MARSite on-line | Indiana Jones and the Emperor's Tomb
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona gry Indiana Jones and the Emperor's Tomb] 
  Emperor's Tomb - postacie
 
 

  Dr Henry Jones, Jr.

Jones Junior jest synem szanowanego doktora Henry'go Jonesa. Dorasta? on pod ?cis?ym nadzorem ojca, nabieraj?c szacunku do staro?ytnych artefaktów. Jego szeroka wiedza to nie tylko encyklopedyczne wiadomo?ci o przesz?o?ci, ale te? zdolno?? do mówienia i czytania wielu j?zyków, w tym tych staro?ytnych. Zazwyczaj prowadzi wyk?ady na uczelni, ale lepiej czuje si? w terenie. Przydomek Indiana odziedziczy? po swoim psie.
Zanim zosta? profesorem, opu?ci?a nagle dom i wyruszy? na wyprawy podczas których ?mia?e wyczyny przy zdobywaniu artefaktów przynios?y mu s?aw?. Jego respekt do relikwii i historii jest wszystkim dobrze znany. Jednak wielu jego przeciwników podchodzi lekcewa??co do jego zmys?u moralno?ci i prawo?ci. Wyprawy doprowadzi?y do wielu zak?tków ?wiata, gdzie wiele widzia? i nauczy? si? znajdowa? logiczne wyj?cia z trudnych sytuacji. Jak trzeba to przy?o?y temu co si? prosi lub u?yje pistoletu oraz nieod??cznego przyjaciela - bata.
Jego bezgraniczny apetyt na skarby i przygody stanowi trzon wiary w mistycyzm ?ycia przez co, nieraz styka si? z chciwo?ci?.
Mei Ying

Mei Ying jest asystentk? Marshala Kai. Kiedy Indy spotka? ja pierwszy raz by? oszo?omiony jej urod?. Pod jej zewn?trzn? os?on? zbudowan? z pi?knych k?amstewek, jest bardzo utalentowan? a zarazem tajemnicz? m?od? kobiet?.

Chocia? Mei Ying na pocz?tku ok?amuje Jonesa, jej nieskazitelno?? ujawniaj?ca si? podczas tej przygody, sprawi, ?e stanie godnym zaufania i uzdolnionym partnerem.

  Marshall Kai

Kai jest reprezentantem Chi?skiego Ministerstwa Kultury. Od niego przyjdzie dowiedzie? si? nam czego? na temat ostatnio odzyskanego przez Indiana Jonesa artefaktu. Jest on ekspertem w interpretacji chi?skiej kultury i folkloru. Jego zadaniem jest podró? po ?wiecie i odzyskiwania "skradzionych" chi?skich artefaktów.

Jest on szczególnie zainteresowany ostatnia cz??ci? podró?y Jonesa, gdy? to on trzyma klucz do staro?ytnej tajemnicy. Kai ?lubowa? chroni? wszelkich tajemnic Chin, przed jak?kolwiek si?? pragn?c? je posi???.

Albrecht Von Beck

Niemiecki najemnik i podró?nik. Ma on ochot? zem?ci? si? na Jones'ie od czasu ich pierwszego spotkania. B?dzie on g?ównym przeciwnikiem Indiana Jonesa podczas tej wyprawy, a ich drogi b?d? si? mimo ich woli do?? cz?sto krzy?owa?y. Von Beck stoi na czele Gestapo, a jego g?ównym celem jest odzyskiwanie mistycznych artefaktów na rzecz szykuj?cej si? do dominacji nad Europ? Trzeciej Rzeszy.

Indianie Jones'ie nie pomo?e te? przykry fakt, ?e Von Beck najbardziej pragnie w swoim ?yciu okrutnej zemsty na Dr. Jones.
[Powrót na poprzedni± stronę]  [Powrót na górę strony]


 
[poprzedni screen][następny screen]


Copyright © 2001-2023 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor