MARSite on-line | Aktualności
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona LucasArts Entertainment Company]
 


  Ruszy?a otwarta beta Clone Wars Adventures    (0)
 
 
2010-08-21 10:46 • Autor: mars • Źródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

" Nieca?e trzy miesi?ce temu pisali?my o ujawnieniu Clone Wars Adventures, czyli casualowego darmowego MMO osadzonego w realiach Gwiezdnych Wojen. Dzi? natomiast wszyscy zainteresowani wypróbowaniem tej produkcji mog? to zrobi? bior?c udzia? w rozpocz?tych w?a?nie otwartych beta testach.

[Star Wars: Clone Wars Adventures]


Wystarczy uda? si? na oficjaln? stron?, zarejestrowa?, a nast?pnie poczeka? na emaila potwierdzaj?cego przyj?cie do trwaj?cych testów. Wersja beta oferuje mo?liwo?? zagrania postaci? z trzech ras - do wyboru s? ludzie, klony oraz twi'lekowie. Ka?da z nich posiada wersj? m?sk? i kobiec?, a dodatkowo mamy jeszcze pewn? kontrol? nad wygl?dem naszego wirtualnego alter ego. Gra inicjowana jest z poziomu przegl?darki i wymaga wpierw zainstalowania odpowiedniej wtyczki. Clone Wars Adventures wspiera na razie tylko Firefoxa, Chrome oraz Internet Explorera (od wersji 8 wzwy?). Grafika jest w pe?ni trójwymiarowa i cho? nie zachwyci nikogo, kto obejrza? filmiki z Old Republic czy Force Unleashed II, to pewien swój urok ma i jednocze?nie do p?ynnego dzia?ania wymaga naprawd? skromnego sprz?tu.

Zgodnie z nazw? ca?o?? oparto na telewizyjnym serialu animowanym Gwiezdne wojny: Wojny klonów, który cho? cieszy si? sporym uznaniem widzów nie mia? jednak do tej pory szcz??cia do interaktywnych adaptacji. Miejmy nadziej?, ?e Clone Wars Adventures uda si? wymaza? z pami?ci fanów olbrzymi? pora?k?, jak? okaza?a si? gra Republic Heroes.

[Star Wars: Clone Wars Adventures]


Clone Wars Adventures tworzony jest przez Sony Online Entertainment i pomimo, ?e jest produkcj? MMO osadzon? w realiach Gwiezdnych Wojen to nie stanowi? b?dzie bezpo?redniej konkurencji dla tworzonego przez Bioware Star Wars: The Old Republic poniewa? oba te tytu?y maja zupe?nie inny charakter i docelow? klientel?.

Clone Wars Adventures zaprojektowany zosta? na mod?? Free Realms. Jest wi?c casualowym MMO, niewymagaj?cym op?acania ?adnego abonamentu (cho? taka opcja równie? si? pojawi i zapewni dodatkowe atrakcje), ale za to posiadaj?cym rozbudowane wsparcie dla mikro-transakcji. Ca?o?? przeznaczona jest raczej dla m?odszych odbiorców oraz niedzielnych graczy, cho? zapewne spodoba si? równie? wielu innym osobom, zw?aszcza, je?li s? fanami uniwersum stworzonego przez George Lucasa. Zabawa opiera si? g?ownie na mini gierkach odpowiednio dopasowanych do realiów tego ?wiata. Przyk?adem niech b?d? wyzwania logiczne polegaj?ce na dopasowaniu kolorystycznym kamyków, co ma pozwoli? nam dostroi? kryszta?y potrzebne do stworzenia miecza ?wietlnego. W pe?nej wersji znale?? si? maj? m.in. wy?cigi, pojedynki szermiercze, programowanie robotów, tower defense, karcianki oraz bitwy w kosmosie.

Na koniec przypomnijmy jeszcze, ?e wed?ug ostatnich zapowiedzi gra ma wystartowa? ju? 15 wrze?nia tego roku, wi?c zainteresowanym wzi?ciem udzia?u w beta testach radzimy si? pospieszy?.
"


  KOMENTARZE (0):
 
 

 ¨ Brak komentarzy

    

  AKTUALNOŚCI - ARCHIWUM:
 
 

    AKTUALNOŚCI:

                              [Powrót na poprzednią stronę]  

    ARCHIWUM:

                                                 

[Strona twórców nieoficjalnej polskiej wersji gry KotOR II: The Sith Lords]
[Strona firmy Licomp Empik Multimedia, dystrybutora mi?dzy innymi gier firmy LucasArts Entertainment Company.]
Copyright © 2001-2022 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatności.
Layout made by Kirtan Loor & mars