MARSite on-line | Spotkania Fanów Gwiezdnych Wojen we Wroc?awiu – Imperiady
  -[ MARSite on-line ]-  

 
  Spotkania Fanów Gwiezdnych Wojen we Wroc?awiu – Imperiady
 
 
[Wroc?awski Fanklub Gwiezdnych Wojen] Dzia? ten po?wi?cony b?dzie spotkaniom, w których bior? udzia? osobo powi?zane z serwisem MARSite. Do nich nale?? spotkania fanów Gwiezdnych Wojen we Wroc?awiu, nosz?ce oficjalnie tytu? "Imperiady", organizowane s? zgodnie z planem raz w miesi?cu. Za ich organizacj? odpowiada "niepodleg?y i samozwa?czy Wroc?awski Fanklub Gwiezdnych Wojen". Wynikiem ka?dego spotkania s? d?ugie i niekoniecznie zaaprobowane przez uczestników raporty. Tyczy si? to g?ównie raportów najcz??ciej pope?nianych przez Lorda Sidiousa.

Na temat spotka? mo?ecie rozmawia? na ?amach forum niniejszego serwisu oraz w specjalnie utworzonym dziale na forum Bastionu. Mo?ecie tam komentowa? spotkania, jak i zadawa? pytania i propozycje.


Osobami odpowiedzialnymi za spotkania s?: Lord Sidious, Darth Fizyk, Rusis, Leonidas, Misiek Ex Machina oraz Pijana Wied?ma (rzecznik prasowy fanklubu). Z nimi nale?y si? kontaktowa? w sprawie organizowanych spotka?.[Powrót na poprzednią stronę]  [Powrót na górę strony]


 
[Bielski Fandom Star Wars]
[Star Wars: The Outer Rim]
[CorusCon]
[Strona serwisu filmowego.]

Copyright © 2001-2023 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatności.
Layout made by Kirtan Loor