MARSite on-line | Aktualno¶ci
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona LucasArts Entertainment Company]
 


  Kilka ciekawostek zwi?zanych z LEGO Star Wars III: The Clone Wars    (0)
 
 
2010-12-30 14:13 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Wydawane od kilku lat adaptacje filmów i komiksów w konwencji klocków LEGO ciesz? si? olbrzymi? popularno?ci? szczególnie w?ród najm?odszych graczy. Niema?y sukces sta? si? równie? udzia?em serii Star Wars, nie dziwi wi?c fakt, i? LucasArts szykuje si? do wydania kolejnej ods?ony, tym razem nosz?cej podtytu? The Clone Wars.

Do premiery gry pozosta?y nieca?e dwa miesi?ce, z tej okazji serwis USA Today opublikowa? gar?? ciekawostek zwi?zanych z trzecim odcinkiem serii. ?ród?em informacji jest Andrew Bell, kierownik projektu:

  • wszystkie obiekty w grze – w tym postacie, pojazdy oraz inne konstrukcje – musia?y najpierw zosta? zbudowane w ?wiecie rzeczywistym, dopiero potem tworzy?o si? ich wirtualne odpowiedniki w grze. Zajmowa?y si? tym dwie osoby – na pe?nym etacie.
  • do dyspozycji graczy oddanych zostanie ??cznie ponad 175 postaci i pojazdów.
  • scenariusz gry nie jest oparty wy??cznie na serialu animowanym – obecne b?d? równie? zdarzenia z filmów kinowych, m.in. wielka bitwa na Geonosis z finale Ataku Klonów.
  • w?ród sekretnych postaci b?dzie mo?na odnale?? bohaterów z klasycznej trylogii, trzeciego sezonu serialu, a nawet z gry Star Wars: The Force Unleashed.
  • w pewnym momencie gry na ekranie znajduje si? ponad trzysta interaktywnych postaci, takich jak droidy, klony czy pojazdy.


?wiatowa premiera gry LEGO Star Wars III: The Clone Wars zaplanowana jest na 15 lutego 2011. Gra uka?e si? na sze?ciu platformach: PC, Playstation 3, Xbox 360, Wii, PSP oraz DS."
  Demo Star Wars: The Force Unleashed II w planach    (0)
 
 
2010-08-23 17:01 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Serwis Joystiq dowiedzia? si?, ?e mi?o?nicy Star Wars: The Force Unleashed II doczekaj? si? dema, które zostanie wydane jeszcze przed premier? gry zaplanowan? na ko?cówk? pa?dziernika tego roku. W wersji demonstracyjnej zobaczymy najprawdopodobniej wszystko to co pokazano na otwartych halach tegorocznej edycji targów gamescom

W krótkim demie dost?pnym na targach ogl?damy Starkillera, który próbuje wydosta? si? z Kamino. Bohater dysponuje standardowym asortymentem broni i ruchów – mieczem ?wietlnym i ró?nymi mocami. Przemierzaj?c korytarze napotkamy na wielu przeciwników i efektowne sceny. Ekipa z tvgry.pl opublikowa?a spory fragment widowiskowego dema produkcji.

Warto przypomnie?, ?e tak?e pierwsza cz??? gry by?a promowana przy pomocy dema. Produkcja cieszy?a si? du?ym zainteresowaniem graczy i zdoby?a g?ównie pozytywne oceny w recenzjach, wi?c druga ods?ona serii by?a tylko kwesti? czasu. Force Unleashed opowiada o przygodach Starkillera, sekretnego ucznia Dartha Vadera i reprezentanta Ciemnej Strony Mocy.
"

[Star Wars: The Force Unleashed II]

  Ruszy?a otwarta beta Clone Wars Adventures    (0)
 
 
2010-08-21 10:46 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

" Nieca?e trzy miesi?ce temu pisali?my o ujawnieniu Clone Wars Adventures, czyli casualowego darmowego MMO osadzonego w realiach Gwiezdnych Wojen. Dzi? natomiast wszyscy zainteresowani wypróbowaniem tej produkcji mog? to zrobi? bior?c udzia? w rozpocz?tych w?a?nie otwartych beta testach.

[Star Wars: Clone Wars Adventures]


Wystarczy uda? si? na oficjaln? stron?, zarejestrowa?, a nast?pnie poczeka? na emaila potwierdzaj?cego przyj?cie do trwaj?cych testów. Wersja beta oferuje mo?liwo?? zagrania postaci? z trzech ras - do wyboru s? ludzie, klony oraz twi'lekowie. Ka?da z nich posiada wersj? m?sk? i kobiec?, a dodatkowo mamy jeszcze pewn? kontrol? nad wygl?dem naszego wirtualnego alter ego. Gra inicjowana jest z poziomu przegl?darki i wymaga wpierw zainstalowania odpowiedniej wtyczki. Clone Wars Adventures wspiera na razie tylko Firefoxa, Chrome oraz Internet Explorera (od wersji 8 wzwy?). Grafika jest w pe?ni trójwymiarowa i cho? nie zachwyci nikogo, kto obejrza? filmiki z Old Republic czy Force Unleashed II, to pewien swój urok ma i jednocze?nie do p?ynnego dzia?ania wymaga naprawd? skromnego sprz?tu.

Zgodnie z nazw? ca?o?? oparto na telewizyjnym serialu animowanym Gwiezdne wojny: Wojny klonów, który cho? cieszy si? sporym uznaniem widzów nie mia? jednak do tej pory szcz??cia do interaktywnych adaptacji. Miejmy nadziej?, ?e Clone Wars Adventures uda si? wymaza? z pami?ci fanów olbrzymi? pora?k?, jak? okaza?a si? gra Republic Heroes.

[Star Wars: Clone Wars Adventures]


Clone Wars Adventures tworzony jest przez Sony Online Entertainment i pomimo, ?e jest produkcj? MMO osadzon? w realiach Gwiezdnych Wojen to nie stanowi? b?dzie bezpo?redniej konkurencji dla tworzonego przez Bioware Star Wars: The Old Republic poniewa? oba te tytu?y maja zupe?nie inny charakter i docelow? klientel?.

Clone Wars Adventures zaprojektowany zosta? na mod?? Free Realms. Jest wi?c casualowym MMO, niewymagaj?cym op?acania ?adnego abonamentu (cho? taka opcja równie? si? pojawi i zapewni dodatkowe atrakcje), ale za to posiadaj?cym rozbudowane wsparcie dla mikro-transakcji. Ca?o?? przeznaczona jest raczej dla m?odszych odbiorców oraz niedzielnych graczy, cho? zapewne spodoba si? równie? wielu innym osobom, zw?aszcza, je?li s? fanami uniwersum stworzonego przez George Lucasa. Zabawa opiera si? g?ownie na mini gierkach odpowiednio dopasowanych do realiów tego ?wiata. Przyk?adem niech b?d? wyzwania logiczne polegaj?ce na dopasowaniu kolorystycznym kamyków, co ma pozwoli? nam dostroi? kryszta?y potrzebne do stworzenia miecza ?wietlnego. W pe?nej wersji znale?? si? maj? m.in. wy?cigi, pojedynki szermiercze, programowanie robotów, tower defense, karcianki oraz bitwy w kosmosie.

Na koniec przypomnijmy jeszcze, ?e wed?ug ostatnich zapowiedzi gra ma wystartowa? ju? 15 wrze?nia tego roku, wi?c zainteresowanym wzi?ciem udzia?u w beta testach radzimy si? pospieszy?.
"
  Filmik z rozgrywki w grze The Force Unleashed II    (0)
 
 
2010-06-17 12:17 • Autor: mars • ¬ródło: GameTrailers.com

   Trwaj?ce targi E3 to cenne ?ród?o informacji o grach wzbogaconych o materia?y wideo. Nas oczywi?cie najbardziej interesuj? sprawy zwi?zane z firm? LucasArts. Dlatego, zainteresowanych tematem gier w ?wiecie Gwiezdnych Wojen, a szczególnie Star Wars The Force Unleashed II, odsy?amy na stron? GameTrailers.com, gdzie jest kilka ciekawych filmików dotycz?cych wspomnianej produkcji. Szczególnie polecamy obejrze? wywiad z producentem wykonawczym LucasArts – Hadenem Blackmanem, który wypowiada si? na temat nowo?ci w nadchodz?cej produkcji.

[Star Wars: The Force Unleashed II]


Wywiad wzbogacono od do?? obszerny materia? z rozgrywki w The Force Unleashed II, który jest te? komentowany przez producenta. Materia? na pewno jest spoilerem, gdy? dotyczy pierwszej lokacji z gry, a jego akcja ma miejsce na Kamino.

[Star Wars: The Force Unleashed II]

  Podano dat? premiery gry Monkey Island 2: LeCuck's Revenge Special Edition    (0)
 
 
2010-06-17 11:55 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Na oficjalnej stronie remake’u hitu z 1991 roku, gry Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, opublikowano zabawny filmik, w którym, na ko?cu podano dat? premiery Edycji Specjalnej. Z godnie z informacj?, gra trafi do nas 7 lipca (czyli latem jak obiecywano) i b?dzie mo?na j? naby? w wersjach cyfrowych na XBOXa Live Arcade, PC oraz PlayStationNetwork.

[Monkey Island 2: LeChuck's Revenge Special Edition]


Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge Special Edition to ju? druga cz??? tej znakomitej serii przygotówek firmy LucasArts. Poprzednia cz???, The Secret of Monkey Island: Special Edition, w od?wie?onej wersji trafi?a do nas rok temu. Nowa gra, tak samo jak i poprzednia, da nam mo?liwo?? rozkoszowa? si? now? szat? graficzn? jak oryginaln?, pikselowat?.

[Monkey Island 2: LeChuck's Revenge Special Edition]


Monkey Island 2 to kontynuacja zabawnych przygód Guybrusha Threepwooda, który usilnie chce zosta? piratem oraz zdoby? serce Eleine Marley. Oczywi?cie, ponowie jego przeciwnikiem zostanie LeChuck, z którym poprzednio nasz bohater zadar?. Z uwagi, ?e jest on z?ym duchem pirata, nie ma co liczy?, ?e zapomni nam nasze przewinienia i jego tytu?owa zemsta jest murowana.

[Monkey Island 2: LeChuck's Revenge Special Edition]

  Zapowiedziano pierwsz? gr? Star Wars na Kinect (XBOX 360)    (0)
 
 
2010-06-14 21:16 • Autor: mars 

   Podczas dzisiejszej konferencji Microsoftu na rozpocz?tych w?a?nie targach E3, podczas prezentacji nowatorskiego kontrolera Kinect (znanego do tej pory jako Project Natal) dla XBOXa 360, zaprezentowano now? gr? w ?wiecie Gwiezdnych Wojen. Z uwagi, ?e gra ma wykorzystywa? nowy patent na sterowanie postaci? w grze, tytu? ten b?dzie dost?pny tylko na XBOXa 360. Za produkcj? gry odpowiada firma LucasArts, a sam produkt ma trafi? na pó?ki sklepowe w przysz?ym roku.

[Microsoft KINECT dla XBOXa 360]
Microsoft KINECT dla XBOXa 360.


Po krótkim zwiastunie pokazanym na E3, wiadomo, ?e b?dziemy gra? jako rycerz Jedi. Za pomoc? odpowiednich gestów b?dziemy wymachiwa? mieczem ?wietlnym oraz pos?ugiwa? si? Mocami. Trudno na razie sobie wyobrazi? jak b?dzie to wygl?da?o w praktyce. Szczególnie je?li chodzi o same pojedynki na miecze.


  Nowy zwiastun gry The Force Unleashed II    (0)
 
 
2010-06-12 12:17 • Autor: mars • ¬ródło: GameTrailers

   Targi E3 zaczn? si? po weekendzie, a my ju? mo?emy si? zapozna? z nowym materia?em na temat Star Wars The Fororce Unleashed II. Tym razem, dzi?ki serwisowi GameTrailers mo?emy zobaczy? ekskluzywny zwiastun. Trwaj?cy ponad 4 minuty filmik mo?ecie zobaczy? na stronie wspomnianego serwisu, lub poni?ej newsa.
  Zawarto?? Edycji Kolekcjonerskiej Star Wars: The Force Unleashed II    (0)
 
 
2010-06-09 11:52 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Star Wars: The Force Unleashed II to bez w?tpienia najwa?niejsza pozycja w planie wydawniczym LucasArts na ten rok. Dlatego nikogo nie powinno dziwi?, ?e poza wersj? standardow? szykowana jest równie? Edycja Kolekcjonerska. Zawarto?? tej ostatniej zosta?a w?a?nie ujawniona.

[Star Wars: The Force Unleashed II]


Edycje Kolekcjonerskie planowane s? jedynie w przypadku wersji na PlayStation 3 i Xboksa 360. Nabywcy zestawu poza sam? gr? otrzymaj?:
  • Kolekcjonerskie stalowe pude?ko.
  • Figurk? Starkillera, kryj?c? kart? pami?ci USB o pojemno?ci 2GB, na któr? za?adowany zostanie cyfrowy album z grafikami koncepcyjnymi.
  • Mo?liwo?? wykorzystania w grze specjalnie przygotowanych dla tej edycji skórek postaci oraz kryszta?u do miecza ?wietlnego.
  • Trzy dodatkowe tryby wyzwa? w grze.
Star Wars: The Force Unleashed II ma wyl?dowa? na europejskich pó?kach sklepowych ju? 29 pa?dziernika tego roku. Kilka dni temu potwierdzono, ?e w?ród platform docelowych znajdzie si? tak?e PC. Co wa?ne, wszystko wskazuje na to, ?e gracze komputerowi otrzymaj? swoj? wersj? tego samego dnia co konsolowi. LucasArts wi??e z premier? gry du?e nadzieje, co nie dziwi, je?li wzi?? pod uwag? fakt, ?e pierwsza cz??? sprzeda?a si? w 7 milionach egzemplarzy. To wi?cej ni? osi?gn??a jakakolwiek inna gra osadzona w uniwersum Gwiezdnych Wojen.
"

[Star Wars: The Force Unleashed II]

  Star Wars: The Force Unleashed II tak?e na PC    (0)
 
 
2010-05-31 18:26 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Pierwsza cz??? Star Wars: The Force Unleashed sprzeda?a si? w wielu milionach sztuk, nic dziwnego zatem, ?e po jakim? czasie zapowiedziany zosta? sequel. Pierwowzór przez d?ugi czas nie chcia? opu?ci? konsol, a? do czasu wydania rozszerzonej wersji Ultimate Sith Edition, która ukaza?a si? równie? na pecety. Wed?ug dotychczasowych doniesie? tak?e kontynuacja mia?a je omin??, jednak najnowsze informacje mówi? co innego.

Jak podaje serwis Gaming Target, poza potwierdzonymi dotychczas platformami docelowymi, gra zmierza tak?e na komputery osobiste. Podano nawet trzy ró?ne teamy deweloperskie, które maj? zaj?? si? poszczególnymi edycjami. Pecetow? wersj? zajmie si? wi?c Aspyr Media, na Wii gra uka?e si? dzi?ki zespo?owi Red Fly, a tworzeniem na pozosta?ych konsolach zajmie si? wewn?trzne studio LucasArts.

[Star Wars: The Force Unleashed II]


Rewelacje te zdaje si? potwierdza? oficjalny serwis internetowy Activision. Na podstronie po?wi?conej omawianej tu produkcji w spisie platform docelowych pojawi?o si? bowiem tak?e PC. Wygl?da wi?c na to, ?e tym razem pecetowcy nie b?d? musieli czeka? d?ugimi miesi?cami na swoj? gr? opart? na uniwersum Gwiezdnych Wojen.

[Star Wars: The Force Unleashed II]


Ameryka?sk? dat? premiery Star Wars: The Force Unleashed II ustalono na 26 pa?dziernika bie??cego roku, za? europejsk? na 29 tego? samego miesi?ca. W?ród potwierdzonych systemów wymieniano dotychczas PlayStation 3, Xboxa 360, Wii, PSP oraz NDS, a za priorytetowe uznawano dwa pierwsze sprz?ty. W grze ponownie wcielimy si? w posta? Starkillera, jednego z tajnych uczniów samego Dartha Vadera, a fabu?a b?dzie przedstawia? nieznane dot?d wydarzenia w tym uniwersum.  AKTUALNO¦CI - ARCHIWUM:
 
 
    ARCHIWUM:

                                                 

[Strona twórców nieoficjalnej polskiej wersji gry KotOR II: The Sith Lords]
[Strona firmy Licomp Empik Multimedia, dystrybutora mi?dzy innymi gier firmy LucasArts Entertainment Company.]
Copyright © 2001-2021 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor & mars