MARSite on-line | Archiwum gry: Indiana Jones and the Emperor's Tomb
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona gry Indiana Jones and the Emperor's Tomb] 
  Kto chce edytory do Emperor's Tomb?    (0)
 
 
2004-05-26 19:39 • Autor: mars • ¬ródło: Emperor's Tomb Editing Petition
Dzi? znalaz?em ciekaw? petycj?. Otó? fani bardzo dobrej gry Indiana Jones and the Emperor's Tomb, chc? sami rozbudowywa? t? pozycj? tworz?c w?asne plansze, a nast?pnie ich udost?pnianie za darmo, tak jak to ma miejsce w przypadku innych gier np.: Star Wars Jedi Outcast, czy Star Wars Jedi Academy (do tego ostatniego mo?na cho?by wspomnie? MOD gry Star Wars Dark Forces). Tre?? petycji, do której mo?ecie si? dopisa? tutaj. Petycja skierowana jest do firm: LucasArts Entertainment CompanyThe Collective, a jej t?umaczenie jest nast?puj?ce:

"Drodzy LucasArts Entertainment Company / The Collective

Wielu fanów Indy'egi i gier akcji zachwyci?o si? wspania?? gr? "Indiana Jones and the Emperor's Tomb", ale wielu te? uwa?a, ?e gra zas?uguje na narz?dzia edycyjne.

Pozwoli?oby to fanom gry zaj?c si? budowaniem nowych plansz, by? mo?e te? nowe modle nieprzyjació?, filmików, broni, animacji, itd. i do??czy? je do gry.

Oddani wam:
Fani

Inne gry, wliczaj?c w to wcze?niej wydane przez LucasArts gry (prawdopodobnie w szczególno?ci "Jedi Knights II: Jedi Outcast), s? ?atwe w edycji, w konsekwencji czego, maj? wiele opracowa? dost?pnych w Internecie. A ludzie dalej graj? w oryginalna gr? Jedi Knights, poniewa? zosta?a edytowana. Sprawienie, aby gra by?a ?atwo edytowana, pozwoli fanom bawi? si? przez d?ugi czas.

To sprawi, ?e baza fanów b?dzie silniejsza i pozwoli ludziom bawi? si? d?u?ej. Bez prawdopodobnej perspektywy na dodatki oraz nast?pnej cz??ci gry w bliskiej przysz?o?ci z wieloma innymi obecnie opracowywanymi grami, gry o Indy'm znowu zostan? zapomniane.
Dzi?kuj? wam za wasz czas i mam nadziej?, ?e wydacie narz?dzia, które sprawia, ?e gra b?dzie edytowalna.

Ca?y wasz. "

Je?li zdecydujecie si? na podpisanie pod petycj?, zostaniecie poproszeni o wasz podpis (ksyw?), adres e-mail'owy, oraz Wasz komentarz (komentarz nie wymagany). Dodatkowo w przypadku adresu e-mail'owego, b?dziecie musieli wybra?, czy wasz adres ma by?: prywatny, dost?pny autorowi petycji, ogólnie dost?pny.
Mo?e ta petycja zadzia?a i otrze ?zy je?li rzeczywi?cie potwierdzi si? fakt z poprzedniego mojego news'a, który mówi o wydaniu kolejnej gry o Indy'm tylko na konsole.


  Indiana Jones i Grobowiec Cesarza - po polsku    (0)
 
 
2004-03-17 11:45 • Autor: mars • ¬ródło: MARSite on-line
Ju? nie d?ugo ma si? pojawi? pierwsza oficjalna polska wersja gry firmy LucasArts Entertainment Company, Star Wars Knights of the Old Republic, a ja wam proponuj? mniej oficjalne moje t?umaczenie przeboju tej samej firmy, który wydano w ubieg?ym roku. Mowa tutaj o grze Indiana Jones and the Emperor's Tomb. Ju? jaki? czas temu udost?pni?em t?umaczenie w wersji 1.0, które obejmowa?o jedynie t?umaczenie munu gry oraz tytu?y i cele misji. Dzisiejsze t?umaczenie (v2.0) obejmuje poprawione poprzednie t?umaczenie oraz przet?umaczone wszystkie teksty dialogów, które pokazuj? si? podczas gry, gdy która? z postaci co? mówi. Niestety jak dot?d nie uda?o mi si? uzyska? polskiej czcionki w grze, chocia? w tej sprawie pisa?em nawet do LucasArts. Wi?cej informacji o spolszczeniu oraz pliki do pobrania znajdziesz na stronie gry, tutaj.

  Indiana Jones i Poszukiwacze Artefaktów    (0)
 
 
2004-02-13 16:19 • Autor: mars • ¬ródło: MARSite on-line
Autorzy gier cz?sto zamieszczaj? w nich bonusy. Dotyczy to te? serii gier Indiana Jones. W grze Indiana Jones and the Infernal Machine by?a to dodatkowa plansza, która przenios?a nas w miejsce, gdzie zacz??a si? akcja pierwszego filmu "Poszukiwaczy Zaginionej Arki", czyli do Peru. Oczywi?cie na tej planszy autorzy ukryli dodatkowe atrakcje w formie elementów z ró?nych filmów, np. E.T. Stevena'a Spielberga. W grze Indiana Jones and Emperor's Tomb te? jest bonus w formie galerii szkiców, które by?y baz? przy opracowywaniu gry. Wi?cej szczegó?ów na temat bonusu i jak go zdoby? znajdziecie na stronie opis wspomnianej gry.

  Patch do Indiana Jones and the Emperor's Tomb    (0)
 
 
2003-05-04 12:55 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts
Tym co graj? w Indiana Jones and the Emperor's Tomb polecam pobranie pierwszego patch, który przynajmniej w moim przypadku polepszy? dzia?anie gry. Patcha mo?na pobra? ze strony dystrybutora tutaj lub ze strony producenta tutaj.

  Recenzja gry Indiana Jones and the Emperor's Tomb    (0)
 
 
2003-04-22 12:27 • Autor: mars • ¬ródło: MARSite on-line
Zapraszam na stron? po?wi?con? grze Indiana Jones and the Emperor's Tomb. Jest ju? recenzja, nowe screeny z PC oraz wiele innych rzeczy dotycz?cych Grobowca Cesarza, który zas?u?y? na najwy?sz? ocen?.

  Wreszcie dotrzymany termin, jest ju? "Grobowiec Cesarza"    (0)
 
 
2003-03-26 17:42 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts
Tym razem s?owa dotrzymano i Indiana Jones and the Emperor's Tomb mo?na ju? kupi?. Niestety nie dotyczy to jeszcze Polski. U nas premiera dopiero 6 kwietnia.

  Indiana Jones and Emperor's Tomb    (0)
 
 
2003-03-19 11:36 • Autor: mars • ¬ródło: MARSite on-line
Niestety premiera gry Jones and the Emperor's Tomb zosta?a przesuni?ta o tydzie? z 18 na 26 marca.

  Nowa oficjalna strona gry Indiana Jones and the Emperor's Tomb    (0)
 
 
2003-02-16 14:15 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts
Coraz bli?ej premiery gry Indiana Jones and the Emperor's Tomb. Jej premier? przewidziano na 18 marca 2003 (wersja PC Windows). Niez?ego smaczku mo?e zrobi? ju? gontowa, nowa oficjalna strona gry. Ja serdecznie zapraszam na moj? stron? o grze, któr? w?a?nie aktualizowa?em, uzupe?niaj?c j? o najnowsze oficjalne informacje. Mo?ecie si? czego? dowiedzie? o muzyce, postaciach historii zawartej w grze, broni i lokacjach.

  Nowy trailer do Indiana Jones and the Emperor's Tomb    (0)
 
 
2002-12-15 21:15 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts
Jest nowy trailer do gry Jones and the Emperor's Tomb, który mo?na obejrze? w dwóch wersjach (320x240 - 4MB i 480x360 - 12MB) na stronie producenta tutaj.

  Premiera Emperor's Tomb przesuni?ta    (0)
 
 
2002-10-16 20:35 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts
Mam z?? wiadomo?? dla fanów przygód Indiana Jones. Jak si? mo?na by?o domy?la?, premiera Indiana Jones and the Emperor's Tomb zosta?a przesuni?ta na wiosn? 2003. Na pocieszenie do?o?y?em nowe screeny z gry.

  Indiana Jones powróci w "Grobowcu Cesarza"    (0)
 
 
2002-10-03 19:17 • Autor: mars • ¬ródło: MARSite on-line
Zosta?a wykonana nowa strona do gry, która jeszcze nie zosta?a wydana, ale jej produkcja mnie mile zaskoczy?a. Na razie s? na niej jedynie wiadomo?ci, które zosta?y podane do wiadomo?ci przez LucasArts. Mowa oczywi?cie o grze Indiana Jones and the Emperor's Tomb.
Z uwagi, ?e wi?cej czasu po?wi?cam robieniom stron do gier, jak by nie patrzy? zaleg?o?ci mam spore, pozosta?e dzia?y na mojej stronie b?d? nieco zaniedbane. Aktualno?ci b?d? raczej tyczy? si? oznajmianiem o wykonaniu nowej strony. ?eby jednak by?y na tej stronie aktualno?ci, zamie?ci?em (LA - Aktualno?ci) link za pomoc? którego b?d? tu pokazywane aktualno?ci bezpo?rednio ze strony LucasArts.

  Aktualizacja strony Emperor's Tomb    (0)
 
 
2002-07-15 19:53 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts
W zapowiedzi gry Indiana Jones and the Emperor's Tomb doda?em nowe screeny z gry udost?pnione przez producenta gry. 
[poprzedni screen][następny screen]


Copyright © 2001-2022 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor