", "The Lair of Grievous", "Destroy Malevolence", "Downfall of a Droid" oraz "Ambush in the Outer Rim".

Zapraszamy do obejrzenia zwiastunu serialu:Kinowe "Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów" w Polsce od 26 wrze?nia.
  George Lucas podejmuje "technologiczne wyzwanie"    (0)
 
 
2008-08-09 13:28 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

   Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

"W jednym z udzielonych niedawno wywiadów George Lucas zdradza?, ?e trwaj? prace nad trójwymiarowymi wersjami kolejnych filmów jego Gwiezdnej Sagi. Re?yser mówi jednak, ?e prace nad konwersj? filmów opó?nia nieco technologia, która, cho? sprawdza si? doskonale, nie do ko?ca jest praktyczna.

Twórca "Gwiezdnych wojen" wyznaje, ?e technologia konwersji wymy?lona kilka lat temu przez pewn? firm? wymaga kilku poprawek, które opó?ni? prace nad przeróbk? filmów. Jest jednak dobrej my?li, a problemy techniczne, które rozwi?zuje w?a?nie ze swoimi wspó?pracownikami, nazywa "technologicznym wyzwaniem".

Na razie Lucas nie zdradza kiedy mo?na spodziewa? si? zako?czenia projektu i jego premiery na kinowych ekranach.
"
  Telewizyjne zwiastuny "Wojen klonów"    (0)
 
 
2008-07-29 14:33 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

   Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

"W sieci pojawi?y si? dwa nowe telewizyjne zwiastuny promuj?ce animowane "Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów", które pod koniec wrze?nia zadebiutuj? na ekranach naszych kin.

W "Wojnach Klonów" poza znanymi z Gwiezdnej Sagi bohaterami, Anakinem Skywalkerem, Obi-Wan Kenobim i Padmé Amidal?, pojawi? si? tak?e zupe?ne nowe postaci. Znajdzie si? w?ród nich mi?dzy innymi padawa?ski ucze? Anakina, Ahsoka.

W animowanym filmie bezlito?ni naje?d?cy pod wodz? Palpatine'a, Hrabiego Dooku i Genera?a Grievousa zamierzaj? zagarn?? w?adz? nad galaktyk?. Stawka jest wysoka, a los wszech?wiata "Gwiezdnych Wojen" znowu spoczywa w r?kach nieustraszonych Rycerzy Jedi.

Telewizyjne zwiastuny filmu zobaczy? mo?na TUTAJ."

  Ca?e "Gwiezdne wojny" w 3D    (0)
 
 
2008-07-23 16:33 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

   Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

"Zgodnie z informacjami pojawiaj?cymi si? w sieci George Lucas planuje przekonwertowanie wszystkich sze?ciu cz??ci swoich "Gwiezdnych wojen" do formatu 3D.

Autorem tych informacji jest Jeffrey Katzenberg, szef DreamWorks Animations, który w jednym z udzielonych ostatnio wywiadów zdradzi?, ?e Lucas jest bardzo podekscytowany rych?ym rozpocz?ciem prac nad trójwymiarowymi wersjami kolejnych filmów swojej Gwiezdnej Sagi i zgromadzi? ju? ca?e technologiczne zaplecze, która b?dzie mu potrzebne do tego przedsi?wzi?cia.

Na razie nie s? znane ?adne inne szczegó?y przygotowa? do jego realizacji.
"
  "Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów". Nowe plakaty    (0)
 
 
2008-07-15 11:18 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

   Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

"Zapraszamy do obejrzenia dwóch nowych plakatów zapowiadaj?cych premier? animowanego filmu "Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów".

Bezlito?ni naje?d?cy - pod wodz? Palpatine'a, Hrabiego Dooku i Genera?a Grievousa - zamierzaj? zagarn?? w?adz? nad galaktyk?. Stawka jest wysoka, a los wszech?wiata "Gwiezdnych Wojen" znowu spoczywa w r?kach nieustraszonych Rycerzy Jedi.

Film w kinach w USA pojawi si? 15 sierpnia, za? w Polsce b?dziemy mogli ogl?da? go od 26 wrze?nia.

[Star Wars: The Clone Wars - plakat]

[Star Wars: The Clone Wars - plakat]

  Dni Fantastyki 2008    (0)
 
 
2008-05-30 21:28 • Autor: mars • ¬ródło: Rusis

   W dniach 27-29 czerwca 2008 roku odb?dzie si? we Wroc?awiu kolejna edycja konwentu pod nazw? Dni Fantastyki. Ju? po raz czwarty b?dzie na nich przygotowywany obszerny blok po?wi?cony Gwiezdnym Wojnom.
Dni Fantastyki w niebywa?y sposób ??cz? integracj? fanów z uczestnictwem w panelach na konwencie. Sprzyja temu lokalizacja, a mianowicie malowniczo po?o?ony przy du?ym parku zameczek na obrze?ach Wroc?awia. Wi?cej o miejscu w którym odbywa si? konwent mo?na przeczyta? na ich stronie: www.dnifantastyki.pl

Akredytacja na 3 dni wynosi 20 z?. Wej?ciówka na pi?tek lub sobot? b?dzie kosztowa? 10 z?, a na niedziel? ju? tylko 5 z?. Osoby poni?ej 12 roku ?ycia wchodz?ce z opiekunem maj? akredytacj? darmow?.

Wi?cej informacji, ??cznie z list? zaproszonych go?ci i panelami odbywaj?cymi si? na konwencie mo?na znale?? na tej stronie dnifantastyki.pl

Tegoroczny program bloku Star Wars na Dniach Fantastyki jest wyj?tkowo obszerny. Liczymy na to, ?e ka?dy w nim znajdzie co? dla siebie.


Sala g?ówna:


Pi?tek:

17:00 - 18:00 - "Publikacje o Gwiezdnych Wojnach"
Próba spojrzenia na ksi??ki i nie tylko, które opisuj? sag?, tak jej poszczególne aspekty, jak i ca?? otoczk? od powstawania po kolekcjonaria.

18:00 - 19:00 - "Prezentacja Polish Outpost"
Prezentacja polskiego oddzia?u mi?dzynarodowej organizacji zrzeszaj?cej ludzi posiadaj?cych profesjonalne stroje SW i zajmuj?cej si? promowaniem SW.

19:00 - 20:00 - „Muzyka Gwiezdnych Wojen”
Prelekcja przybli?y wspania?y ?wiat muzyki, wykorzystywanej w Gwiezdnych Wojnach i to nie tylko w filmach ale równie? grach i produkcjach TV.

20:00 - 22:00 - "Konkurs wiedzowy"
Czy na pewno uwa?nie ogl?da?e? obie filmowe trylogie? Na tym konkursie b?dziesz móg? sprawdzi? swoj? wiedz? dotycz?c? wydarze? zawartych w filmach SW oraz ich produkcji.

22:00 - ... "Pokaz filmów fanowskich"
Tym razem pokaz skupi si? wy??cznie na polskich fanfilmach. Co wi?cej, wy?wietlane b?d? tylko produkcje, które nigdy wcze?niej nie by?y prezentowane szerszej publiczno?ci. Zapraszamy zatem na noc premier.


Sobota:

11:00 - 12:00 - „Efekty specjalne w Gwiezdnych Wojnach”
Efekty specjalne wykorzystane przy produkcji Gwiezdnych Wojen zrewolucjonizowa?y podej?cie do tego tematu w Hollywood. Prelekcja przybli?y nam ten jak?e widowiskowy aspekt sagi.

12:00 - 13:40 - „Miecze ?wietlne – konstrukcja, formy walki”
Jak skonstruowa? miecz ?wietlny? Czym s? formy walki mieczem? I jak wiedz? o tym wykorzysta? do tworzenia fanfilmu? Tego i wiele wi?cej dowiesz si? na tej prelekcji. Prelekcja zwie?czona pokazem ró?nych form walki mieczem.

14:00 - 15:00 - „Zabawki Star Wars – historia kolekcjonerstwa”
Prelekcja przybli?y ?wiat zabawek SW – od pierwszy produkcji, po najnowsze nurty.

15:00 - 17:00 - „Kalambury Star Wars”
Popularna zabawa kalambury przeniesiona zosta?a na grunt SW. Zabawa dru?ynowa.

17:00 - 18:00 - „My?liwce i bombowce w Starej Trylogii."
Prelekcja b?dzie omawia?a najwa?niejsze statki kosmiczne Starej Trylogii, czyli my?liwce i bombowce rebelii oraz imperium. Omawiane b?d? nie tylko parametry techniczne oraz zastosowania, ale tak?e, jak statki te powstawa?y podczas kr?cenia filmów.

18:00 - 20:00 - „Konkurs muzyczny”
Czy potrafisz po fragmencie utworu rozpozna? z którego filmu on pochodzi oraz w jakim momencie lecia?? Tutaj masz okazj? to sprawdzi?.

20:00 - 21:00 - „Kostiumy w filmach”
Jest to wprowadzenie w obszerny ?wiat kostiumów jakie powstawa?y na potrzeby filmów SW.

21:00 - ... - „Czytanie komiksu 2”
Kolejna edycja zabawy rozpocz?tej w zesz?ym roku. Tym razem b?dziemy wspólnie czyta? pierwsze pi?? zeszytów komiksu "Dark Times"


Niedziela:

11:00 - 12:00 - „Walkery w ?wiecie SW”
Machiny krocz?ce w SW – ma?e i du?e.

12:00 - 13:00 - „Nawi?zania Lucasa do EU”
Próba spojrzenia z drugiej strony na to o czym by?o sporo dyskusji. Prelekcja przybli?y to jak Lucas w filmach nawi?zywa? do wydarze? z EU.

13:00 - 14:00 - "Sk?ad z?omu Jawów"
W tym miejscu b?dzie mo?na zapozna? si? i pobawi? z niektórymi robotami z sagi (R2-D2, Maus, Gonk).

14:00 - 15:00 - "Opowie?? Tuskena"
Prelekcja po?wi?cona Tuskenom. Ich ?yciu, zaj?ciom i kostiumom.


Games Room


Pi?tek:

18:00 - 19:00 - "Pokazówka Star Wars: Miniatures"
Mo?liwo?? nauczenia si? gry w Star Wars: Miniatures.


Sobota:

11:00 - 12:00 - "Pokazówka Star Wars: Pocket Models TCG"
Pokazowe gry i mo?liwo?? nauczenia si? gry w Pocket Models TCG.

12:00 - 16:00 - "Turniej Star Wars: Miniatures"
Turniej SW: Miniatures na 200 pkt.

15:00 - 17:00 - "Turniej Star Wars: TCG"
Turniej SW: TCG.


Niedziela:

11:00 - 13:00 - "Turniej Sabacca"
Turniej Sabacca. Przed turniejem b?dzie mo?na nauczy? si? gra? w t? gr?


DwórPi?tek:

19:00 - 20:00 - "Ma?a akademia Jedi"
Zabawa interaktywna, z du?? dawk? humoru, dla wszystkich którzy zawsze chcieli by w?ada? mieczem ?wietlnym niczym mistrz.


Sobota:

13:40 - 14:00 - Pokaz walk cz. 1 
Pokaz krótkich star?, maj?cy zobrazowa? ró?nice pomi?dzy poszczególnymi formami walki mieczem.

16:40 - 17:00 - pokaz walk cz. 2 
Pokaz ró?nych pojedynków.

19:40 - 20:00 - pokaz walk cz. 3 
D?u?sza inscenizacja zwi?zana z walk? mieczami.


Niedziela:

11:30 - 12:30 - "Ma?a akademia Imperium"
Tu wcielisz si? w prawdziwego Szturmowca, zostaniesz pilotem Tie Fightera, dowódc? oddzia?u Scout Trooperów, a wszystko to pod okiem samego Imperatora.

12:30 - 13:30 - "At-At krocz za mn?"
Wy?cigi maszyn krocz?cych


W przypadku pyta? dotycz?cych bloku SW prosz? pisa? na Rusis

Serdecznie zapraszamy.

  "Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów". Jest plakat wersji kinowej    (0)
 
 
2008-05-07 21:55 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

   Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

"15 sierpnia w kinach ameryka?skich a 26 wrze?nia w naszych pojawi si? film "Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów". Zapraszamy do obejrzenia plakatu promuj?cego t? produkcj?.

[Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów]


Bezlito?ni naje?d?cy - pod wodz? Palpatine'a, Hrabiego Dooku i Genera?a Grievousa - zamierzaj? zagarn?? w?adz? nad galaktyk?. Stawka jest wysoka, a los wszech?wiata "Gwiezdnych Wojen" znowu spoczywa w r?kach nieustraszonych Rycerzy Jedi.

W sieci pojawi?y si? te? zdj?cia z filmu a lada dzie? oficjalnie zadebiutuje pierwszy zwiastun promuj?cy nowy kinowy film ze ?wiata "Gwiezdnych wojen".
"

[Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów]


[Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów]

  "Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów" b?d? w polskich kinach    (0)
 
 
2008-03-31 20:16 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

   Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

"Kilka tygodni temu pisali?my, ?e zanim "Star Wars: The Clone Wars" trafi? do telewizji, b?dzie je mo?na ogl?da? w kinach. Na 26 wrze?nia zosta?a zaplanowana polska kinowa premiera filmu animowanego "Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów".

Na frontach wielkiej, mi?dzygalaktycznej wojny pomi?dzy dobrem i z?em m?odsi i starsi fani Gwiezdnych Wojen spotkaj? swoich ulubionych bohaterów, takich jak Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi i Padmé Amidala, a tak?e zupe?nie nowe postaci, jak padawa?ski ucze? Anakina, Ahsoka. Bezlito?ni naje?d?cy - pod wodz? Palpatine'a, Hrabiego Dooku i Genera?a Grievousa - zamierzaj? zagarn?? w?adz? nad galaktyk?. Stawka jest wysoka, a los wszech?wiata "Gwiezdnych Wojen" znowu spoczywa w r?kach nieustraszonych Rycerzy Jedi. Ich ?mia?e wyczyny o?ywiaj? dynamiczne bitwy i prowadz? do zaskakuj?cych zwrotów akcji, które wype?niaj? "Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów".

[Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów]


Dystrybucj? "Star Wars: The Clone Wars" zarówno w kinach, jak równie? w telewizji i na DVD, zajm? si? wspólnie Lucasfilm, Warner Bros. Pictures oraz Turner Broadcasting. Pe?nometra?owa wersja "Star Wars: The Clone Wars", która 15 sierpnia trafi na ekrany kin w USA, trwa?a b?dzie ponad 100 minut. W Polsce film kinowy dystrybuowa? b?dzie Warner Bros Entertainment Polska. Jesieni? w formie serii pó?godzinnych odcinków film zaprezentowany zostanie w USA na kana?ach Cartoon Network i TNT.

[Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów]


Pracami czteroosobowej ekipy re?yserów, którzy pracowali nad poszczególnymi odcinkami serialu "Star Wars: The Clone Wars" kierowa? Dave Filoni (on dzi? funkcjonuje jako re?yser wersji kinowej), jeden z twórców animowanego serialu "Avatar: The Last Airbender" stacji Nickelodeon. Filoni rozpoczyna? prac? w Film Roan jako asystent re?ysera przy filmie "Król wzgórza". Potem pracowa? w studio Walta Disneya mi?dzy innymi nad filmem "Lilo i Stitch". Pod jego okiem poszczególne odcinki serii re?yserowali Brian O'Connell, Dave Bullock oraz Rob Coleman. W?ród aktorów, których g?osy us?ysze? b?dzie mo?na w serii znajduj? si? natomiast mi?dzy innymi Frank Oz (Yoda), Anthony Daniels (C-3PO) oraz Matthew Wood (genera? Grevious).
"

[Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów]

  Darth Vader nad Bruksel?    (0)
 
 
2008-02-13 23:38 • Autor: mars • ¬ródło: INTERIA.pl

   Jak donosi serwis INTERIA.pl:

"Wysoki na 26 metrów balon w kszta?cie he?mu lorda Dartha Vadera z "Gwiezdnych wojen" unosi? si? we wtorek, 12 lutego, nad centrum Brukseli.

By?a to zapowied? wystawy po?wi?conej sadze George'a Lucasa, która dotar?a w?a?nie do Belgii i b?dzie czynna od soboty, 16 lutego.

Balon, którego autorem jest Belg Benoit Lambert, lata? ju? nad Holandi?, Angli?, Francj? i USA.


[Lataj?cy Darth Vader] [Lataj?cy Darth Vader] [Lataj?cy Darth Vader]
[Lataj?cy Darth Vader] [Lataj?cy Darth Vader]

Wystawa przyci?gn??a dot?d prawie milion go?ci. Znajduje si? na niej 300 eksponatów zwi?zanych z "Gwiezdnymi wojnami": kostiumy, rekwizyty, a nawet my?liwiec Naboo N-1 naturalnej wielko?ci.

W Brukseli b?dzie j? mo?na obejrze? do 2 czerwca; potem jedzie do Szwecji.
"
  "Star Wars: The Clone Wars" najpierw w kinach    (0)
 
 
2008-02-12 14:56 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

   [Star Wars: The Clone Wars]Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

"W sierpniu na ekranach kin w Stanach Zjednoczonych zadebiutuje kolejna ods?ona Gwiezdnej Sagi George'a Lucasa. Tym razem b?dzie to "Star Wars: The Clone Wars" trójwymiarowa animacja, która po swojej premierze kinowej, jesieni? trafi na ma?e ekrany w postaci serialu telewizyjnego.

Dystrybucj? "Star Wars: The Clone Wars" zarówno w kinach, jak równie? w telewizji i na DVD, zajm? si? wspólnie Lucasfilm, Warner Bros. Pictures oraz Turner Broadcasting. Pe?nometra?owa wersja "Star Wars: The Clone Wars", która 15 sierpnia trafi na ekrany kin, trwa?a b?dzie ponad 100 minut. Jesieni? w formie serii pó?godzinnych odcinków film zaprezentowany zostanie na kana?ach Cartoon Network i TNT.

Pracami czteroosobowej ekipy re?yserów, którzy pracowali nad poszczególnymi odcinkami serialu "Star Wars: The Clone Wars" kierowa? Dave Filoni, jeden z twórców animowanego serialu "Avatar: The Last Airbender" stacji Nickelodeon. Filoni rozpoczyna? prac? w Film Roan jako asystent re?ysera przy filmie "Król wzgórza". Potem pracowa? w studio Walta Disneya mi?dzy innymi nad filmem "Lilo i Stitch". Pod jego okiem poszczególne odcinki serii re?yserowali Brian O'Connell, Dave Bullock oraz Rob Coleman. W?ród aktorów, których g?osy us?ysze? b?dzie mo?na w serii znajduj? si? natomiast mi?dzy innymi Frank Oz (Yoda), Anthony Daniels (C-3PO) oraz Matthew Wood (genera? Grevious).
"
  Plakaty w wersji 3-D    (0)
 
 
2008-02-07 17:36 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium

   Firma Synthetic Dimensions szykuje si? do zaprezentowania nam trójwymiarowej wersji klasycznych plakatów. Na razie poza zaprezentowaniem jak to b?dzie wygl?da? wiadomo tylko, ?? plakat b?dzie mia? wielko?? 47 x 67 cm i b?dzie mo?na go ogl?da? przez okulary 3-D. O cenie i dost?pno?ci na razie mowy nie ma. Poni?ej fotki.[Plakaty w wersji 3-D]
[Plakaty w wersji 3-D]  AKTUALNO¦CI - ARCHIWUM:
 
 

    AKTUALNO¦CI:

                            [Powrót na poprzedni± stronę]  

    ARCHIWUM:

                                             
[Najwi?ksza polska strona po?wi?cona Gwiezdnym Wojnom]
[Star Wars: The Outer Rim]
[Imperial City Online]
[CorusCon]
[Bielski Fandom Star Wars]
[Bractwo Lordów Sith]
[Mandalorian Mercenaries]
[Strona serwisu filmowego.]


Copyright © 2001-2023 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor & mars