MARSite on-line | Aktualności
  -[ MARSite on-line ]-  
 
  Steven Spielberg poszukuje wskazówek    (0)
 
 
2008-06-25 10:45 • Autor: mars • Źródło: Stopklatka.pl

   [Steven Spielberg]Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

"Studio DreamWorks zakupi?o prawa do ekranizacji "The 39 Clues", wieloplatformowej serii przygodowej, której premiera w Stanach Zjednoczonych odb?dzie si? jesieni?. Szef DreamWorksa, Steven Spielberg, sam zamierza zaj?? si? re?yseri?.

"The 39 Clues" planowana jest jako 10-cze?ciowa ksi??kowa seria, której kolejne cz??ci maj? zosta? wydane na przestrzeni dwóch lat. Wraz z ksi??kami pojawi? si? karty do gry oraz internetowa gra, w której m?odzi gracze próbowali b?d? rozwi?za? tajemnic? i wygra? nagrod? w wysoko?ci 10 tys. dolarów. Rywalizacja ma potrwa? dwa lata.

Bohaterami "The 39 Clues" s? cz?onkowie najpot??niejszego rodu na ?wiecie, rodziny Cahillów, z których wywodz? si? mi?dzy innymi takie s?awy jak Napoleon i Houdini. Czytelnicy dostan? za zadanie odkrycie ?róde? pot?gi Cahillów, a pomóc ma im w tym 39 wskazówek, które ukryte s? na ca?ym ?wiecie. Pierwsza cz??ci ksi??kowej serii, "The Maze of Bones", rozpoczyna si? od ?mierci najwa?niejszej do tej pory osoby w rodzinie Cahillów, Grace. W ostatnich chwili Grace zmienia swój testament, a jej rodzina musi wybra? czy chce milion dolarów, czy wskazówk?, która doprowadzi? ich mo?e do rozwi?zania rodzinnych sekretów.

Produkcj? filmowej wersji "The 39 Clues" maj? zaj?? si? Deborah Forte i sam Spielberg, który ju? wkrótce wyznaczy scenarzyst? projektu. Na razie nie wiadomo jednak kiedy b?d? mog?y rozpocz?? si? prace nad filmem, a w planach Spielberga znajduj? si? tak?e "Tintin", seria, któr? przygotowuje razem z Peterem Jacksonem oraz biografia Abrahama Lincolna, w której g?ówn? rol? ma zagra? Liam Neeson.

Nie jest tak?e pewne co stanie si? z "The 39 Clues" kiedy Spielberg uniezale?ni swój DreamWorks od Paramountu, do którego wci?? jeszcze nale?? wszystkie projekty jego studia.
"


  KOMENTARZE (0):
 
 

 ¨ Brak komentarzy

    

  AKTUALNOŚCI - ARCHIWUM:
 
 

    AKTUALNOŚCI:

                              [Powrót na poprzednią stronę]  

    ARCHIWUM:

                                         

[Indiana Jones Site - najwi?kszy portal przygodowy w Polsce]
[Najwi?ksza polska strona po?wi?cona Gwiezdnym Wojnom]
[Imperial City Online]
[Strona serwisu filmowego.]


Copyright © 2001-2022 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatności.
Layout made by Kirtan Loor & mars