MARSite on-line | Indiana Jones and the Emperor's Tomb
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona gry Indiana Jones and the Emperor's Tomb] 
  Emperor's Tomb - bro?
 
 

Wyposa?enie podstawowe:

Rewolwer:

Czasem ekstremalne warunki wymagaj? ekstremalnych ?rodków. Kiedy stosowanie pi??ci lub bata nie zdaje egzaminu, b?dziesz musia? wyci?gn?? rewolwer z pochwy. Ma ograniczon? ilo?? kul, ale potrafi skutecznie wyeliminowa? nikczemnych przeciwników. Atutem jego jest mo?liwo?? u?ywania go z du?ej odleg?o?ci oraz z bli?szej dla (w trybie dla pierwszej osoby FPP) dla zwi?kszenia dok?adno?ci celno?ci.

Bat:

Jedynym sta?ym towarzyszem podró?y Jonesa by? jego bat. Aby móc go u?ywa? efektywnie musisz po?wieci? wiele czasu i praktyki aby opanowa? wszystkie jego mo?liwo?ci, poniewa? bat nie jest tak szybki jak inna bro?. Jakkolwiek przeciwnicy b?d? czu? przed nim respekt, a jego wszechstronno?? sprawi, ?e stanie si? niezast?pionym elementem twojego ekwipunku. Nie tylko pomo?e ci si? zaj?? przeciwnikami, ale pozwoli pokona? wam rozpadliny.


Mena?ka:

Zawarto?? mena?ki podreperuje twoje zdrowie orze?wiaj?c wod?. Jej zawarto?? powiniene? uzupe?nia? w ?ród?ach które napotkasz podczas w?drówki przez kolejne poziomy gry. Pami?taj, ?eby robi? to przy ka?dej nadarzaj?cej si? okazji, bo nie wiesz kiedy taka okazja nadarzy si? znowu.Inna bro? - podczas swojej podró?y znajdziesz wiele rodzajów broni,
wi?c rozgl?daj si? za ni? bo mo?e okaza? si? bardzo pomocna:

 

 

 

 

maczeta

miecz szeroki

no?e do rzucania

 

 

 

 

dubeltówka

karabin maszynowy

granaty

 

 

pistolet pó?-automatyczny

harpun

kusza

Bro? improwizowana - czasami przyda si? improwizacja. Nadadz? si? do tego przedmioty,
które ?atwo znale??. Mo?esz nimi przej?? do ataku bezpo?redniego lub nimi rzuca? w przeciwnika:

         
 

 

 

         
 

butelki

 

krzes?a

 

         
         
 

 

 

         
 

?opata

 

noga od sto?u

 

         [Powrót na poprzedni± stronę]  [Powrót na górę strony]


 
[poprzedni screen][następny screen]


Copyright © 2001-2023 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor