MARSite on-line | Outlaws
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona gry Outlaws]


 
  Outlaws - patche
 
 


Nazwa patcha:     Outlaws D3D - uaktualnienie
Opublikowany: 7/2001
Rozmiar: 196 kb
Plik: OutlawsD3DUpdate.exe
Min. wymagania:   Zainstalowane uaktualnienie Outlaws do wersji 1.1 i 2.0
Instalacja: Aktualizacja nast?pi samoczynnie po uruchomieniu patcha.
Je?li patch nie znajdzie zainstalowanej gry Outlaws, nale?y j? przeinstalowa?.
Uwaga: Je?eli na p?ycie CD masz wersj? 1.0, zalecamy i ?ci?gni?cie i instalacj? uaktualnienia 2.0.1. Najpierw musisz uaktualni? gr? do wersji 2.0 przed aktualizacj? do wersji 2.0.1.
Uaktualnienie Outlaws D3D umo?liwia obs?ug? akceleratorów 3D, je?eli karta graficzna ma sprz?tow? akceleracj? 3D i jest kompatybilna z bibliotekami MS DirectX API. Dodatkowo patch umo?liwia granie w Outlaws pod systemem Windows 2000.
U?ycie sterowników D3D:
Po zainstalowaniu nale?y w programie uruchamiaj?cym gr? (Outlaws Launcher) wybra? opcj? "Select Video Mode" nast?pnie w zak?adce "Display Drivers" wybieramy opcj? "Direct3D (HW Accelerated)" oraz rozdzielczo?? obrazu (maksymalna dost?pna rozdzielczo?? to 1600x1200). Dalej zatwierdzamy to i mo?emy ju? gra? w Outlaws bez ?adnych pikseli.

Pobierz uaktualnienie Outlaws D3D (ze strony LucasArts)!

[powrót na gór?]

Nazwa patcha:     Uaktualnienie do wersji 2.0.1
Opublikowany: 6/1998
Rozmiar: 697 kb
Plik: olupd201.exe
Min. wymagania:   Zainstalowane uaktualnienie Outlaws do wersji 1.1 i 2.0
Instalacja: Aktualizacja nast?pi samoczynnie po uruchomieniu patcha.
Je?li patch nie znajdzie zainstalowanej gry Outlaws, nale?y j? przeinstalowa?.
Uwaga: Ta aktualizacja jest kompatybilna z wersj? 2.0 w grze multiplayer i w Internet Gaming Zone. Wszyscy gracze nie musz? mie? zainstalowanego tego patcha.
Uaktualnienie 2.0.1 likwiduje problem z niemo?no?ci? przy??czenia si? do gry multiplayer pod systemem Windows 98 oraz problemy z patcha 2.0 wej?ciem do Internet Gaming Zone.

Pobierz uaktualnienie 2.01 (ze strony LucasArts)!

[powrót na gór?]

Nazwa patcha:     Uaktualnienie do wersji 2.0 (patch z dodatkowymi misjami)
Opublikowany: 9/1997
Rozmiar: 5,504 MB
Plik: outlaws_misions.exe
Min. wymagania:   Gra musi zosta? zaktualizowana do wersji 1.1,
Instalacja: Aktualizacja nast?pi samoczynnie po uruchomieniu patcha, który automatycznie zlokalizuje gr? Outlaws i j? uaktualni.
Je?li patch nie znajdzie zainstalowanej gry Outlaws, nale?y j? przeinstalowa?.
Uwaga: Ta aktualizacja jest kompatybilna z wersj? 2.0 w grze multiplayer i w Internet Gaming Zone. Wszyscy gracze nie musz? mie? zainstalowanego tego patcha.
Uaktualnienie 2.0.1 likwiduje problem z niemo?no?ci? przy??czenia si? do gry multiplayer pod systemem Windows 98 oraz problemy z patcha 2.0 wej?ciem do Internet Gaming Zone.


Pobierz uaktualnienie 2.0 z dodatkowymi misjami (ze strony LucasArts)!

[powrót na gór?]
[Powrót na poprzedni± stronę]  [Powrót na górę strony]


 
[poprzedni screen][następny screen]


Copyright © 2001-2023 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor