MARSite on-line | Archiwum
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona LucasArts Entertainment Company]
 
  O demie gry Star Wars Jedi Academy    (0)
 
 
2003-09-12 17:33 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Kilka dni temu pojawi?a si? w Internecie demo gry Star Wars Jedi Academy. Maj?cy 196 MB plik mo?na ?ci?gn?? ze strony LucasArts. Do dyspozycji mamy kreatora postaci, wybieramy miecz (pojendy?czy, podwójny (taki jak Dart Moul'a) lub dwa miecze), jego kolor, kling?, dodatkow? bro? (ograniczono ilo?? ekwipunku branego ze sob?). Wybieramy te? Moc (oprócz tych standardowych: odpychanie, przyci?ganie, sprint, czy skok). Moce podzielono na kategorie Ciemnej i Jasnej strony. Gdy przejdziemy ju? przez te wszystkie wybory, mamy okazje wybra? misj? - jedn? z dwóch. Pierwsza dzieje si? na Tatooine, gdzie wyruszamy z Kyle'm Katarn'em jako naszym mistrzem. Druga misja wiedzie nas do Grobowca Jedi, który musimy ochroni? przed z?ymi Jedi nale??cymi do kultu.
Gra si? prezentuje bardzo fajnie, pojedynki s? bardziej malownicze. Najlepiej wygl?da ta druga lokacja, która dzieje si? w pot??nej jaskini. Pomimo tak rozleg?ej mapy i widoków, gra dzia?a p?ynnie. Mam wra?enie, ?e troch? lepiej od poprzedniczki.
Do gry powróci?y stare Moce, np. moc widzenia dzi?ki czemu nad przeciwnikiem pokazuje si? pasek jego ?ycia. Ma?o tego, widzimy, ?e przeciwnik potrafi regenerowa? swoje ?ycie "wysysaj?c" z nas nasz? energi?. Jedyne co mi si? nie podoba to ta, ?e na postaciach wida? ?lady po mieczu. Oczywi?cie nie podoba mi si? to ze wzgl?du, ?e widzimy te ?lady na nas, które raczej mówi? nam o tym, ?e powinni?my nie ?y?.
Wybranie postaci jest proste, a ka?dy element jest dopracowany i ?wietnie dzia?a w ca?o?ci podczas gry. Oczywi?cie nale?y nauczy? si? pos?ugiwaniem dwoma mieczami, a szczególnie mieczem o podwójnym ostrzu. Mi przypad?o do gustu u?ywanie dwóch mieczy. Oczywi?cie mo?na w??czy? te? tylko jeden miecz/ostrze. Co ciekawe wybieraj?c ró?ne klingi, mo?e si? okaza? ?e jeden miecz jest d?u?szy od drugiego.
Jedyne co zosta?o jeszcze nam, to czekanie na pe?n? wersj?, która zgodnie z zapowiedzi? polskiego dystrybutora ma si? pojawi? pod koniec roku.

  Nowe informacje na stronie Star Wars Jedi Academy    (0)
 
 
2003-08-25 01:11 • Autor: mars 

   Premiera Jedi Academy ju? coraz bli?ej, wi?c ju? przybywa coraz wi?cej informacji na temat tego produktu. Mo?na nawet znale?? w Internecie wersje beta tej gry. Na podstawie materia?ów z LucasArts Entertainment Company opracowa?em podstawowe informacje o grze takie jak: wymagania sprz?towe, tips & trick oraz oficjalnego Jedi Academy FAQ, w którym zawarto informacje o grze: fabu??, rodzaj rozgrywki, technologi?. Zainteresowanych zapraszam na moj? stron? o Star Wars Jedi Academy.

  Jedi Academy na wyko?czeniu    (0)
 
 
2003-08-19 11:01 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Zgodnie z informacjami od LucasArts Entertainment Company, prace nad gr? Star Wars: Jedi Academy s? ju? na wyko?czeniu, a premiera ma si? odby? (w USA) 17 wrze?nia. Gra ta obok Star Wars Knights of the Old Republic jest jedn? z najbardziej oczekiwanych produktów w tym roku z tej stajni. Ju? nied?ugo oka?e si? czy b?dzie godna swoich poprzedników.

  Nie b?dzie Full Throttle II, aktualno?ci serwisu MARSite on-line    (0)
 
 
2003-08-08 12:10 • Autor: mars 

   Mam niemi?? informacj? dla fanów przygodówek. Jak si? okaza?o, z uwagi, ?e LucasArts nie chce zawie?? fanów, zawiesi? prace nad gr? Full Throttle II: Hell on Wheels. Podobno przygotowywany produkt nie by?by na a? tak wysokim poziomie, aby by? godzien wydania pod logiem firmy. Zaczynam si? martwi? o planowany na przysz?y rok produkt, a mianowicie Sam and Maxa: Freelance Police.

Z uwagi na prace z przebudow? strony oraz moj? sesj? niniejsza strona zosta?a zaniedbana. Taki stan mo?e jeszcze troch? potrwa? gdy? trwaj? intensywne prace nad przebudow? strony, która b?dzie dzia?a? na bazie danych MySQL oraz na skryptach PHP.
Mimo, ?e wakacje do niezbyt dobry okres na wydawanie gier, LucasAsrt wyda? (na razie na XBoxa) gr? Star Wars Knights of the Old Republic. Niestety na razie dotyczy to Ameryki. Popularno?ci? nie grzeszy te? wydana nieco wcze?niej gra przeznaczona do masowej rozgrywki - Star Wars: Galaxies. Trudno liczy? na jej sukces w Polsce, gdy? nie jest ona tania i wymaga p?acenia abonamentu za korzystanie z serwerów (których w Polsce nie ma).
Proponuj? zapozna? si? z planem wydawczym, który zosta? uaktualniony o oficjalne daty podane przez polskiego dystrybutora Licomp Empik Multimedia.

  Targi E3 i LucasArts Entertainment Company    (0)
 
 
2003-06-06 13:07 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Ostatnio narzekam na brak czasu, a tymczasem LucasArt z okazji targów E3 wy?o?y? karty na stó?. Oprócz oficjalnej informacji, ?e Galaxies wyjdzie jedynie na PCeta (na konsole zaniechano produkcji pomimo tak zaawansowanych prac), poinformowano nas o ca?kiem nowych produktach. Do nowych na pewno mo?na zaliczy? niestety przewidziane tylko na konsole Wrath Unleashed Gladius oraz umieszczon? w ?wiecie Gwiezdnych Wojen ?wietnie zapowiadaj?c? si? gr? Star Wars: Rogue Squadron III: Rebel Strike. Oczywi?cie nie zapomniano te? o posiadaczach PCetów. Dla nich przygotowano nast?puj?ce propozycje: Star Wars: Republic Commando, Armed & Dangerous, Sam & Max: Freelance Police, Full Throttle II: Hell on Wheels (zaniechano produkcj?), Secret Weapons Over Normandy. Co prawda o niektórych informowa?em ju? wcze?niej, ale teraz wszystkie maj? ju? u mnie swoje strony (oprócz tych, które przeznaczone s? jedynie na konsole, bo jak ju? wspomina?em, ja si? nimi nie interesuj?. Je?li kto? chce si? nimi u mnie zaj?? zapraszam).

  Patch do Indiana Jones and the Emperor's Tomb    (0)
 
 
2003-05-04 12:55 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Tym co graj? w Indiana Jones and the Emperor's Tomb polecam pobranie pierwszego patch, który przynajmniej w moim przypadku polepszy? dzia?anie gry. Patcha mo?na pobra? ze strony dystrybutora tutaj lub ze strony producenta tutaj.

  Powrót do korzeni - symulator: Secret Weapons over Normandy    (0)
 
 
2003-04-24 20:02 • Autor: mars 

   Z uwagi na zbli?aj?ce si? targi E3 firma LucasArts jak co roku, powoli zdradza swoje nowe projekty, nad którymi pracuje. Takim projektem jest mi?dzy innymi gra Secret Weapons Over Normandy. Jest to powrót do korzeni, gdy? ta firma na pocz?tku istnienia nie s?yn??a z gier w realiach Gwiezdnych Wojen lecz dominowa?a w produkcji symulatorów wojennych. By? to wielki konik George Lucasa, który to w znacz?cym stopniu niegdy? wp?yn?? na wygl?d sceny ataku na pierwsz? Gwiazd? ¦mierci w pierwszym odcinku trylogii: Nowej Nadziei. Dzi? nad t? gra pracuje ekipa (pod dowództwem legendy - Lawrence Holland), która na pocz?tku tworzy?a renom? firmy i która stworzy?a hit w ?wiecie Gwiezdnych Wojen, czyli X-Winga.

  Recenzja gry Indiana Jones and the Emperor's Tomb    (0)
 
 
2003-04-22 12:27 • Autor: mars 

   Zapraszam na stron? po?wi?con? grze Indiana Jones and the Emperor's Tomb. Jest ju? recenzja, nowe screeny z PC oraz wiele innych rzeczy dotycz?cych Grobowca Cesarza, który zas?u?y? na najwy?sz? ocen?.

  Dark Forces po raz czwarty, tym razem jako Jedi Academy    (0)
 
 
2003-04-02 13:14 • Autor: mars • ¬ródło: Raven Games

   Plotki plotkami, a jednak okaza?o si? ?e b?dzie kolejna cz???, mo?e nie przygód Kyle Katarna, ale czwarta cz??? Dark Forces. Zgodnie z informacjami RavenGames.com jeszcze pod koniec tego roku do sprzeda?y ma trafi? kolejna cz??? gry. Wi?cej informacji...

  Wreszcie dotrzymany termin, jest ju? "Grobowiec Cesarza"    (0)
 
 
2003-03-26 17:42 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Tym razem s?owa dotrzymano i Indiana Jones and the Emperor's Tomb mo?na ju? kupi?. Niestety nie dotyczy to jeszcze Polski. U nas premiera dopiero 6 kwietnia.

  Nowa strona do gry Starfighter    (0)
 
 
2003-03-21 19:08 • Autor: mars 

   Tych co lubi? polata? zapraszam na now? stron? gry Starfighter, która jak na razie ko?czy seri? gier zapocz?tkowanych przez ?wietny produkt jakim jest wydany w 1998 roku Rogue Squadron.

  Galactic Battlegrounds - Clone Campaigns - nowy dodatek    (0)
 
 
2003-03-21 18:58 • Autor: mars 

   Zainteresowanych grami strategicznymi w realiach Gwiezdnych Wojen, zapraszam na strony o dodatku do Galactic Battlegrounds - Clone Campaigns oraz Galactic Battlegrounds - saga.

  Indiana Jones and Emperor's Tomb    (0)
 
 
2003-03-19 11:36 • Autor: mars 

   Niestety premiera gry Jones and the Emperor's Tomb zosta?a przesuni?ta o tydzie? z 18 na 26 marca.

  Nowa oficjalna strona gry Indiana Jones and the Emperor's Tomb    (0)
 
 
2003-02-16 14:15 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Coraz bli?ej premiery gry Indiana Jones and the Emperor's Tomb. Jej premier? przewidziano na 18 marca 2003 (wersja PC Windows). Niez?ego smaczku mo?e zrobi? ju? gontowa, nowa oficjalna strona gry. Ja serdecznie zapraszam na moj? stron? o grze, któr? w?a?nie aktualizowa?em, uzupe?niaj?c j? o najnowsze oficjalne informacje. Mo?ecie si? czego? dowiedzie? o muzyce, postaciach historii zawartej w grze, broni i lokacjach.

  Nowa strona gry Star Wars Galactic Battlegrounds    (0)
 
 
2003-01-01 02:30 • Autor: mars 

   Trzecia ods?ona nowej strony na dzi? tyczy si? gry Star Wars Galactic Battlegrounds. Serdecznie zapraszam.

  Nowa strona Star Wars Force Commander    (0)
 
 
2003-01-01 02:26 • Autor: mars 

   Kolejn? stron?, jak? dzi? Wam proponuj? jest po?wi?cona grze strategicznej Star Wars Force Commander.

  Nowy rok, nowe strony w serwisie MARSite on-line.    (0)
 
 
2003-01-01 02:21 • Autor: mars 

   Witam wszystkich w nowym roku i jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dzisiaj zapraszam Was na now? stron? gry Star Wars Battle for Naboo.  AKTUALNO¦CI - ARCHIWUM:
 
 

    AKTUALNO¦CI:

                            [Powrót na poprzedni± stronę]  

    ARCHIWUM:

                                                 

[Strona twórców nieoficjalnej polskiej wersji gry KotOR II: The Sith Lords]
[Strona firmy Licomp Empik Multimedia, dystrybutora mi?dzy innymi gier firmy LucasArts Entertainment Company.]
Copyright © 2001-2022 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor & mars